Architektura MuratorProjektyPrzystanek w Krakowie

Przystanek w Krakowie

2. nagroda w konkursie mta (11) na koncepcję przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej.

fotka z /zdjecia/4(19).jpg

Agata Kowalczyk, Małgorzata Łapaj, Jakub Kowalczyk, Mateusz Wełmiński

Spośród trzech lokalizacji do szerszego opracowania zdecydowaliśmy się na wybór tej położonej przy ulicy Dietla. Wydaje się ona stanowić największe wyzwanie projektowe zarówno względem architektonicznym jak i urbanistycznym. Budowa przystanku, który miałby szansę stać się ważnym węzłem komunikacyjnym, daje możliwość podniesienia jakości przestrzeni w tym obszarze. Planowana stacja, staje się więc pretekstem dla wieloaspektowego rozwiązania. Podstawową decyzją projektową, było usunięcie istniejącego nasypu w obszarze opracowania i uwolnienie przestrzeni pod linią kolejową. Działanie to pozwoliło uporządkować sytuację po obu stronach torów i zaaranżować powstałą w ten sposób przestrzeń, jako publiczny skwer.
Kolejnym walorem przyjętego rozwiązania, jest otwarcie traktu pieszego prowadzącego z Rynku Głównego przez ulicę Wielopole w kierunku lodowiska.
Przestrzeń pod przystankiem, wyposażona jest w tymczasowe meble oraz małą architekturę. Dawałaby ona możliwość pełnienia funkcji targowej, jak i oferowała nowoczesne stanowiska dla drobnego handlu, wcześniej nie uporządkowanego wokół placu. Wybrane lokalizacje są bardzo zróżnicowane pod względem uwarunkowań urbanistycznych. Taka sytuacja sprawiła, że każda ze stacji musiała zostać potraktowana jako odrębny układ. Przystanki są jednak zunifikowane na płaszczyźnie rozwiązań architektoniczno-materiałowych co pozwala odbierać je jako elementy większej całości.