Architektura MuratorProjektyProjekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’

Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’

Praca konkursowa 979726, autorzy: VROA Architekci (Marta Mnich, Łukasz Wojciechowski, Magdalena Szwajcowska)

Koncepcja wystawy opiera się na prostym, fizycznym (architektonicznym) akcie przebicia otworów drzwiowych w ścianach oddzielających pawilon polski od weneckiego i rumuńskiego. W wyniku tego działania umożliwiamy spotkanie osób korzystających z tych przestrzeni. Drzwi, które towarzyszą otworom są przekształcone w element ułatwiający to spotkanie – powierzchnie pod różnymi kątami, które można wykorzystywać w nieformalny sposób. Projekt zakłada działanie czysto architektoniczne, ale jest operacją przeciwko typowym elementom architektonicznym: ścianom i drzwiom, które często zaprzeczają idei spotkania w architekturze.

Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Spotkania. Polacy i architektura. Oswajanie przestrzeni, autorzy: Emilia Butkiewicz, Dorota Tołłoczko-Femerling
Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Wejście-wyjście, autorzy: architekt Aleksandra Wasilkowska, Agnieszka Kurant
Projekt konkursowy na pawilon polski 12. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji na temat ‘People meet in architecture’ Praca konkursowa Rozmowy, autor: Agnieszka Chrzanowska, Wojciech Chrzanowski ch+ architekci