fotka z /zdjecia/DSC_5025d.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Hala Na Skarpie w Bytomiu biura architektonicznego Maćków Pracownia Projektowa nagrodzona w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną. W kategorii architektura zwyciężyła hala Na Skarpie w Bytomiu biura Maćków Pracownia Projektowa

Zwycięzców wyłoniono spośród 60 zgłoszonych projektów z 34 gmin regionu. Nagroda marszałka w kategorii architektura przypadła hali Na Skarpie w Bytomiu biura architektonicznego Maćków Pracownia Projektowa. Najlepszym projektem urbanistycznym uznano zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej w Koziegłowach. W kategorii rewitalizacji przestrzeni nagroda główna powędrowała do gminy Ornontowice za rewitalizację parku gminnego. W kategorii rewitakizacja obiektu nagrodę przyznano  za renowację Willi Fitznera w Siemianowicach.

Hala Na Skarpie w Bytomiu biura architektonicznego Maćków Pracownia Projektowa nagrodzona w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego

w kategorii architekturaza wysoki poziom architektoniczny obiektu pełnego spokoju i szlachetności, za jego elegancką i powściągliwą formę, skromny i wyważony detal oraz harmonijne wpisanie się w otoczenie, za wykreowanie miejsca poprawiającego nie tylko kondycję fizyczną, ale i samopoczucie mieszkańców.

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest między innymi promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Nagrody i wyróżnienia tradycyjnie przyznane zostaną w trzech kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja. Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące m.in. rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych, budowa i rewitalizacja budynków użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie centrów miast, parków, skwerów, rynków itp., tworzących atrakcyjne przestrzenie publiczne.

Hala Na Skarpie w Bytomiu biura architektonicznego Maćków Pracownia Projektowa nagrodzona w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego

Hala Na Skarpie w Bytomiu (publikacja budynku „A-m” 05/2010) jako jeden z dwóch budynków z Polski została zakwalifikowana do drugiego etapu międzynarodowego konkursu architektonicznego w ramach World Architecture Festival w Barcelonie . Budynek o gładkich, matowoczarnych ścianach kojarzy się z bryłą węgla. Dzięki konsekwencji w ograniczeniu środków architektonicznych udało się nadać bryle charakter wydrążonego monolitu, pomimo zastosowania lekkiej obudowy z płyt warstwowych. Dyskretne otwarcia w fasadach wiążą wnętrze z przestrzenią zewnętrzną w precyzyjnie wybranych miejscach i jednocześnie przełamują banał formy typowej hali sportowej. Elewacja z wejściem głównym ma wielkie przeszklenie podkreślone betonowym zygzakiem szerokich schodów. Widok od strony skarpy jest najbardziej reprezentacyjny. Biegnące dołem przeszklenie wznosi się asymetrycznie aż po dach i odsłania wnętrze ze ścianką wspinaczkową, która jest najciekawszym formalnie fragmentem wnętrza.

Foto: Tomasz Zakrzewski („A-m” 05/2010)