Bożnica, Białystok, Atelier Zetta

i

Autor: Archiwum Architektury

Przebudowa dawnej bożnicy żydowskiej na siedzibę Rady Miasta Białystok. Wyniki konkursu architektonicznego

2014-10-20 11:44

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt przebudowy dawnej bożnicy żydowskiej na siedzibę Rady Miasta Białymstoku. Zwycięska koncepcja pracowni Atelier Zetta zakłada m.in. odtworzenie historycznego detalu dawnej synagogi oraz włączenie jej w czterokondygnacyjny, transparentny budynek uzupełniający pierzeję ulicy.

Nazwa obiektuProjekt przebudowy dawnej bożnicy żydowskiej na siedzibę Rady Miasta Białystok
Adres obiektuJ.K. Branickiego 3, Białystok
AutorzyAtelier Zetta
Powierzchnia terenu2100.0 m²
Powierzchnia zabudowy709.5 m²
Kubatura14206.0 m³

Przedmiotem konkursu była koncepcja przebudowy dawnej bożnicy żydowskiej "Bejt Szmuel" (hebr. Dom Szmuela) przy ul. J.K. Branickiego 3 w Białymstoku, obecnie użytkowanej przez Białostocki Klub Sportowy "Hetman", na siedzibę Rady Miasta Białystok.

Istotnym warunkiem konkursu była refleksja na dziedzictwem kulturowym oraz przyszłością budynku. Dawny obiekt kultu religijnego w przyszłości ma stać się obiektem współczesnej żywej demokracji lokalnej, nowym miejscem posiedzeń przedstawicieli mieszkańców miasta.

Pierwszą nagrodę w wysokości 35 000 zł oraz zaproszenie udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, przyznano pracowni architektonicznej Atelier Zetta, Zenon Zabagło z Białegostoku.

Zwycięska koncepcja przewiduje dopełnienie pierzei ul. Branickiego. Dwukondygnacyjny budynek dawnej synagogi ma zostać wkomponowany w nową, czterokondygnacyjną bryłę. Wspólny hol wejściowy prowadzić będzie od prawej strony budynku, gdzie wprowadzono także bramę przejazdową na zaplecze działki. Projekt przewiduje rekonstrukcję historycznego detalu architektonicznego dawnej synagogi w betonie architektonicznym oraz skontrastowanie go z nowoczesną, transparentną architekturą planowanej rozbudowy. W ciągu dnia w szklanej fasadzie odbijać się będzie widok znajdującego się naprzeciwko parku przy Teatrze im. Węgierki, natomiast w nocy nowa bryła zostanie podświetlona.

Bożnica, Białystok, Atelier Zetta

i

Autor: Archiwum Architektury

Najważniejsze miejsce spotkań, czyli sala posiedzeń Rady Miasta (dla radnych, Prezydenta Białegostoku wraz z zastępcami i dyrektorami, obsługi technicznej posiedzeń Rady Miasta, widowni i dziennikarzy) została umieszczona na parterze w budynku starej synagogi. Na piętrze utrzymano historyczne założenie antresoli na słupach żeliwnych jako drugą kondygnację dla widowni. Z prawej strony przewidziano zaplecze socjalne w postaci aneksu kuchennego z jadalnią przy antresoli.

Placyk na zapleczu budynku uwzględnia możliwość zamontowania elementów interaktywnych, które pozwalałyby na urozmaicenie programu rekreacyjnego.

Wyniki konkursu architektonicznego na przebudowę i rozbudowę dawnej bożnicy żydowskiej w Białymstoku

I nagroda – Atelier Zetta, Zenon Zabagło

II nagroda – ARCHBUD Andrzej Jurkiewicz

III nagroda – Pracownia Projektowa Kaczyński i spółka, Barbara Miron-Kaczyńska, Stefan Kaczyński

Wyróżnienie I stopnia – Marek Rytych Architekt

Wyróżnienie II stopnia – +48 Grupa Projektowa S.C. Karol Szparkowski, Kamil Miklaszewski, WARSZAWA; Szaroszyk & Rycerski Architekci Sp. z o.o.

Wyróżnienie honorowe (niepieniężne) –  Pracownia Architektoniczna 1997 Sp. z o.o.

Wyróżnienie honorowe (niepieniężne) – MAK Marcin Kwietowicz oraz Brzozowski Grabowiecki Architekci Sp. z o.o.