Architektura MuratorProjektySzpital w Białymstoku

Szpital w Białymstoku

Koncepcja przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - 1. miejsce ARCH-DECO Sp. z o.o.

Szpital w Białymstoku
Uniwersytecki Szpital KlinicznyBiałystok
AutorzyARCH-DECO
Zespół projektowyZbigniew Reszka, Michał Baryżewski, Michał Afeltowicz, Paulina Czurak, Łukasz Piankowski, Adrianna Bielenik, Anna Lip, Marek Kruk, Oskar Berent, Maciej Sikorski, Tomasz Żarnowski

Skład zespołu:Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski, Michał Afeltowicz, Paulina Czurak, Łukasz Piankowski, Adrianna Bielenik, Anna Lip, Marek Kruk, Oskar Berent, Maciej Sikorski, Tomasz Żarnowski

Technologia: dr hab med. Piotr Czauderna, Prospect, Klimaster, Neret, Record

http://archdeco.pl

Idea projektowa
Zamierzeniem architektów było zaprojektowanie nowej części szpitala tak, aby scalała ona poszczególne budynki, funkcjonalnie i optymalnie wykorzystujący zadaną przestrzeń. Powstał spójny, nowoczesny obiekt, przyjazny dla użytkowników, zgodnie z współczesnymi trendami i standardem adekwatnym do rangi budynku.

Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne
Rozbudowę szpitala zaprojektowano w oparciu o centralną oś, będąca przedłużeniem głównego wejścia do budynku. Nowa część składa się z dwóch funkcjonalnych brył zlokalizowanych po obu stronach pasażu szpitalnego. Zarówno istniejący, jak i projektowany gmach, tworzą spójną kompozycję przestrzenną, harmonijne wkomponowaną w otaczająca zieleń, wprowadzając nową jakość w skali miasta.

Komunikacja zewnętrzna
Została zaprojektowana optymalnie i zgodnie z zasadą rozdzielenia ruchu, z uwzględnieniem obszarów zielonych oraz infrastruktury technicznej.
Na szczególną uwagę zasługuje bezkolizyjny dojazd do części magazynowo-zaopatrzeniowej pod korytarzem szpitalnym na poziomie – 1; łatwy podjazd dla odwiedzających od strony wejścia do nowoprojektowanej części szpitala; bezkolizyjny i szybki dojazd dla karetek, powiązany z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych na dachu szpitala.

Rozwiązania architektoniczno-materiałowe
Istniejące podziały budynków przy renowacji zostaną kolorystycznie ujednolicone. Nowe części szpitalne wyróżniają się okładzinami z płyt cementowo-włóknowych. Doświetlony poprzez atrium pasaż szpitalny tworzy bardzo czytelny punkt odniesienia, zapewniając maksymalną orientację przestrzenną. Wnętrza, materiałowo ekologiczne spełniają normy akustyczne, z możliwością łatwej modyfikacji przestrzeni. Wokół całego kompleksu zaprojektowano małą architekturę, z dbałością o detal.

Rozwiązania programowo-przestrzenne
Zaletą funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych są oszczędności ekonomiczne poprzez ograniczenie "pustych" przebiegów personelu i skrócenie czasu poświęconego na wewnętrzną komunikację. Zastosowano rozwiązania powtarzalne i modułowe, mające na celu ułatwienie orientacji, optymalizację przepływu pacjentów, a także uelastycznienie pracy poszczególnych jednostek klinicznych.

Komunikacja wewnętrzna
Główną oś kompozycyjną i komunikacyjną szpitala tworzy pasaż, który za pomocą zespołów wind dostępnych także z klatek schodowych, galerii i kładek, scala na różnych poziomach oddziały w jeden wspólny organizm.

Walory ekonomiczne
Kompaktowość bryły wynika z obniżenia parametrów eksploatacyjnych (mniejsza powierzchni elewacji i powierzchni komunikacyjnej). Mając na uwadze zmniejszenie kosztów, zastosowano rozwiązania technologiczno-materiałowe podwyższające sprawność energetyczną, a także izolacyjność akustyczną i termiczną obiektu. Do ogrzewania wody zastosowano system baterii słonecznych, a w celu uszczuplenia wydatków energii na klimatyzację - zewnętrzne zasłony przeciwsłoneczne (zatrzymują ok. 25% promieniowania cieplnego). Pomieszczenia techniczne (wentylatornie, centrale teletechniczne) zdecentralizowano, umieszczając w bliskości funkcjonalnej tematyczne bloki. Tam gdzie to możliwe przewidziano oświetlenie LED, co znacznie obniżyłoby pobór mocy.

Konstrukcja
Nadbudowy istniejących budynków zaprojektowane zostaną w konstrukcji żelbetowej szkieletowej - nie wyklucza się wykonania ostatnich kondygnacji nadbudów w konstrukcji stalowej. Przeniesienie obciążeń na fundamenty będzie wymagało wzmocnień filarów międzyokiennych istniejących ścian.
Nowoprojektowane budynki wykonane zostaną w technologii żelbetowej monolitycznej z elementami prefabrykowanymi. Przyjęto układ płytowo słupowy usztywniony pionami komunikacyjnymi. Dopuszcza się prefabrykację stropów. Ze względu na układ płytowo słupowy przewiduje się zastosowanie systemowego zbrojenia na przebicie. Ze względów na wymiary poziome niezbędne będzie zastosowanie dylatacji przy pomocy trzpieni dylatacyjnych np. typu Cret, aby uniknąć podwajania elementów nośnych konstrukcyjnych. Przewiduje się posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Ze względów technologicznych proponuje się posadowienie trzonów komunikacyjnych na płytach fundamentowych. W płytach fundamentowych wystąpią lokalne obniżenia pod szyby windowe oraz elementy instalacji.
Nowo projektowane budynki będą częściowo podpiwniczone co wymusza zaprojektowanie ław fundamentowych o skokowo zmiennych poziomach posadowienia.
Na dachu zaprojektowano lądowisko dla helikopterów, z tego względu należy zastosować płytę monolityczną żelbetową z betonu wodoszczelnego.
Dla całej konstrukcji przewiduje się zastosowanie betonu klasy nie większej niż B37 zbrojonego stalą klasy AIIIN (RB500W).
Łączniki zaprojektowane zostaną jako przegubowo połączone z budynkami w celu uniknięcia komplikacji związanych z nierównomiernym osiadaniem.
Zaprojektowano świetlik o konstrukcji stalowej połączonej z budynkami w sposób przegubowy.
Wszystkie prace projektowe obliczeniowe prowadzone będą za pomocą nowoczesnych programów obliczeniowych umożliwiających analizę trójwymiarową w celu osiągnięcia maksymalnej optymalizacji konstrukcji.

Zespół mieszkaniowo-usługowy Yacht Park w Gdyni Głębokie podcięcie parterów, wysunięcie zadaszeń tarasów i panoramiczne przeszklenia Yach Parku przywodzą na myśl luksusowe wycieczkowce – o nowej realizacji biura Arch-Deco pisze Małgorzata Skrzypek-Łachińska.
Oliva Koncept / Gdańsk Forma budynków, ich estetyka, kompozycja elewacji odnoszą się z kulturą i poszanowaniem do wartości lokalizacji i wymagającego sąsiedztwa – o realizacji pracowni Arch-Deco pisze Ksenia Piątkowska.
Apartamentowiec Plac Kaszubski w Gdyni W Gdyni rozpoczyna się realizacja kolejnego apartamentowca o formie nawiązującej do międzywojennej architektury miasta. Budynek zaprojektowała pracownia Arch-Deco.
Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej Na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej rozpoczęła się budowa Centrum Kompetencji STOS według konkursowego projektu biura Arch-Deco. Obiekt będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków informatycznych w Europie.
Oliva Koncept projektu Arch-Deco Dobiegła końca realizacja osiedla Oliva Koncept w Gdańsku według projektu Arch-Deco. W ramach pierwszego etapu powstało sześć kameralnych budynków o elewacjach wykończonych ceramiczną okładziną [GALERIA].
Park Centralny w Gdyni projektu Arch-Deco Zakończył się II etap budowy Parku Centralnego w Gdyni projektu Arch-Deco. W ramach założenia powstał między innymi plac zabaw, park linowy i skatepark dla młodszych dzieci, a do tego fontanna, nowe miejsca odpoczynku i mnóstwo nowej zieleni.