Architektura MuratorProjektyTrzecia linia metra w Warszawie

Trzecia linia metra w Warszawie

Trzecia linia metra ma połączyć Stadion Narodowy z Gocławiem. Trwają prace koncepcyjne nad jej przebiegiem. Projektanci z ILF Consulting Engineers Polska przedstawili właśnie propozycję lokalizacji nowych stacji.

Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny jednego z wejść na stację III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska

Rozpoczęcie budowy III linii metra w Warszawie zapowiedział pod koniec ubiegłego roku prezydent Rafał Trzaskowski. Urząd miasta podpisał wtedy umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie prac przedprojektowych. Ich wyniki mają posłużyć do ogłoszenia przetargu na realizację III linii metra.

Do przygotowania dokumentacji wybrano przebieg wyznaczony na podstawie analiz firm Egis Rail i TransEko oraz wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Zgodnie z tym wariantem III linia metra zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstać miałoby 6 stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Zespół ILF przedstawił właśnie ich dokładną lokalizację.

Stacje III linii metra

I tak stacja Dworzec Wschodni powstałaby przy ulicy Kijowskiej. Zaplanowano ją jako obiekt o trzech kondygnacjach podziemnych. Stacja Mińska zlokalizowana została pod ulicą Podskarbińską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mińską i Stanisławowską. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się tor kolarski Nowe Dynasy i Stadion Podskarbińska. Przy północnej głowicy usytuowane są nowo budowane osiedla mieszkaniowe, powstające w miejscu dawnych hal magazynowych i pustostanów. Wejścia do stacji zostały zaprojektowane w jak najmniejszej odległości od korpusu stacji. Wyjątkiem jest jedno z dwóch wejść przy głowicy północnej. Wejście to zapewnia poprzez podziemny łącznik pod ulicą Mińska, obsługę nowo budowanych osiedli mieszkaniowych. Przy głowicy północnej przewidziano również trzecie wejście potencjalnie możliwe do wykonania od strony Stadionu Podskarbińska – czytamy w informacji prasowej.

Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny stacji Gocław na III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska

Jedną z głównych stacji III linii metra byłaby czterokondygnacyjna stacja Rondo Wiatraczna, zlokalizowana pod wschodnią częścią ronda i dalej wzdłuż i pod ulicą Grochowską. Ponieważ w tym rejonie projektowany jest obecnie tunel obwodnicy śródmiejskiej, koncepcja stacji uwzględnia trasę obwodnicy zarówno w pionie, jak i poziomie. Stację Ostrobramska zaplanowano  jako obiekt o trzech kondygnacjach podziemnych pod skrzyżowaniem ulicy Ostrobramskiej z ulicami Zamieniecką i Fieldorfa oraz wzdłuż Zamienieckiej i Fieldorfa. Uwzględniając położenie stacji w terenie oraz kierunki ruchu pasażerskiego, zaprojektowano 5 wejść do stacji.

Stacja Jana Nowaka-Jeziorańskiego powstałaby wzdłuż ulicy Fieldorfa, w przybliżeniu na osi północ-południe osiedla Gocław, na północnym skraju tego obszaru, z głowicą północną pod skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Jeziorańskiego oraz z głowicą południową w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Fieldorfa i Bukowskiego / Okulickiego. Ostatnia z projektowanych w tym etapie stacji III linii metra, stacja Gocław, zostałaby zlokalizowana wzdłuż ulicy Fieldorfa, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Bora-Komorowskiego (głowica północna stacji) i dalej w stronę Wisły, z połączonymi ze stacją torami odstawczymi kończącymi się na południe od skrzyżowania ulicy Fieldorfa z ulicami Janusza Meissnera / Jugosłowiańską. Lokalizacja stacji za skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Bora-Komorowskiego (a nie pod) wynika z obecności kolektora kanalizacyjnego w ulicy Bora-Komorowskiego – tłumaczą autorzy.

Długość tego odcinka III linii metra wyniesie nieco ponad 8 km. Niebawem projektanci  przystąpią do kolejnych prac – ustalania stref wpływu obiektów metra na budynki i oceny stanu technicznego budynków w strefie budowy. Całość tych prac zakończy się w połowie 2023 roku tak, aby w II kwartale można już było ogłosić przetarg na jego realizację – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny stacji Gocław na III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska
Trzecia linia metra w Warszawie
Schemat linii metra na planie Warszawy, przebieg III linii zaznaczono kolorem zielonym; il. ILF Consulting Engineers Polska
Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny wnętrza stacji Dworzec Wschodni na III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska
Trzecia linia metra w Warszawie
Projekt koncepcyjny wnętrza stacji Dworzec Wschodni na III linii metra; wizualizacja poglądowa autorstwa ILF Consulting Engineers Polska
Wielkoformatowe grafiki Młodożeńca na stacjach metra Na nowych stacjach warszawskiego metra montowane są panele z grafikami  Piotra Młodożeńca. Wielkoformatowe dekoracje przedstawiają charakterystyczne elementy panoramy Targówka.
Nowe przystanki linii średnicowej w Warszawie projektu Kuryłowicz & Associates Konsorcjum Torprojekt i Kuryłowicz & Associates podpisało umowę na zaprojektowanie dwóch nowych przystanków warszawskiej linii średnicowej przy rondzie de Gaulle’a i Wybrzeżu Kościuszkowskim. Prace projektowe obejmują także zmiany w dotychczas już opracowanej dokumentacji dla odcinka pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią.
Tagi:
Autor: Piotr Prus
Zgruzowstanie Warszawy 1945–1949. Jak naprawdę wyglądała odbudowa stolicy? Marmur karraryjski w Rzymie, wapień portlandzki w Londynie czy „kamień paryski” w Paryżu – historie wielu europejskich stolic można odczytać poprzez przyglądanie się materiałom, z których zostały zbudowane. W drugiej połowie XX wieku Warszawę również zaczął wyróżniać jej unikalny materialny charakter: miasto zostało odbudowane z gruzu – mówi Adam Przywara, kurator wystawy.
Budynek Olbrachta 24 w Warszawie Architektura budynku jest odzwierciedleniem modułowej struktury mieszkań oraz ich nietypowego na rynku warszawskim dwupoziomowego układu – o realizacji pracowni Pole Architekci pisze Krzysztof Mycielski.
O zespole Varso Place Agnieszka Kalinowska-Sołtys Obiekt jest świetnym przykładem współpracy architektów z różnych pracowni z inwestorem, który jasno określał swoje cele na kolejnych etapach projektowych. Varso Tower mimo dużej wysokości nie zdominowało otoczenia. Sprytnie zaprojektowane podziały elewacji optycznie zmniejszają budynek, przez co wpasowuje się on w skalę miasta – o realizacjach pracowni Foster + Partners i HRA Architekci pisze Agnieszka Kalinowska-Sołtys.
O zespole Varso Place Grzegorz Buczek Czy dobra jakość projektu architektonicznego wystarczy do złagodzenia ewidentnej porażki planistyczno–urbanistycznej? Rozwiązania przyziemia północnego frontu Varso Place poprawiają co prawda jakość lokalnej przestrzeni publicznej, jednak skala nowej zabudowy jest wręcz destrukcyjna dla skali ulicy, a niespójne z kontekstem skosy elewacji wprowadzają niepokój w śródmiejską lokalność.
Nowy biurowiec MSZ w alei Armii Ludowej w Warszawie Projekt nowego gmachu dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych opracowało biuro DA Dziuba Architekci. Pięciokondygnacyjny budynek o przeszklonych elewacjach przesłoniętych żyletkami z piaskowanego betonu stanie w sąsiedztwie głównej siedziby resortu przy al. Szucha.
Opera o odbudowie Warszawy na motywach bestsellerowej książki Grzegorza Piątka! Sinfonia Varsovia wraz z instytucjami partnerskimi pracuje nad pierwszą operą warszawską. Libretto oparte będzie na książce „Najlepsze miasto świata” Grzegorza Piątka.