Architektura MuratorProjektyWilda industrialna

Wilda industrialna

I znowu Akcja - Kreacja. Ultra_architekts zaprojektowali industrialny budynek stanowiący dominantę przestrzenną dla zakładów Hipolita Cegielskiego i dzielnicy mieszkaniowej.

fotka z /zdjecia/SZKIC_03.jpg

Założenia autorskie:

Działka na której miało powstać muzeum znajduje się na styku dwóch głównych funkcji tej dzielnicy miasta, dużych terenów należących do zakładów Hipolita Cegielskiego i dzielnicy mieszkaniowej. Budynek, który zaproponowaliśmy stanowi dominantę dla obydwu tych przestrzeni, łącząc w sobie oś ulicy 28 Czerwca i dochodzącą do niej pod kątem, oś głównej wewnętrznej ulicy kompleksu zakładów. Sam obiekt dzieli się na dwie części, ekspozycję stałą i czasową. Charakter architektury budynku jest industrialny. Na działce zaproponowanej w czasie konkursu zastaliśmy dwa obiekty mieszkalne.
Nie chcieliśmy zachowywać samych budynków, bo według nas nie posiadały żadnych walorów architektonicznych, ale uważaliśmy że nie wolno nam zapomnieć o mieszkańcach (ta dzielnica to przede wszystkim ludzie). Dlatego zaproponowaliśmy niewielki obiekt mieszkalny nie będący częścią muzeum, ale znajdujący się na "ich" działce. Pracując "na żywo" chcieliśmy pokazać rozwiązania funkcjonalnie - rzuty wszystkich kondygnacji z niezbędnymi przekrojami, publiczności zebranej w Sali Konferencyjnej Pawilonu Wejściowego Międzynarodowych Targów Poznańskich.

ultra_architekts:
marcin_kościuch
tomasz_osiegłowski
adriana_ronżewska
dorota_brudło
kamila_dembińska
agata_ostrowska
anna_semeniuk

Poznańska impreza była początkiem całorocznego cyklu wydarzeń w dużych miastach Polski. Wyłonione w poszczególnych ośrodkach najlepsze zespoły wezmą udział w ogólnopolskim finale we Wrocławiu w listopadzie 2008 roku.