Architektura MuratorProjektyTrzecia linia metra w Warszawie

Trzecia linia metra w Warszawie

Trzecia linia metra ma połączyć Stadion Narodowy z Gocławiem. Trwają prace koncepcyjne nad jej przebiegiem. Projektanci z ILF Consulting Engineers Polska przedstawili właśnie propozycję lokalizacji nowych stacji.

Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny jednego z wejść na stację III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska

Rozpoczęcie budowy III linii metra w Warszawie zapowiedział pod koniec ubiegłego roku prezydent Rafał Trzaskowski. Urząd miasta podpisał wtedy umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie prac przedprojektowych. Ich wyniki mają posłużyć do ogłoszenia przetargu na realizację III linii metra.

Do przygotowania dokumentacji wybrano przebieg wyznaczony na podstawie analiz firm Egis Rail i TransEko oraz wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Zgodnie z tym wariantem III linia metra zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstać miałoby 6 stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Zespół ILF przedstawił właśnie ich dokładną lokalizację.

Stacje III linii metra

I tak stacja Dworzec Wschodni powstałaby przy ulicy Kijowskiej. Zaplanowano ją jako obiekt o trzech kondygnacjach podziemnych. Stacja Mińska zlokalizowana została pod ulicą Podskarbińską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mińską i Stanisławowską. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się tor kolarski Nowe Dynasy i Stadion Podskarbińska. Przy północnej głowicy usytuowane są nowo budowane osiedla mieszkaniowe, powstające w miejscu dawnych hal magazynowych i pustostanów. Wejścia do stacji zostały zaprojektowane w jak najmniejszej odległości od korpusu stacji. Wyjątkiem jest jedno z dwóch wejść przy głowicy północnej. Wejście to zapewnia poprzez podziemny łącznik pod ulicą Mińska, obsługę nowo budowanych osiedli mieszkaniowych. Przy głowicy północnej przewidziano również trzecie wejście potencjalnie możliwe do wykonania od strony Stadionu Podskarbińska – czytamy w informacji prasowej.

Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny stacji Gocław na III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska

Jedną z głównych stacji III linii metra byłaby czterokondygnacyjna stacja Rondo Wiatraczna, zlokalizowana pod wschodnią częścią ronda i dalej wzdłuż i pod ulicą Grochowską. Ponieważ w tym rejonie projektowany jest obecnie tunel obwodnicy śródmiejskiej, koncepcja stacji uwzględnia trasę obwodnicy zarówno w pionie, jak i poziomie. Stację Ostrobramska zaplanowano  jako obiekt o trzech kondygnacjach podziemnych pod skrzyżowaniem ulicy Ostrobramskiej z ulicami Zamieniecką i Fieldorfa oraz wzdłuż Zamienieckiej i Fieldorfa. Uwzględniając położenie stacji w terenie oraz kierunki ruchu pasażerskiego, zaprojektowano 5 wejść do stacji.

Stacja Jana Nowaka-Jeziorańskiego powstałaby wzdłuż ulicy Fieldorfa, w przybliżeniu na osi północ-południe osiedla Gocław, na północnym skraju tego obszaru, z głowicą północną pod skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Jeziorańskiego oraz z głowicą południową w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Fieldorfa i Bukowskiego / Okulickiego. Ostatnia z projektowanych w tym etapie stacji III linii metra, stacja Gocław, zostałaby zlokalizowana wzdłuż ulicy Fieldorfa, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Bora-Komorowskiego (głowica północna stacji) i dalej w stronę Wisły, z połączonymi ze stacją torami odstawczymi kończącymi się na południe od skrzyżowania ulicy Fieldorfa z ulicami Janusza Meissnera / Jugosłowiańską. Lokalizacja stacji za skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Bora-Komorowskiego (a nie pod) wynika z obecności kolektora kanalizacyjnego w ulicy Bora-Komorowskiego – tłumaczą autorzy.

Długość tego odcinka III linii metra wyniesie nieco ponad 8 km. Niebawem projektanci  przystąpią do kolejnych prac – ustalania stref wpływu obiektów metra na budynki i oceny stanu technicznego budynków w strefie budowy. Całość tych prac zakończy się w połowie 2023 roku tak, aby w II kwartale można już było ogłosić przetarg na jego realizację – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny stacji Gocław na III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska
Trzecia linia metra w Warszawie
Schemat linii metra na planie Warszawy, przebieg III linii zaznaczono kolorem zielonym; il. ILF Consulting Engineers Polska
Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny wnętrza stacji Dworzec Wschodni na III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska
Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny wnętrza stacji Dworzec Wschodni na III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska
Wielkoformatowe grafiki Młodożeńca na stacjach metra Na nowych stacjach warszawskiego metra montowane są panele z grafikami  Piotra Młodożeńca. Wielkoformatowe dekoracje przedstawiają charakterystyczne elementy panoramy Targówka.
Nowe przystanki linii średnicowej w Warszawie projektu Kuryłowicz & Associates Konsorcjum Torprojekt i Kuryłowicz & Associates podpisało umowę na zaprojektowanie dwóch nowych przystanków warszawskiej linii średnicowej przy rondzie de Gaulle’a i Wybrzeżu Kościuszkowskim. Prace projektowe obejmują także zmiany w dotychczas już opracowanej dokumentacji dla odcinka pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią.
Tagi:
Autor: Piotr Prus
Port Praski w Warszawie Pierwsze realizacje w rejonie ulic Sierakowskiego, Krowiej i Okrzei pokazują, że nowy fragment Warszawy może stać się dzielnicą wielofunkcyjną, o dość stonowanej, wielkomiejskiej architekturze – pisze o Porcie Praskim Łukasz Pancewicz.
Plaża Romantyczna w warszawskim Wawrze Dla projektantów najważniejszą wartością miejsca był jego naturalny charakter. Do przekształceń użyli języka stworzonego przez przyrodę. O nowej realizacji pracowni projektowej Karola Żurawskiego pisze Jerzy S. Majewski.
Terminal Kultury Gocław w Warszawie Założeniem było stworzenie obiektu przejściowego, transformowalnego. Obiekt nie zwraca na siebie uwagi krzykliwą elewacją, nie epatuje detalem. O nowej realizacji biura 87a architekci pisze Sonia Prószyńska.
Zespół pofabryczny przy ul. Kłopotowskiego 11 w Warszawie Kluczową trudność stanowiła adaptacja ponad stuletnich budynków zgodnie z wymaganiami inwestora i konserwatora. Dotyczyło to m.in. wymiany stropów, wprowadzenia wind czy ognioodpornego wykończenia. O przebudowie pofabrycznego zespołu przy ul. Kłopotowskiego 11 w Warszawie piszą Anna Rostkowska i Piotr Kilanowski.
Plac Nowego Sąsiedztwa: warsztaty Centrali na temat wodnego ogrodnictwa Na placu Defilad w Warszawie powstanie oczko wodne! To nowa inicjatywa grupy projektowej Centrala. Inauguracja projektu połączona z warsztatami i projekcją filmu już 19 czerwca.
Miastotwórcy: cykl letnich warsztatów dla młodzieży Do 23 czerwca trwają zapisy na letni cykl warsztatów dla młodzieży zainteresowanej projektowaniem oraz partycypacją w życiu społecznym miasta. W programie wykłady, warsztaty design thinking, zajęcia z rysunku architektonicznego oraz projektowania 3D, a także zwiedzanie muzeów i warszawskich instytucji kultury.