Projekt kładki pieszo-rowerowej w Busko-Zdroju

i

Autor: Archiwum Architektury Wizualizacja kładki pieszo-rowerowej w Busku Zdroju. Rys. Biuro Projektów Lewicki Łatak

Projekt kładki pieszo-rowerowej w Busku Zdroju

2015-07-22 11:54

I nagrodę konkursie na projekt kładki pieszo-rowerowej w Busku Zdroju otrzymała koncepcja pracowni Biuro Projektów Lewicki Łatak. Kładka połączy obszar przy szpitalu dziecięcym "Górka" z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska.

W Busku Zdroju powstaną nowe urządzenia i obiekty architektoniczne o charakterze rekreacyjnym. Kielecki oddział SARP zorganizował jednocześnie dwa konkursy architektoniczne - na projekt tężni z pijalnią wód, oranżerią i fontanną zwyciężyła pracownia 2pm z Warszawy oraz kładki pieszo-rowerowej łączącej park przy szpitalu dziecięcym "Górka" z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska.

Ten drugi wygrała krakowska pracownia Biuro Projektów Lewicki Łatak. II nagrodę przyznano pracowni PP Studio Patryk Pniewski. Wyróżnienia otrzymali: Studio Archi 5 Sp. z o.o. i Gajda Architektura Krajobrazu, a wyróżnienia honorowe pracownie: ArchiGraph s.c. AD ARTIS i Emerla Wojda Spółka Jawna.

W nagrodzonej pracy kładkę potraktowano jako jedną ze ścieżek przyszpitalnego założenia parkowego. Formę obiektu dostosowano do jego pieszej i rowerowej funkcji, naturalnej rzeźby terenu oraz planowanej rozbudowy ulicy. Jury doceniło krajobrazowe walory projektu, harmonijne wkomponowanie kładki w otaczający krajobraz oraz zaproponowane rozwiązania materiałowe.

Kładka rozpoczyna się na płaskim terenie, następnie unosi pod małym kątem (3,5%), by potem rozdzielić się i osiągnąć maksymalną wysokość nad chodnikiem (5m). W tym miejscu obie części są połączone spocznikami schodów znajdujących się pomiędzy kładką a chodnikiem. Dalej, nad drogą będącą główną przeszkodą, ponownie rozdzielają się i dochodzą do parku szpitalnego. W tym miejscu część piesza (płaska i prostoliniowa) styka się z terenem na osi założenia kompozycyjnego, zaś część rowerowa zakręca i łagodnie, wzdłuż stawu, opada (5%), by osiągnąć poziom parkowej ścieżki.

Konstrukcję stanowią wieloprzęsłowe blachownicowe belki stalowe, które są jednocześnie balustradami oraz podestami części pieszej i rowerowej. Podpory mają formę jednogałęziowych słupów o otwartym przekroju krzyżowym z rozbudowanymi głowicami w postaci wsporników. Kationowo-bitumiczna posadzka będzie wykończona lokalnym grysem kamiennym w części rowerowej i drewnem modrzewiowym w części pieszej. W dolnej części balustrady przewidziano energooszczędne oświetlenie ledowe.