Architektura MuratorRealizacjeDialog techniczny: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach

Dialog techniczny: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach

Główny Urząd Miar ogłosił „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach”. Termin składania zgłoszeń upływa 18.06.2019r.

Główny Urząd Miar w Kielcach
Wizualizacja Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, pracowni BDM Architekci
Fot.: BDM Architekci

Główny Urząd Miar ogłosił „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach”.

 

Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie:

1) uzyskania wytycznych opisu przedmiotu zamówienia na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, w tym terminy i harmonogram, szacunkowa wartość zamówienia,
2) uzyskania informacji na temat technologii i materiałów jakie powinny być wykorzystane przy opisie przedmiotu zamówienia,
3) uzyskania informacji na temat możliwości wykorzystania technologii BIM w procesie wykonania zadania,
4) uzyskania informacji na temat zapisów umowy, jakie powinny zostać zamieszczone w zakresie technologii BIM (plan wykonania BIM),
5) uzyskania informacji na temat wymogów jakie mogą być postawione wykonawcy w zakresie budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (warunki udziału w postępowaniu).

 

Przedmiotem Dialogu będą w szczególności:

1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
2) oszacowanie wartości Zamówienia,
3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia,
4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia.

 

Dzięki dialogowi Główny Urząd Miar zamierza uzyskać możliwość skonkretyzowania potrzeb i określenia oczekiwań co do przedmiotu zamówienia w sposób maksymalnie efektywny.

Zgłoszenia do dialogu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej GUM: https://zamowienia.gum.gov.pl/pn/gum/dialog/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=dialogNoticeList

Zgłoszenia muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zgłaszającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie informacje o sposobie zgłoszenia się do udziału w dialogu technicznym zostały opisane w dziale VII Ogłoszenia o dialogu. Należy postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. W razie jakichkolwiek problemów z dokonaniem zgłoszenia proszę o kontakt mailowy (karol.zagninski@gum.gov.pl) lub telefoniczny (+48 601439482). Termin składania zgłoszeń upływa 18.06.2019r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Poniżej link do ogłoszenia o dialogu:

https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/dialog-techniczny/1234,Dialog-techniczny-zwiazany-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-n.html

Poznańskie spotkania z dizajnem arena DESIGN to wydarzenie dedykowane współczesnemu wzornictwu i architekturze, ze szczególnym naciskiem na związki szeroko pojętego projektowania z biznesem. Ideą wydarzenia jest stworzenie platformy dialogu i współpracy dla przedsiębiorców, projektantów i architektów. W tym roku arena DESIGN odbędzie się równolegle z premierową edycją Targów Designu moodFORM.