Centrum aktywności w Lubawie

i

Autor: Archiwum Architektury Lubawskie Centrum Aktywności, proj. Autorska Pracownia Architektury CAD; fot. Magdalena Ubysz

Centrum aktywności w Lubawie

2022-08-30 18:42

Nowy obiekt, nawiązując obrysem i usytuowaniem do skrzydeł dawnego zamku, ma za zadanie odpowiadać współczesnym potrzebom mieszkańców – o nowej realizacji Autorskiej Pracowni Architektury CAD Joanna Kabrońska.

Stworzenie przestrzeni publicznej wpływającej pozytywnie na społeczne relacje – poczucie sprawczości, odpowiedzialności oraz współuczestnictwa jednostek w życiu lokalnej społeczności – wymaga wzięcia pod uwagę nie tylko obecnych oczekiwań jej użytkowników. Taka przestrzeń powinna również przewidywać i kształtować przyszłe aspiracje wspólnoty. Otwarte w 2020 roku Centrum Aktywności Społecznej zaprojektowane przez Autorską Pracownię Architektury CAD jest częścią większego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittàslow województwa warmińsko-mazurskiego i stanowi odpowiedź na istniejące w regionie problemy wykluczenia społecznego.

Nowy budynek zlokalizowano na niewielkim wyniesieniu, pomiędzy rzekami Sandela i Jesionka, w miejscu pozostałości czteroskrzydłowego ceglanego masywu zamku, którego początki sięgają prawdopodobnie początku XIV wieku. Zamek przez kilka stuleci pełnił funkcję rezydencji biskupów chełmińskich. Dokonana na początku XIX wieku rozbiórka pozostawiła zasypane gruzem ściany podziemi oraz mury. Budowa Centrum ożywiła te ruiny. Wybór takiej lokalizacji wiązał się jednak z koniecznością zachowania, ochrony i ekspozycji odsłoniętej spod gruzowiska struktury zabytku przy jednoczesnym dążeniu do stworzenia obiektu odpowiadającego współczesnym wymaganiom. Z tego powodu rozwiązań projektowych poszukiwano we współpracy ze służbami konserwatorskimi, a powstały obiekt łączy część historyczną oraz nową – ta druga przyjęła formę określoną zaleceniami konserwatorskimi. Na otoczonym pierścieniem murów obszarze wzniesiono dwa prostopadłe względem siebie i połączone parterowe pawilony z cegły nawiązujące obrysem oraz usytuowaniem do dwóch skrzydeł dawnego zamku. Konstrukcję nowej części obiektu oparto na żelbetowym ruszcie niezależnym od kamiennych ścian zabytku, co pozwoliło na swobodne kształtowanie wnętrz. Zaprojektowanie budynku w sposób umożliwiający jego dogodną adaptację do przyszłych potrzeb – na przykład poprzez zmianę układu funkcjonalnego lub podniesienie bryły o dodatkową kondygnację – znalazło się wśród najistotniejszych wytycznych projektowych.

KUP DOSTĘP