Architektura MuratorRealizacjeIdea projektu – o Centrum Praskim Koneser Krzysztof Matwiejuk

Idea projektu – o Centrum Praskim Koneser Krzysztof Matwiejuk

Przystępując do rewitalizacji pofabrycznego zespołu dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser stanęliśmy przed złożonym zadaniem – pisze Krzysztof Matwiejuk

Koneser
Plac Konesera z budynkiem mieszkaniowym Skarbnica (E3), w podcieniu widoczny zabytkowy, najmniejszy zachowany budynek byłego składu Strażnica (E1) obecnie pełniący funkcję biurową; Fot. Marcin Czechowicz

Przystępując do rewitalizacji pofabrycznego zespołu dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser stanęliśmy przed złożonym zadaniem. Na pierwszym miejscu należy wymienić opracowanie takich założeń urbanistycznych, by utrzymując integralność zespołu pofabrycznego i dominującą rolę zachowanych zabytków, uzyskać intensywność zagospodarowania dostateczną dla sfinansowania całości przedsięwzięcia. Prace te miały wiele etapów i wymagały współdziałania ze służbami konserwatorskimi, autorami wcześniejszych koncepcji zagospodarowania, projektantem planu miejscowego oraz władzami miasta. Koncepcja układu przestrzennego zakładała: zachowanie proporcji przestrzeni wewnętrznych placów zespołu pofabrycznego; zabudowę wnętrz kwartału o wysokości nieprzekraczającej wysokości dawnych magazynów spirytusu i głównego korpusu budynku rektyfikacji; wyższą zabudową o wysokości 25 m lokowaną jedynie na obrzeżach zespołu; nadanie zabudowie współczesnego charakteru nawiązującego do dziedzictwa przemysłowego, ale bez kopiowania jakichkolwiek form historycznych zespołu. Zaplanowano, że układ dróg i placów wewnętrznych w Koneserze pozostanie do dyspozycji pieszych i rowerzystów, a eliminacja ruchu kołowego z powierzchni pozwoli także tchnąć życie w place wewnętrzne, poprzez organizowanie imprez, jarmarków, koncertów na świeżym powietrzu.

Koneser
Żelbetowa kratownica Butelkowni (D) przerzucona nad drogą wewnętrzną jest reminiscencją napowietrznej kładki dawnego budynku, w głębi Muzeum Wódki (K); Fot. Marcin Czechowicz

Wyzwaniem było skomponowanie nowych funkcji zespołu w sposób optymalny – godzący autentyzm zachowanych zabytków z realiami szybko ewoluującego otoczenia biznesowego. Unikalne funkcje obiektów wymagały ogromnej elastyczności i otwarcia na zmiany przeznaczenia budynków, bliską współpracę projektową z najemcami. Efektem tych działań jest: komercyjny projekt muzealno-rozrywkowy – Muzeum Wódki Polskiej; pierwszy w Polsce i jeden z kilku na świecie projekt start-up’owy Googla – Campus Warsaw; pierwszy na Pradze Północ sieciowy hotel Moxy Marriotta, doskonale wpisany swoim konceptem w charakter kompleksu; nowoczesna sala eventowa Butelkownia i przestrzenie ekspozycyjne Laboratorium 2400; centrum medyczne, klub fitness, restauracje oraz klub muzyczny Syreni Śpiew w unikalnej przestrzeni starego magazynu spirytusu; pierwszy park biurowy na Pradze, który okazał się wielkim sukcesem komercyjnym oraz mieszkania w budynkach typu loft, zarówno adaptowanych, jak i współczesnych. Każdy z tych projektów ma w naszej pracowni odrębną historię i stanowił wyzwanie twórcze, techniczne i organizacyjne. Realizacja projektu wymagała ponad 50 podstawowych i zamiennych pozwoleń na budowę. Jednocześnie na terenie o powierzchni prawie 5 hektarów pracowało 4 generalnych wykonawców, nad kilkunastoma budynkami. Łączna powierzchnia najmu całego zespołu, po ukończeniu ostatnich dwóch budynków biurowych, osiągnie blisko 90 000 m2.

Tagi:
Akademik UW na Służewcu od Projekt Praga: rusza realizacja Władze Uniwersytetu Warszawskiego podpisały umowę z firmą Mota-Engil Central Europe na realizację akademika UW na Służewcu według konkursowego opracowania biura Projekt Praga. Budowa ma się zakończyć w ostatnim kwartale 2023 roku. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do obiektu w 2024 roku.
O kładce przez Wisłę w Warszawie Magdalena Staniszkis Podjęta przez prezydenta Warszawy decyzja o realizacji kładki przez Wisłę łączącej lewobrzeżną i prawobrzeżną Warszawę w osi ulicy Karowej i Okrzei to pomyślne zwieńczenie ponad pół wieku najnowszej historii warszawskiej urbanistyki. Pozwalam sobie na przypomnienie o architektach i urbanistach, którzy tę historię tworzyli, mając świadomość, że nie wymieniam wszystkich.
Jaka Warszawa – dziś i jutro? Rozmowa z Marleną Happach Pojawia się potrzeba takiego planowania, które uczyni miasto odpornym na różne wyzwania i tempo zmian – mówi Marlena Happach, Architektka Miasta, Dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. O dzisiejszych wyzwaniach dla miasta i o jego wizji na kolejne dziesięciolecia rozmawiamy, w momencie gdy trwają prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
Fabryka Norblina / Warszawa Przenikające się bryły starej i nowej zabudowy tworzą tajemniczy labirynt, odzwierciedlający plan dawnych przejazdów i placów między historycznymi budynkami fabrycznymi. O nowej realizacji biura PRC Architekci pisze Agnieszka Kalinowska-Sołtys.
Jak dziś badać Warszawę? Tendencje i plany na przyszłość Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW oraz Pracownia Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej zapraszają na Mityng warszawski 2021. W trzydniowym spotkaniu poświęconym tendencjom w badaniach varsavianistycznych udział wezmą m.in. Ewa Kuryłowicz, Ewa P. Porębska, prof. Roch Sulima, Sylwia Chutnik, Anna Cymer, Grzegorz Piątek i Joanna Rajkowska.
Apartamenty na wynajem przy Św. Barbary w Warszawie: modernizacja kamienic według Grupy 5 Dwie kamienice stanowiące część modernistycznego zespołu dawnego Urzędu Telekomunikacyjnego zostaną zaadaptowane na apartamentowiec z mieszkaniami na wynajem. Projekt przebudowy opracowało biuro Grupa 5 Architekci.