Nowy Świat 2.0

i

Autor: Archiwum Architektury Nowy Świat 2.0 jest architektonicznym zwornikiem pomiędzy budynkami z różnych epok – gmachem Giełdy (autorzy: Andrzej M. Chołdzyński, Stanisław Fiszer) z 2000 roku i starszym o 51 lat Domem Partii (obecnie Centrum Bankowo- Finansowe). Wszystkie trzy budynki o analogicznych rytmach elewacji widoczne są z Parku na Książęcem. Fot. Piotr Krajewski

Kulisa miejska – o projekcie biurowca Nowy Świat Andrzej M. Chołdzyński

2016-04-29 11:46

Projekt ma ambicję wzbogacenia Traktu Królewskiego o prostopadłą doń, rzeźbiarską i ekspresyjną strefę otwierającą Trakt Królewski na Park na Książęcem. Budynek przekształca miejsce dotychczas uznawane za zapleczowe i peryferyjne w przestrzeń rozpoznawalną i posiadającą własną tożsamość – pisze główny projektant budynku Andrzej M. Chołdzyński.

Nazwa obiektuBudynek biurowo-usługowy Nowy Świat 2.0. – rozbudowa kompleksu Centrum Bankowo-Finansowego
Adres obiektuWarszawa, ul. Nowy Świat 4a
Autorzyarchitekt Andrzej M. Chołdzyński (generalny projektant AMC – Andrzej M. Chołdzyński)
KonstrukcjaBWL – Projekt
Generalny wykonawcaKARMAR
InwestorCentrum Bankowo- Finansowe „Nowy Świat”
Powierzchnia terenu14000.0 m²
Powierzchnia zabudowy1084.0 m²
Powierzchnia użytkowa8785.0 m²
Powierzchnia całkowita10900.0 m²
Kubatura44894.0 m³
Projekt2012
Data realizacji (koniec)2015

Budynek biurowo- usługowy Nowy Świat 2.0, położony między dawnym Domem Partii a gmachem Centrum Giełdowego, przylega do oficyny XIX-wiecznej kamienicy. Jest w swym zamyśle zwornikiem architektonicznym tych obiektów, a jednocześnie swoistą kulisą miejską, otwierającą Trakt Królewski na XVIII-wieczny Park na Książęcem, zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga. Jako że dawny Dom Partii jest wpisany do rejestru zabytków, nowy budynek powstrzymuje się przed naruszaniem integralności jego bryły i elewacji. Połączenie obu gmachów odbywa się poprzez kondygnację podziemną. Nowy Świat 2.0 w sposób eteryczny i abstrakcyjny stara się łączyć bogatą tektonikę elewacji sąsiednich obiektów. Wobec monumentalnych i prostopadłościennych kompozycji obu budynków, utrzymanych w rytmie: baza, korpus, zwieńczenie, wprowadza w obszar ich wzajemnych relacji płynną, budowaną po szerokim łuku elewację wschód-zachód, zakończoną owalnymi narożnikami.

Poszukiwana jest lekkość i szlachetność tego gestu jako współczesnej, XXI-wiecznej interpretacji monumentalności przestrzeni urbanistycznej. Projekt ma ambicję wzbogacenia Traktu Królewskiego o prostopadłą doń, rzeźbiarską i ekspresyjną strefę otwierającą Trakt Królewski na Park na Książęcem. Stworzenie funkcjonalnego kompozycyjnego połączenia Traktu ze skarpą warszawską jest wynikiem tych założeń. Budynek przekształca miejsce dotychczas uznawane za zapleczowe i peryferyjne w przestrzeń rozpoznawalną i posiadającą własną tożsamość. Zmieniła się intensywność emocjonalnego odbioru i jakości kulturowej tego fragmentu Traktu Królewskiego. Nowy Świat 2.0 stosownie i taktownie wypełnia swe miejsce w głównych sylwetach urbanistycznych kwartału.

Nowy Świat 2.0

i

Autor: Archiwum Architektury Biurowiec widoczny z Ronda de Gaulle’a, wciśnięty pomiędzy istniejącą zabudowę i zwrócony szczytem do Traktu Królewskiego wydaje się obiektem niewielkim o kontekstualnej architekturze; w głębi kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Fot. Piotr Krajewski

Czyni to w sposób kompozycyjnie podporządkowany tektonice brył, elewacji i detali sąsiednich budynków i pierzei ul. Nowy Świat oraz Centrum Giełdowego, odczytując i wzbogacając zastaną szczegółowość detalu. Intencje architektoniczne projektu materializują się w minimalistycznej, abstrakcyjnej materii z użyciem takich materiałów jak surowy żelbet, szkło, korten, kamień naturalny.Budynek wraz z dawnym Domem Partii tworzy owalny plac miejski. Powstaje dzięki temu triada przestrzeni publicznych – od północy wyniesione przedpole: balkon nad Alejami Jerozolimskimi, dalej na południe plac prostokątny: dziedziniec Domu Partii i wreszcie nowo powstały plac pomiędzy ulicą Nowy Świat i Parkiem na Książęcem. Ta sekwencja trzech placów, na osi północ–południe powiązanych podcieniami dawnego Domu Partii, przywraca Warszawie ten kwartał miejski zarówno w warstwie symbolicznej, jak i funkcjonalnej oraz społecznej.

Poszukiwana jest lekkość i szlachetność tego gestu jako współczesnej, XXI-wiecznej interpretacji monumentalności przestrzeni urbanistycznej. Projekt ma ambicję wzbogacenia Traktu Królewskiego o prostopadłą doń, rzeźbiarską i ekspresyjną strefę otwierającą Trakt Królewski na Park na Książęcem. Stworzenie funkcjonalnego kompozycyjnego połączenia Traktu ze skarpą warszawską jest wynikiem tych założeń. Budynek przekształca miejsce dotychczas uznawane za zapleczowe i peryferyjne w przestrzeń rozpoznawalną i posiadającą własną tożsamość.

Nowy Świat 2.0

i

Autor: Archiwum Architektury Wnętrze lokalu usługowego przeznaczonego na restauracje zostało zaprojektowane na dwóch różnych poziomach. Widać z niego zarówno Dom Partii z jego dziedzińcem, jak i opadający wraz ze skarpą park sąsiadujący z południowymi elewacjami Muzeum Narodowego. Fot. Piotr Krajewski

Zmieniła się intensywność emocjonalnego odbioru i jakości kulturowej tego fragmentu Traktu Królewskiego. Nowy Świat 2.0 stosownie i taktownie wypełnia swe miejsce w głównych sylwetach urbanistycznych kwartału. Czyni to w sposób kompozycyjnie podporządkowany tektonice brył, elewacji i detali sąsiednich budynków i pierzei ul. Nowy Świat oraz Centrum Giełdowego, odczytując i wzbogacając zastaną szczegółowość detalu. Intencje architektoniczne projektu materializują się w minimalistycznej, abstrakcyjnej materii z użyciem takich materiałów jak surowy żelbet, szkło, korten, kamień naturalny.

Budynek wraz z dawnym Domem Partii tworzy owalny plac miejski. Powstaje dzięki temu triada przestrzeni publicznych – od północy wyniesione przedpole: balkon nad Alejami Jerozolimskimi, dalej na południe plac prostokątny: dziedziniec Domu Partii i wreszcie nowo powstały plac pomiędzy ulicą Nowy Świat i Parkiem na Książęcem. Ta sekwencja trzech placów, na osi północ–południe powiązanych podcieniami dawnego Domu Partii, przywraca Warszawie ten kwartał miejski zarówno w warstwie symbolicznej, jak i funkcjonalnej oraz społecznej.