Architektura MuratorProjektyProjekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’

Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’

Praca konkursowa Spotkania. Polacy i architektura. Oswajanie przestrzeni, autorzy: Emilia Butkiewicz, Dorota Tołłoczko-Femerling

Międzynarodowa Wystawa Architektury

Tytuł wystawy
Spotkania: Polacy i architektura - oswajanie przestrzeni

Temat
Tematem będą obiekty zrealizowane w całej Polsce w czasie ostatnich kilku lat i dotyczące miejsc publicznych, miejsc spotkań Polaków z architekturą , obiektów, które stały się ważne dla Polaków w ostatnich latach.

Schemat ideowy wystawy
Wystawa składać się będzie z szeregu obiektów przedstawionych w formie fotograficznej. Wszystkie oddziały SARP zostaną poproszone o wskazanie najważniejszych realizacji w ich regionie w ostatnich trzech latach.
Z tych obiektów powstanie pewna kompozycja o określonym charakterze dopasowanym do tematu i miejsca na wszystkich ścianach pawilonu (konieczna jest wizja lokalna celem określenia właściwego wyrazu i kolorystyki).
Na środku pawilonu powstanie instalacja zaprojektowana przez art. plastyka Dorotę Tołłoczko-Femerling pt. „Obiekty przestrzenne inspirowane aktualnymi tendencjami w architekturze polskiej” Kompozycję wypełnią dźwięki odpowiednio dobranej muzyki (budującej odpowiedni nastrój i oddającej charakter przedstawionych obiektów) oraz opinie przechodniów na temat odczuć związanych z poszczególnymi obiektami architektonicznymi.

Wydawnictwo dotyczące wystawy
Wystawie towarzyszyć będzie folder zawierający informacje dot. prezentowanych obiektów i autorów.

fotka z /zdjecia/instalacja_01_art.jpg
Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Wejście-wyjście, autorzy: architekt Aleksandra Wasilkowska, Agnieszka Kurant
Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Rozmowy, autor: Agnieszka Chrzanowska, Wojciech Chrzanowski ch+ architekci