Architektura MuratorProjektyPark rekreacyjno-wypoczynkowy w Jankowicach

Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Jankowicach

Pracownia Riegler Riewe Architekci wygrała konkurs na opracowanie koncepcji parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach. Zwycięski projekt przewiduje utworzenie czterech stref funkcjonalnych, w których znajdą się m.in. skate park, zadaszona scena oraz kameralne miejsca wypoczynku. Cały obszar otoczony zostanie pasem szybkiego ruchu do biegania, jazdy na rowerze czy rolkach.

Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Jankowicach
Źródło: materiały prasowe

Projekt został wybrany przez jury pod przewodnictwem architekta Jacka Krycha spośród dziewięciu złożonych prac. Nagrodę przyznano za prostotę i czytelność układu funkcjonalno – przestrzennego, za dużą wrażliwość i racjonalność w kształtowaniu przestrzeni parku, za właściwe wpisanie proponowanych rozwiązań w zastany kontekst przestrzenny oraz słuszne dyspozycje funkcjonalne i ekonomiczne - czytamy w uzasadnieniu jury.

Drugą nagrodę otrzymał zespół w składzie Aleksandra Boniecka, Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, a trzecią pracownia BP Projekt Kazimierz Butelski. Równorzędne wyróżnienia honorowe przyznano zespołowi w składzie Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Michał Szarug oraz pracowni AchitekciPL Jerzy Hnat.

Założenia autorskie:

Założeniem projektowym jest stworzenie obszaru mieszczącego liczne funkcje rekreacyjne o odmiennym charakterze, ukształtowanego w oparciu o spójny, czytelny system. Założono podział na cztery niezależne strefy funkcjonalne oraz czytelny układ komunikacji, organizujący strefowanie i ułatwiający orientację wewnątrz parku różnym grupom użytkowników. Obszar parku podzielono na cztery sekcje, mieszczące zgrupowane tematycznie funkcje:
- Strefa sportu ze skate parkiem oraz opcjonalnie rowerowym torem crossowym;
- Strefa rozrywki z głównym placem, zadaszoną sceną oraz kubaturą dla sezonowej gastronomii sąsiadującą z trawiastą łąką. Rozszerzenie tej strefy stanowią trybuny wkomponowane w skarpę otaczającą park, mogące funkcjonować jako widownia podczas wydarzeń na placu. Struktura ta umożliwia organizowanie zarówno wydarzeń sportowych jak i np. koncertów czy pokazów;
- Strefa gier i zabaw dla dzieci młodszych i starszych z zapleczem;
- Strefa relaksu z miejscami do siedzenia wkomponowanymi w zieleń, tworząca kameralne i wyciszone przestrzenie.

Układ komunikacji składa się z pętli biegnącej wokół parku wraz z pasem szybszego ruchu przeznaczonym np. do biegania, jazdy na rowerze lub rolkach, oraz z poprzecznych ścieżek wydzielających poszczególne strefy, wzdłuż których zaplanowano miejsca do siedzenia. Projekt zakłada także pozostawienie istniejących drzew oraz maksymalnie dużej ilości nawierzchni trawiastej.


Pracownia Riegler Riewe Architekten została założona w roku 1987 w Grazu (Austria) przez architektów Floriana Rieglera oraz Rogera Riewe. W 2010 roku otwarto polski oddział biura z siedzibą w Katowicach. Nagroda dla koncepcji parku w Jankowicach to kolejne zwycięstwo pracowni po ubiegłorocznych wygranych w konkursach na projekty dworca i domu kultury w Goleniowie oraz Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Najbardziej znaną dotychczas realizacją pracowni w Polsce jest Muzeum Śląskie w Katowicach ("A-m" 3/2014).

O architekturze z Rogerem Riewe: spotkanie on-line Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejny wykład z cyklu „O architekturze”. Tym razem gościem spotkania będzie Roger Riewe, w Polsce najbardziej znany jako współautor nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Dworzec w Goleniowie Dwuetapowy konkurs SARP na projekt dworca kolejowo-autobusowego wraz z centrum kultury w Goleniowe wygrało biuro Riegler Riewe Architekci.
Riegler Riewe projektują dworzec i dom kultury w Goleniowie Pracownia Riegler Riewe Architekten zdobyła I nagrodę w konkursie na projekt dworca kolejowo-autobusowego w Goleniowie, powiązanego z centrum kultury i aktywności lokalnej. Koncepcja przewiduje budowę nowych budynków o lapidarnej formie oraz rewitalizację istniejących obiektów - wieży ciśnień i tzw. Rampy.
Pracownia Riegler Riewe Architekci zaprojektuje Bulwar Filadelfijski w Toruniu Pracownia Riegler Riewe Architekci otrzymała I nagrodę w międzynarodowym konkursie na projekt Bulwaru Filafelfijskiego w Toruniu. Nagrodę przyznano za jednorodną formę terenu zieleni podbudowującą miejski krajobraz starówki i dającą szanse mieszkańcom na samodzielne wprowadzanie różnych form aktywności.
Współczesna formuła muzeum - o Muzeum Śląskim w Katowicach Krzysztof Mycielski Nowy obiekt nie zagłusza pożądanej tu refleksji nad otoczeniem, skomplikowanymi korzeniami i przyszłością Górnego Śląska
Znikające muzeum. Roman Rutkowski o Muzeum Śląskim w Katowicach Nowe Muzeum Śląskie jest budynkiem odświeżającym intelektualnie, rozwiązanym w sposób daleki od jakichkolwiek standardów