Architektura MuratorProjektySukces polskiego studenta. Filip Strzelecki laureatem nagrody Faith&Form dla architektury sakralnej

Sukces polskiego studenta. Filip Strzelecki laureatem nagrody Faith&Form dla architektury sakralnej

Filip Strzelecki, student Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, jest jednym z laureatów tegotocznej edycji nagrody IFRAA Faith&Form dla architektury sakralnej. Zwycięska praca to projekt kaplicy św. Wojciecha z założeniem krajobrazowym w Fiszewe koło Elbląga.  

Architektura sakralna - projekt kaplicy św. Wojciecha w Fiszewie
Projekt kaplicy św. Wojciecha z założeniem krajobrazowym w Fiszewie koło Elbląga

Celem ustanowionej w 1978 roku i przyznawanej dorocznie nagrody IFRAA Faith&Form jest uhonorowanie najlepszej architektury i sztuki sakralnej. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach - architektura sakralna, wnętrze, krajobraz, obiekt niezbudowany, sztuka oraz projekt studencki. Jednym ze sponsorów konkursu jest wydawane od 1967 roku czasopismo Faith&Form.

W tegorocznej edycji pierwszą nagrodę w kategorii projekt studencki otrzymał Filip Strzelecki, student Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Promotorem inżynierskiej pracy dyplomowej był prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński.

Założenia autorskie:

Pedmiotem projektu jest zespół kaplicy rzymsko-katolickiej św. Wojciecha, wraz z założeniem krajobrazowym i towarzyszącymi obiektami - plebanią i pawilonem edukacyjnym w Fiszewie, małej żuławskiej wsi koło Elbląga, o wielokulturowej tradycji i bogatej historii. Lokalizacja  jest bardzo zobowiązująca. Na sąsiedniej działce znajdują się trzy obiekty objęte ochroną konserwatorską, z czego dwa to budynek dawnej plebanii i dawny budynek gospodarczy, a trzeci to ruiny gotyckiego kościoła z XIV wieku, atrakcja będąca bazą rozwojową dla miejscowości, a także gminy.

Projektowane obiekty usytuowane są w sposób zbliżony do konfiguracji, w jakiej znajdują się budynki historyczne. Tworzą z nimi jeden zespół urbanistyczny powstający w sposób addytywny, odnoszący się do typowych zabudowań żuławskich. Obiekty nowe miały w założeniu nawiązywać do obiektów istniejących, być ich kontynuacją przestrzenną, a przy tym ich nie przytłaczać i wysuwać na pierwszy plan ruiny, które są największym skarbem okolicy. Budynki miały odpowiadać analogiom: budynek kaplicy – ruinom, plebania i pawilon edukacyjny – budynkom towarzyszącym.

Przeznaczona dla około 70 wiernych kaplica św. Wojciecha jest interpretacją ruin kościoła. Wnętrze kaplicy zostało zaprojektowane zgodnie z regułami Soboru Watykańskiego II z układem centralnym i wyspą ołtarzową. Półprzezierny świetlik rozpięty na cięgnach, zawieszony nad ołtarzem jest symbolem męczeńskiej śmierci świętego.

Plebania oraz pawilon edukacyjny bazują na typologii domów podcieniowych. Ich atrialna struktura tworzy introwertyczną przestrzeń bez potrzeby odgradzania całego zespołu budynków sztucznymi barierami od otoczenia. Pawilon edukacyjny z biblioteką, opowiadający o historii Fiszewa, ma szansę stać się lokalnym ośrodkiem kultury.

Zespół budynków wraz z obiektami sąsiadującymi tworzy pełne założenie krajobrazowe, które podkreśla osie widokowe i uwypukla pejzaż. Kaplica w Fiszewie znajduje się na trasie corocznej procesji z pochodniami od pomnika zamordowanych żołnierzy powstania listopadowego, przez co silnie oddziałuje na lokalną społeczność. Purystyczna forma projektowanych budynków, choć odnosi się do tradycji lokalnej architektury, usuwa je w cień zabytków Fiszewa i sprawia, że stają się one architekturą tła. Podkreśla to również wykorzystanie szarej cegły klinkierowej, murowanej na nieregularną spoinę.

Jury konkursu obradowało pod przewodnictwem architekta Alberta Lindeke. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na podczas Krajowego Zjazdu Amerykańskiego Instytutu Architektów 2017 w Orlando na Florydzie (27-29 kwietnia 2017 roku).

Kaplica w Rychwałdzie Rychwałdzkie oratorium to obiekt maleńki, funkcjonalnie wydaje się najprostszy, ale jednak pełen emocji i niepozostawiający nikogo obojętnym. O realizacji Jakuba Turbasa i Bartłomieja Pyrzyka pisze Janusz Sepioł.
Day-VII Architecture: 300-stronicowy przewodnik po architekturze sakralnej w Polsce teraz także w wersji angielskiej Nakładem wydawnictwa DOM publishers ukazała się właśnie jedna z najistotniejszych pozycji poświęconych powojennej architekturze sakralnej w Polsce. Książka „Day-VII Architecture” to nie tylko bogato ilustrowany przewodnik po najciekawszych kościołach, ale także próba podsumowania przemian zachodzących w sztuce sakralnej naszego kraju.
Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym: nowa publikacja Muzeum Miejskiego w Tychach „Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym” to tytuł najnowszego wydawnictwa, które ukazało się właśnie nakładem Muzeum Miejskiego w Tychach.  Wśród prezentowanych świątyń realizacje Stanisława Niemczyka, Bożeny i Janusza Włodarczyków, Grzegorza Ratajskiego oraz Zbigniewa Webera.
Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym Kilkanaście makiet i szkice architektoniczne ukazujące różne stadia powstawania koncepcji tyskich kościołów od 1951 do 1989 roku to tylko część eksponatów, jakie zobaczymy na najnowszej wystawie w Muzeum Miejskim w Tychach.
Polski kościół XXI wieku – jaka powinna być współczesna architektura sakralna Rozstrzygnięto konkurs na projekt kościoła rzymsko-katolickiego na Nowych Żernikach we Wrocławiu. Wyróżnione prace mają stanowić głos w dyskusji na temat projektowania współczesnych świątyń. Publikujemy projekty konkursowe oraz apel środowiska architektów do władz administracji lokalnej i kościelnej.
Nowoczesna katedra w Kenii – jak to się robi w Afryce Kenijskie Kericho, słynące z największych na Czarnym Lądzie plantacji herbaty, doczekało się nowoczesnej świątyni dla 1500 wiernych. Projekt pierwszej w mieście katedry opracowało brytyjskie biuro John McAslan + Partners.