fotka z /zdjecia/MianYang_2_City.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Róża dla Mian Yang

2008-06-24 2:00

Niemiecka pracownia Pysall.Ruge zwyciężyła konkurs na opracowanie koncepcji rozwoju chińskiego miasta. Stworzono program wokół istniejącej centralnej tkanki urbanistycznej o układzie przypominającym rozłożone płatki róży.

Mianyang to miasto w zachodniochińskiej prowincji Syczuan, ważny ośrodek naukowy i przemysłowy o znacznych możliwościach rozwojowych. W związku z przewidywanym podwojeniem liczby mieszkańców w ciągu najbliższych dekad lokalne władze ogłosiły międzynarodowy, dwuetapowy konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji rozwoju miasta, w którym zwyciężyła niemiecka pracownia Pysall.Ruge Architects. Konkurs przewidywał zagospodarowanie obszaru o rozmiarach 40 km w kierunku południowo- północnym i 20 km zachodnio-wschodnim. Aby zapewnić, położonemu w obszarze górskim miastu zrównoważony rozwój, opracowany został dziesięciopunktowy program, przewidujący nowe obszary rozwoju pogrupowane wokół istniejącej centralnej tkanki urbanistycznej w układzie przypominającym rozłożone płatki róży. Obszerne miejsca parkingowe i tereny zielone wzdłuż obwodnic, bulwary czytelnie oddzielające sąsiadującą zabudowę, swoim charakterem nadają wizualny rytm. System komunikacji oparty o kolej, tworzy relację pomiędzy transportem, środowiskiem i energią a równocześnie zwraca ulice z ich przestrzenią publiczną mieszkańcom.

Dzielnica Nowego Centrum Biznesowego

Obszar konkursowy został nazwany nowym centrum miasta Mianyang jako połączenie funkcji komercyjnej, biznesowej i mieszkalnej. Podstawę planu tworzy regularna siatka ulic umożliwiająca przejrzystą strukturę i optymalną orientację w przestrzeni. Indywidualna zabudowa, rozbudowane w oparciu o funkcjonalność, usytuowanie i wysokość, jest znacząco uwydatniona przez nieregularny układ przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Krajobraz parkowy przecina obszar, łącząc góry z rzeką. Staje się tym samym sercem nowej dzielnicy biznesowej, oazą spokoju i wielowarstwowym światem doświadczeń dalekich od pośpiechu centrum miasta. Wzdłuż obu rzek struktura miejska rozrzedza się, tworząc rozproszoną zabudowę, która stopniowo zaczyna być elementem krajobrazu (nadrzecznego). Celem jest stworzenie przenikliwej, urbanistycznej sylwetki, która przechodzi transformację od wysokiego zagęszczenia do bardziej otwartej przestrzeni, ale również demarkacja (wytyczenie) i przekształcenie obszarów zamieszkanych przy uwzględnieniu zarówno celów ekonomicznych jak i ekologicznych.

Nowe Centrum Urbanistyczne „Salon West”

Podstawą pomysłu jest główny plan miejski „Róża Mianyang”z 2005 roku. W zasadniczej części, plan proponuje zintegrowany system gospodarstw rolnych i wolnych przestrzeni ukształtowanych w pięć zdolnych do adaptacji, koncentrycznych, otwartych terenów zielonych. „Salon West” to teren pomiędzy czwartym a piątym „ringiem”. Wytyczne planu dotyczące tego obszaru uwzględniają jego przyszłą funkcję, rodzaj i wysokość zabudowy. Późniejsze założenia modyfikowanego planu zdefiniowały każdy z ringów jako osobną, niezależną grupę zabudowy, charakteryzującą inną część miasta, z własną tożsamością i osadzoną w kontekście całej metropolii. Planowany obszar rozciąga się w kierunku zachodnio-wschodnim a od stron północnej i południowej jest ograniczony rzekami przepływającymi przez miasto. Na osi wschód- zachód przecina go główna ulica miasta. Projekt uwzględnia historyczną tkankę miejsca. Charakterystyczny rytm nadaje mu zwarta zabudowa połączona siecią przestrzeni publicznych, terenów rekreacyjnych, miejsc usług. W północnej i południowej części zaplanowane zostały rozległe, otwarte, zielone przestrzenie wzdłuż ciągów wodnych, połączone przez niezabudowany obszar z północno-południowym korytarzem powietrza. Koncepcja zabudowy opiera się o budynki nie wyższe niż 20 metrów ustawione wzdłuż ulic w kierunku północ-południe. Oś wschód-zachód wyznaczają obiekty o co najmniej 10 metrowej wysokości. Perspektywę miasta zaznaczają pojedyncze bądź podwójne wieże. Homogeniczny system umożliwia doskonałą orientację w tej części Salon West.


Lokalizacja: Mianyang / Sichuan, ChinaInwestor:Sichuan Mianyang CityConstruction BureauMr. Cheng JieNo. 76 Fucheng Road Mianyang 621000 Sichuan, P.R. ChinaTel: 0086-816-2223503Fax: 0086-816-2222850

Architekci: Peter Ruge, Justus Pysall - Pysall Ruge ArchitektenZespół projektowy: Matthias Matschewski, Johanna Bleicher, Byoung Gil Jung, Jing Kong, Nicole Kubath, Akane Tazawa, Kayoko Uchiyama, Junji Yonehara,Architekt krajobrazu: Arquitectos del Paisaje, Barcelona/HangzhouWspółpraca: Hangzhou Luge Construction Plannung and Design Co., Ltd. Tian Yu Media Production Hangzhou

Zlecenie:• Plan dla miasta Mianyang - 2006• Projekt urbanistyczny dla Central Business Districts of Mianyang - 2006• Koncepcja urbanistyczna dla południowej części miasta - 2006• Kocepcja uranistyczna dla wchodniej części miasta- “Salon West” - 2007

Powierzchnia całkowita: 1 800 haProjekt: 2006 – 2008Realizaja: 2025