Architektura MuratorProjektyPark miejski w Starachowicach

Park miejski w Starachowicach

W konkursie na zagospodarowanie parku miejskiego w Starachowicach zwyciężyła em4. Pracownia architektury. Brataniec.

Park miejski w Starachowicach
Konstrukcja pawilonu gastronomicznego stanowić ma jednocześnie element wzmocnienia stromego zbocza. Architekci założyli realizację dachu jako zielonego, z roślinnością ekstensywną.

Przedmiotem konkursu, zorganizowanego przez kielecki SARP wraz z Urzędem Miejskim w Starachowicach, była rewitalizacja zaniedbanego parku im. Stefana Żeromskiego. Uczestnicy mieli zaproponować m.in. uporządkowanie zieleni i komunikacji pieszo-rowerowej, wykorzystanie przepływającej przez teren rzeki do budowy oczek wodnych, kaskad i mokradeł, odtworzenie amfiteatru oraz uzupełnienie założenia o małą architekturę, obiekty gastronomii i toalet. Autorzy zwycięskiej pracy założyli podział parku na dwie odmienne w charakterze przestrzenie: ogrodową i leśną. Ta pierwsza miałaby powstać w dolinie rzeki, u podnóża stoku. Urządzono by tu sekwencje różnego typu zielonych założeń tematycznych, jak mokradła, ogród różaneczników i wrzosów, ogród czterech pór roku czy wilgotne i suche łąki. Przestrzeń leśna, położona na zboczu i wierzchowinie, zachowałaby swój naturalny charakter. Przewidziano jedynie częściowe prześwietlenie koron drzew w celu otwarcia najcenniejszych widoków. Pawilon gastronomiczny architekci zaprojektowali w centralnej części parku, jako wbudowany w zbocze obiekt o konstrukcji żelbetowej, który dużym przeszkleniem otwiera się na otoczenie. Jego powierzchnia wyniesie blisko 200 m2.

Rozpoczęcie realizacji: 2018

Tagi:
Marcin Brataniec o hali sportowej ZSOMS w Krakowie [FILM] Jako architekci często spotykamy się we własnym gronie, dajemy sobie nagrody architektoniczne, a cichymi bohaterami tych naszych sukcesów są kierownicy budów, nie wspominając już o robotnikach. Ważne jednak, aby architekt zawsze był na budowie, bo jego pasja i zaangażowanie udziela się wszystkim.
Rynek miejski w Starachowicach W nawiązaniu do metalurgicznych tradycji miasta architekci w zagospodarowaniu placu wykorzystali cortenowską stal, lokalny kamień i wodę. Widać głęboki namysł nad całością założenia i efektowne pomysły na jego poszczególne fragmenty. O realizacji eM4.Pracowni Architektury.Brataniec pisze Wojciech Gwizdak.
Plac targowy w Mszanie Dolnej Targowisko powstało w ramach organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa projektu Mój Rynek, którego celem było podnoszenie jakości przestrzeni różnych miejskich bazarów i placów handlowych – pisze Kamila Cieśla-Gałeczka.