fotka z /zdjecia/WIDOK_SALA_1.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Teatr w budowie

2009-06-02 2:00

Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego. 1. nagroda - Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.

Nazwa obiektuTeatr w budowie
Adres obiektuLublin
AutorzyStelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne - główny projektant Bolesław Stelmach
Współpraca autorskaMarek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew Wypych

Jury pod przewodnictwem architekta, Stanisława Fiszera za najlepszy projekt uznał koncepcję przygotowaną przez lubelską pracownię architektoniczną.

Skład zespołu autorskiegoGłówny projektant: Bolesław StelmachProjektanci: Marek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew WypychWspółpraca ideowa: Tomasz Pietrasiewicz

Praca uzyskała nagrodę za stworzenie czytelnej kompozycyjnie i przestrzennie idei miejsca spotkań trzech kultur oraz spójne funkcjonalnie i architektonicznie powiązanie obiektu i Placu Teatralnego. Jury wysoko oceniło wyrazistą, lapidarną formę budynku, który dzięki rozwiązaniom multimedialnej elewacji wraz z formami zagospodarowania placu umożliwia zmienność funkcji również dla różnorodnych działań artystycznych i społecznych. Zgodne z programem rozwiązania wewnętrznych funkcji obiektu, sygnalizowane precyzyjnie rozwiązania technologii, akustyki, energooszczędności oraz realne wyliczenie kosztów inwestycji, są opracowaniami na wysokim poziomie warsztatowym, gwarantującym pozytywny przebieg realizacji.


Założenia autorskie

HISTORIA MIEJSCATeatr w Budowie jest materialnym zapisem historii miejsca, a jednocześnie świadectwem minionej epoki - PRL. Utopijny, niedokończony projekt to symbol megalomanii i nieliczenia się ze społeczno-gospodarczą rzeczywistością. Tak więc „wchodzimy” w starą bryłę Teatru w Budowie z nową ideą  interaktywnego przekazu w starej strukturze. Próbując zrozumieć co oznacza dzisiaj spotkanie kultur, nie można pominąć zjawiska globalnej sieci.

ARCHITEKTURAElementy projektowane są obudową istniejącej struktury tak, aby pokazać „stare i nowe”. Celowo pozostawiono elewacje od ul. M. Skłodowskiej–Curie, jako świadectwo nawarstwień. Gigantyczny ekran /45mx10m/ na frontowej elewacji stanie się przestrzenią ekspozycji. Fasadę wschodnią i zachodnią tworzą pionowe prefabrykaty z białego betonu na podkonstrukcji stalowej. Cała górna część zachodniej elewacji ma elektrownię wiatrową z „miejskimi” – pionowymi turbinami /wiatrakami/. Elewacje południowe kształtuje się jako „double skin” z ogniwami fotowoltaicznymi, zaś północne od strony placu będą zbudowane z prefabrykatów - Corianu®. Na parterze, wąski szklany pas na całej długości otwiera wnętrze CSK na przestrzeń placu. Zawieszona nad nim monolityczna tafla z Corianu® daje efekt lampionu. Gdy foyer jest rozświetlone, elewacja jarzy się jak tafla matowego szkła. W dzień, foyer nawiązuje wyglądem do betonowych elewacji.

Elewacja z Corianu® pozwala na wyświetlenie slajdów i filmów rzutnikami od środka foyer. Właściwości materiału pozwalają na przenoszenie świetlnego obrazu z wewnętrznej powierzchni ściany na zewnątrz. Tym samym, po zmierzchu, frontowa ściana CSK stanie się wielkim ekranem do kreacji oraz akcji promocyjnych i informacyjnych. Jest to także symbol całego Centrum jako przestrzeni internetowej-elektronicznej, gdzie największą wartością jest przekaz-informacja. Pionowym akcentem frontowej elewacji jest falująca kotara niczym kurtyna teatralna - główne wejście do CSK. Najważniejszym celem projektowanej struktury przestrzennej Teatru w Budowie jest dostosowanie do nowych funkcji, z wydzieleniem Dużej Sali, CSK, Mediateki, Galerii, Filharmonii, Teatru Muzycznego. Wewnętrzny pasaż - Aleja Kultur - stanowi wspólną przestrzeń ekspozycyjno-promocyjną CSK i pozwala na sprawną komunikację pomiędzy instytucjami. Na trzech poziomach, w zależności od potrzeb funkcjonalnych, będą unosić się kładki, zaś na parterze przewidziano multimedialne stanowiska.

URBANISTYKAPlac ma prostą formę. Część pochyłości, wypiętrzeń i załomów przed Centrum Spotkania Kultur symbolizuje historię, będącą efektem ścierania się stanowisk, światopoglądów i szukania kompromisów. Te elementy europejskiej kultury symbolizują litery różnych alfabetów, wtopione w pochyłości placu. Oświetlenie umieszczone w płycie posadzki prowadzić będzie w kierunku Alei Kultur. Pochyła część placu wyposażona w meble miejskie będzie naturalnym przedłużeniem CSK. Przy placu staną bliźniacze pawilony o funkcji restauracyjnej oraz letnimi ogródkami z włączeniem obszaru wysokiej zieleni jako rekreacyjnego zaplecza.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆW dobie wyzwań zrównoważonego rozwoju, kolejną, chociaż całkowicie oddzielną ideą projektu jest energooszczędność. Peter Buchanan w eseju „Poza kultem obiektów” pisze: „Wśród licznych problemów stojących przed globalizującym się światem, najbardziej oczywisty i najpilniejszy jest kryzys środowiska naturalnego, znacznie wykraczający poza samą tylko zmianę klimatu. Może on wyznaczyć nowy cel architekturze, która – razem z innymi formami projektowania ekologicznego – powinna stać na pierwszej linii frontu, przeciwstawiając kryzysowi kreatywność.”