fotka z /zdjecia/kolaz_C.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Strażnica w Cieszynie

2009-04-28 2:00

Przebudowa dawnej strażnicy granicznej przy moście Przyjaźni w Cieszynie. (Autorzy: KWK Promes)

Strażnica Straży Granicznej przy moście Przyjaźni w Cieszynie, po wejściu Polski do strefy Schengen, wymaga znalezienia nowej funkcji i zmiany wizerunku utrwalonego w świadomości społecznej. Obiekt, z racji swojej lokalizacji i historii, jest budynkiem wyjątkowym, stąd też próba zdefiniowania go na nowo przebiegała w oparciu o analizę złożonego kontekstu i utrwalonej symboliki miejsca.

Nowa forma obiektu ma przywodzić skojarzenia ze złamanym szlabanem – pamiątką po czasach, kiedy granica była realną barierą. Zazwyczaj o symbolach minionych epok szybko próbujemy zapomnieć, burzymy pomniki, zrywamy flagi, łamiemy szlabany - dopiero po czasie wracamy do nich z refleksją, by uświadomić sobie z jak wielkimi zmianami mieliśmy do czynienia.

Budynek, do tej pory symbol podziału i ograniczeń, został zaprojektowany tak, aby pod każdym względem integrować i łączyć. Ideę aby zlikwidować bariery i umożliwić swobodny przepływ ludzi zrealizowano w sposób dosłowny, każda kondygnacja budynku jest dostępna z wielu miejsc i poziomów, również z zamkowego wzgórza. Dodatkowo dach obiektu został pomyślany jako platforma widokowa – nowa, zupełnie wyjątkowa w skali miasta przestrzeń publiczna.

http://www.kwkpromes.pl/