Architektura MuratorProjektyWyniki konkursu na pasywny ośrodek zdrowia w Siechnicach

Wyniki konkursu na pasywny ośrodek zdrowia w Siechnicach

W Siechnicach, znanych m.in. z wielokrotnie nagradzanego budynku ratusza autorstwa Pracowni Projektowej Maćków, powstanie pasywny ośrodek zdrowia. Projekt obiektu wyłoniono w dwuetapowym konkursie architektonicznym.

Wyniki konkursu na pasywny ośrodek zdrowia w Siechnicach
Projekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechniach, pierwsza nagroda, jojko+nawrocki architekci (Tomasz Berezowski, Sebastian Dziedzic, Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Jakub Sahatqija, Agnieszka Weber)

Organizatorem konkursu była Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna, powołana przez władze miasta w celu tworzenia planów inwestycyjnych oraz odpowiedniego zarządzania należącymi do gminy obiektami i infrastrukturą. Przed architektami zostało postawione trudne zadanie. Projekty musiały spełniać nie tylko wymagania stawiane publicznym zakładom opieki medycznej, ale też odpowiadać na współczesne standardy budownictwa pasywnego, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii włącznie. Ponadto zagospodarowanie terenu wokół obiektu miało korespondować z reprezentacyjną architekturą ścisłego centrum Siechnic, w tym ze wspomnianym już ratuszem (proj. Maćków Pracownia Projektowa, 2012) oraz nowoczesnymi budynkami powstałymi w ostatnich latach, a jednocześnie nie tworzyć dysonansu z bezpośrednio przylegającą niską zabudową mieszkaniową z pierwszej połowy XX wieku. Należało też uwzględnić możliwość przyszłej przebudowy wnętrz ośrodka, tak aby zmiana układu funkcjonalnego nie wymagała ingerencji w konstrukcję.

Pierwszy etap obejmował opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej obiektu, drugi miał na celu jej uszczegółowienie, z uwzględnieniem przedstawienia założeń konstrukcyjno-materiałowych oraz instalacji i infrastruktury odnawialnej. Jury pod przewodnictwem Antoniego Domicza za najlepszą uznało pracę biura jojko+nawrocki architekci. Drugą nagrodę przyznano pracowni Forum Architekci z Wrocławia, a trzecią GreenCherry Architecture. Autorzy zwycięskiego projektu zaproponowali prostą, dwukondygnacyjną bryłę otoczoną podcieniami i wykończoną naturalnym drewnem. Założone przez architektów ograniczenie wysokości miało istotny wpływ na ich kolejne decyzje projektowe. Skomplikowany pod względem funkcjonalnym program inwestycji, wymuszający logiczne strefowanie oraz odpowiednie rozmieszczenie wejść w poziomie parteru, obsłużono z zadaszonego obejścia w funkcji swoistego zewnętrznego układu komunikacyjnego. Przewidziana struktura pełni równocześnie rolę łamaczy światła, uniemożliwiając w okresie letnim bezpośrednią penetrację słońca we wnętrzach i redukując zyski cieplne – tłumaczą projektanci.

Na poziomie parteru usytuowano m.in. poradnie specjalistyczne, przychodnie dla dzieci zdrowych i chorych oraz niezależnie funkcjonującą apteka, powyżej zaś strefę rehabilitacji, laboratoria, administrację oraz szpital jednodniowy. Jako główne źródło ciepła architekci zaproponowali wykorzystanie miejskiego ciepłociągu. Alternatywnym rozwiązaniem miałoby być zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w postaci lanc w powiązaniu z pompami ciepła. Ogrzewanie oraz schładzanie pomieszczeń przewidzieli natomiast w oparciu o zaprojektowane stropy grzewczo-chłodzące. Założyli też zastosowanie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją oraz zewnętrznych rolet, połączonych z systemem sterowania reagującym na zmiany warunków pogodowych. Od południa, wzdłuż istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zaprojektowali ponadto wysokiej jakości zielony ciąg rekreacyjny, natomiast po północnej stronie strefę techniczną, na którą składają się niewielkie obiekty zaplecza oraz parking. W  budynkach tych, połączonych tunelami instalacyjnymi z ośrodkiem zdrowia, przewiduje się umieszczenie central wentylacyjnych, rozdzielni prądu, pomp ciepła itp. Wszystkie mają być przekryte dachami dwuspadowymi, których połacie od strony południowej przeznaczono pod montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych. Rozpoczęcie realizacji planowane jest na listopad 2017 roku.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach Dwuetapowy konkurs na projekt pasywnego ośrodka zdrowia w centrum Siechnic wygrała pracownia jojko+nawrocki architekci.
Rozbudowa przedszkola w Paniówkach Wykorzystując różnicę poziomów pomiędzy istniejącą i nowo projektowaną częścią budynku, architekci zaproponowali połączenie przestrzeni tarasu, ogrodu oraz dachu w jedną, wspólną strefę zabaw i rekreacji na świeżym powietrzu. O realizacji pisze Hanna Szukalska.
Konkurs architektoniczny na projekt Ogrodu XXI wieku wraz z pawilonem wystawienniczym. WYNIKI W warszawskich Łazienkach powstać ma nowy pawilon ekspozycyjny o powierzchni wystawowej 1800 m2. Autorzy nagrodzonej koncepcji zaprezentują wstępny projekt 14 stycznia 2014 r. o godz.12.00 w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich
Akademia Sztuk Pięknych w Tallinie Prosty i ascetyczny w swej formie budynek wpisany w rozczłonkowany system urbanistyczny jest w stanie uleczyć chaotyczną tkankę miejską. (jojko+nawrocki architekci)