Park miejski w Starachowicach

i

Autor: Archiwum Architektury Konstrukcja pawilonu gastronomicznego stanowić ma jednocześnie element wzmocnienia stromego zbocza. Architekci założyli realizację dachu jako zielonego, z roślinnością ekstensywną.

Park miejski w Starachowicach

2017-05-31 11:45

W konkursie na zagospodarowanie parku miejskiego w Starachowicach zwyciężyła em4. Pracownia architektury. Brataniec.

Przedmiotem konkursu, zorganizowanego przez kielecki SARP wraz z Urzędem Miejskim w Starachowicach, była rewitalizacja zaniedbanego parku im. Stefana Żeromskiego. Uczestnicy mieli zaproponować m.in. uporządkowanie zieleni i komunikacji pieszo-rowerowej, wykorzystanie przepływającej przez teren rzeki do budowy oczek wodnych, kaskad i mokradeł, odtworzenie amfiteatru oraz uzupełnienie założenia o małą architekturę, obiekty gastronomii i toalet. Autorzy zwycięskiej pracy założyli podział parku na dwie odmienne w charakterze przestrzenie: ogrodową i leśną. Ta pierwsza miałaby powstać w dolinie rzeki, u podnóża stoku. Urządzono by tu sekwencje różnego typu zielonych założeń tematycznych, jak mokradła, ogród różaneczników i wrzosów, ogród czterech pór roku czy wilgotne i suche łąki. Przestrzeń leśna, położona na zboczu i wierzchowinie, zachowałaby swój naturalny charakter. Przewidziano jedynie częściowe prześwietlenie koron drzew w celu otwarcia najcenniejszych widoków. Pawilon gastronomiczny architekci zaprojektowali w centralnej części parku, jako wbudowany w zbocze obiekt o konstrukcji żelbetowej, który dużym przeszkleniem otwiera się na otoczenie. Jego powierzchnia wyniesie blisko 200 m2.

Rozpoczęcie realizacji: 2018