ARCH_IT WRO SPORT COMPLEX -31 (Copy)

i

Autor: Archiwum Architektury

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu

2017-03-27 14:43

Pracownia arch_it Piotr Zybura opracowała projekt rozbudowy Zespołu Szkół Nr 5 na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Koncepcja otrzymała wyróżnienie w konkursie Wienerberger Brick Award 2017.

Zespół Szkół nr 5 znajduje się na terenie osiedla Przedmieście Oławskie we wschodniej części Wrocławia. Najstarsza jego część powstała pod koniec XIX wieku według projektu Richarda Plüddemanna i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. W latach 90. dobudowano do niej skrzydło południowe, dzięki któremu powstał kompleks z wewnętrznym podwórkiem. Na lokalizację obiektu sportowego przeznaczono teren w południowej części działki, gdzie w tej chwili znajdują się boisko, parking oraz trafostacja.

Projektowany zespół sal gimnastycznych jest połączeniem dwóch niezależnie funkcjonujących obiektów w jednej zwartej bryle. Pierwszy to dostępny z zewnątrz, samodzielny blok szermierki z salą ćwiczeń, zapleczem i holem wejściowym. Drugi to zlokalizowany powyżej kompleks sal sportowych, na który składają się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala do fitness, sala do tańca i siłownia oraz zaplecze. Wszystkie bloki połączono klatką schodową oraz windą, a komunikacja z istniejącym skrzydłem szkoły odbywać się będzie poprzez łącznik zawieszony nad wewnętrznym dziedzińcem.

Całość mieści się w przekrytym płaskim dachem, prostopadłościennym budynku opakowanym elegancką, białą elewacją. Poszczególne sale gimnastyczne ułożone są na sobie niczym klocki tak, aby maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń działki i zminimalizować powierzchnię niezbędną dla komunikacji wewnętrznej. W nową kubaturę wkomponowano również istniejącą na działce trafostację. Cały obiekt cechuje powściągliwość, prostota formy oraz oszczędność detalu.

Wśród zastosowanych środków wyrazu wyróżnia się zastosowana na elewacjach jasna cegła oraz wielkoformatowe okna, które odzwierciedlają funkcjonalny układ wnętrza budynku. Prostocie formy towarzyszy oszczędne użycie detalu architektonicznego – jedynym wyróżniającym się elementem dekoracyjnym jest przestrzenny wątek cegły zastosowany w celu artykulacji narożnika. Dzięki wpisaniu budynku w eksponowany narożnik kwartału, architekci domknęli układ urbanistyczny założenia, przywracając jednocześnie wielkomiejski charakter ulicy.

Klient: Gmina Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, WrocławProjektanci: arch_it piotr zybura: Sylwian Moska, Piotr Zybura (główny projektant), Współpraca: Tomasz Bojęć, Andrzej Doktor, Joanna Karnicka Projekt: 2016 Realizacja: planowana na lata 2017-2018. Wysokość: 60.25 m Powierzchnia użytkowa: 3040 m2 Liczba kondygnacji: 6 nadziemnych i 1 podziemna

Projekt otrzymał wyróżnienie w polskiej edycji konkursu Wienerberger Brick Award 2017.