Architektura MuratorRealizacjeNagroda Roku SARP wręczona!

Nagroda Roku SARP wręczona!

Nagroda Roku 2008 oraz Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych. Obie otrzymało biuro db2 architekci za budynek administracyjno-recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej.

Muzeum Wsi Opolskiej
Budynek administracyjno-recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiejul. Wrocławska 174, Opole
Autorzydb2 architekci

Jury w składzie:
arch. Stefan Kuryłowicz - przewodniczący jury
arch. Marek Dunikowski - SARP Oddział Kraków
arch. Ryszard Jurkowski - SARP Oddział Katowice
arch. Jacek Lenart - SARP Oddział Szczecin

z nadesłanych 53 obiektów z całej Polski nominowało 13 obiektów.

Nominacje w kategorii obiektów zrealizowanych ze środków publicznych otrzymali:


Obiekt: Budynek administracyjno-recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej, Opole ("A-m" 10/2008)
Autorzy: db2 architekci, Opole


Obiekt: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ul. Berka Jeselowicza 1, Przemyśl ("A-m" 10/2008)
Autorzy: KKM Kozień Architekci, Kraków


Obiekt: Rewitalizacja zabytkowych budynków storczykarni Muzeum – Zamku w Łańcucie; Odbudowa szklarni – storczykarni oraz rozbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na kawiarnię, budowa obiektów architektury ogrodowej
Autorzy: ARCHISTUDIO STUDNIAREK + PILINKIEWICZ Katowice


Obiekt: Zagospodarowanie na cele turystyki i rekreacji części zbiornika retencyjnego i terenu przybrzeżnego w Starej Morawie
Autorzy: Pracownia Autorska Architektoniczna Jerzy Modlinger, Wrocław


Obiekt: Zagospodarowanie Skweru Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ("A-m 07/2009)
Autorzy: JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o. Warszawa


Obiekt: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ("A-m" 06/2009)
Autorzy: S.A.M.I. ARCHITEKCI Mariusz Lewandowski i Wspólnicy Sp. z o.o. Warszawa


Obiekt: Budynek Teatru Rozrywki w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu ("A-m" 02/2009)
Autorzy: Jerzy Stożek Studio Stożek& Partnerzy, Katowice

Nominacje w kategorii obiektów zrealizowanych ze środków niepublicznych otrzymali:


Obiekt: budynek biurowy przy ul. Zana, Lublin
Autorzy: STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne, Lublin


Obiekt: Nadbudowa wież i konserwacja części kościoła p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu przy ulicy Orlej
Autorzy: Biuro Architektoniczne „Taczewski” arch. Ewa Taczewska


Obiekt: Budynek wielorodzinny Siechnice, ul. Energetyczna 5 D
Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa, Wrocław


Obiekt: Zespół budynków mieszkalnych z usługami w Poznaniu, ul. Rubież „Mały Rynek Naramowice” ("A-m" 04/2009)
Autorzy: ARE Sp. z o.o.

Obiekt: Sanatorium dla dzieci „DOM MAŁEGO KSIĘCIA” , Lublin ("A-m" 03/2009)
Autorzy: STANISZKIS-ARCHITEKT, Magdalena Staniszkis, Warszawa


Obiekt: budynek biurowy HARMONY OFFICE CENTRE siedziba Millenium Bank, ul. Żaryna, Warszawa ("A-m" 9/2008)
Autorzy: Grupa 5 Sp. z o.o., Warszawa


Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy zrealizowany obiekt w 2008 roku – NAGRODĘ ROKU oraz Nagrodę SARP 2008 za najlepszy obiekt wzniesiony ze środków publicznych otrzymali za obiekt:

Budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (“A-m” 10/2008)

Autorzy: db2 architekci, Opole
arch. Iwona Wilczek
arch. Mariusz Tenczyński
arch. Ewa Oglęcka
arch. Jarosław Oglęcki
BIPROK Biuro Projektowo-Konsultingowe, Opole

Inwestor: Muzeum Wsi Opolskiej, Opole
Wykonawca: Energopol Trade Opole Spółka z o.o.
Finansowanie: budynek finansowany ze środków publicznych
Realizacja: 2008

Nagrodę przyznano:
- za piękno, wdzięk i delikatność bycia w przestrzeni
- za tworzenie harmonijnej ciągłości historycznej w architekturze
- za pragnienie zaistnienia w architekturze mówiąc o tym szeptem a nie krzycząc.


Wyróżnienia w kategorii obiektów zrealizowanych ze środków publicznych otrzymali:

Obiekt: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (“A-m” 10/2008)

Autorzy: KKM Kozień Architekci, Kraków
Architekci:
Marek Kozień
Magdalena Kozień-Woźniak
Katarzyna Kozień-Kornecka

architekt prowadzący
arch. Małgorzata Szewczyk

Konstrukcja: mgr inż. Mieszko Bakalus
Inwestor: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Wykonawca: Inżynieria Rzeszów
Finansowanie: środki publiczne (dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Realizacja: 2008

Uzasadnienie:
Wyróżnienie za zrealizowany ze środków publicznych kompleks przyznano za śmiałą realizację obiektu muzealnego o niedużym stosunkowo programie, rozwiązanego z monumentalnym nieomal rozmachem w historycznym otoczeniu pierzei placu miejskiego, gdzie „pomnikowa” atrakcyjność formy muzeum porusza przestrzenią nobliwie ukształtowaną przed laty, wzbogacając ją i nie przytłaczając przy tym. Dynamiczne formy bryły oblicowanej kamieniem z dekonstruktywnie uformowanymi wnętrzami tworzą aspekt dodatkowego zaciekawienia obiektem, tak oczekiwanego w przypadku regionalnego muzeum pragnącego wciągnąć do swego środka rzesze turystów zwiedzających miasto.


Obiekt: Rewitalizacja zabytkowych budynków storczykarni Muzeum – Zamku w Łańcucie” Odbudowa szklarni – storczykarni oraz rozbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na kawiarnię, budowa obiektów architektury ogrodowej

Autorzy: ARCHISTUDIO STUDNIAREK + PILINKIEWICZ Katowice
Architekci:
Tomasz Studniarek
Małgorzata Pilinkiewicz

Inwestor: Muzeum Zamek w Łańcucie
Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego, Rzeszów
Finansowanie: Muzeum Zamek w Łańcucie, Dofinansowanie z mechanizmu finansowego EGO, Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego EEA GRANTS
Realizacja: 2008

Uzasadnienie:
Wyróżnienie za zrealizowany ze środków publicznych kompleks przyznano za wysoce udaną rewitalizację unikalnej szklarni – storczykarni i za wprowadzenie uatrakcyjniającego programu użytkowego, jaki tworzy interesująco zaprojektowany przeszklony pawilon wraz z nastrojowym wieloużytkowym dziedzińcem.


Obiekt: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ("A-m" 06/2009)

Autorzy: S.A.M.I. ARCHITEKCI Mariusz Lewandowski i Wspólnicy Sp. z o.o. Warszawa
skład zespołu
Mariusz Lewandowski
Anna Albiniak
Marta Busłowicz
Mariusz Korytkowski
Seweryn Grobelny
Rafał Turno
Paweł Pyłka
współpraca autorska
Monika Goszczyńska
Paweł Cichocki
architektura wnętrz
S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Mariusz Lewandowski
Anna Albiniak
Marta Busłowicz
Mariusz Korytkowski
Seweryn Grobelny
Rafał Turno
Monika Goszczyńska

Inwestor: Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa
Wykonawca: Warbud S.A., Warszawa
Finansowanie: skarb państwa
Realizacja: 2008

Uzasadnienie przyznanego wyróżnienia:
Wyróżnienie przyznano za nadanie cech współczesnej architektury monumentalnej i spójnego wyrazu architektonicznego budynkowi adaptowanemu oraz nowo projektowanej kubaturze, w tym za wysoką jakość detalu architektonicznego i zastosowanych materiałów.


Wyróżnienia w kategorii obiektów zrealizowanych ze środków niepublicznych otrzymali:

Obiekt: budynek biurowy przy ul. Zana, Lublin

Autorzy: STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne, Lublin
autor
Bolesław Stelmach
współautorzy
Marek Zarzeczny
Zbigniew Wypych
współpraca
Jarosław Gołębiowski
Sławomir Kłos
Jarosław Kowalski
Konrad Opasała

Inwestor: ZANA HOUSE
Wykonawca: Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.
Finansowanie: ze środków własnych
Realizacja: 2006-2008

Uzasadnienie przyznanego wyróżnienia:
Wyróżnienie przyznano za niezwykle udaną kreację średniej wielkości obiektu biurowego o prostym programie typu „open space”, usytuowanego w wymagającej lokalizacji, gdzie potrzebę komercyjnej emblematyczności przekuto ukształtowaniem formalnym w charakterystyczny „znak miejsca” porządkujący otaczającą przestrzeń miasta. Sześcienna bryła z mocną pionową artykulacją fasad w formie gęstej „kolumnady” utworzonej z pylonów z betonu architektonicznego przywodzi na myśl kształty znane z klasycznego wielkiego porządku świątyń antycznych. Stając się charakterystycznym wyróżnikiem miasta kreuje naturalne logo inwestora.


Obiekt: Nadbudowa wież i konserwacja części kościoła p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu przy ulicy Orlej

Autorzy: Biuro Architektoniczne „Taczewski” arch. Ewa Taczewska
Firma Inżynierska STATYK, Katowice
Architekci:
Tomasz Taczewski
Ewa Taczewska

konstrukcja:
mgr inż. Grzegorz Komraus
inż. Michał Grzędziński

Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Tomasza Apostoła, Sosnowiec
Wykonawca:
roboty budowlane i konserwatorskie, ESSOR Sp. z o.o. Katowice
konstrukcje stalowe, Przedsiębiorstwo-Montażowe COMOSTAL, Będzin
MK GALICJA Sp. z o.o., Kraków
konstrukcje aluminiowe Acari Sp. z o.o. Kraków
roboty kamieniarskie CLAUD&WIT Kamieniarka budowlana, Kielce
konserwacja elementów kamiennych i rzeźb CONRES Sp. z o.o., Katowice
Finansowanie: obiekt zrealizowany przy udziale funduszy europejskich – 46 %, udział własny parafii rzym.-kat. p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu 24 %, udział Państwa (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – 20%, udział Miasta Sosnowiec – 10 %
Realizacja: 2008

Wyróżnienie przyznano za interesującą nadbudowę nigdy nie dokończonych wież kościoła zbudowanego na początku XX w.
Dwie symetryczne nasady współcześnie uformowane ze szkła i stali, zwieńczające ceglane wieże, wyraziście zaznaczają się w panoramie miasta w dziennym świetle, jako transparentne bryły i rozświetlone słupami światła formy w nocy.


Obiekt: Budynek Biurowy HARMONY OFFICE CENTRE siedziba Millenium Bank, ul. Żaryna, Warszawa ("A-m" 09/2008)

Autorzy: Grupa 5 Sp. z o.o., Warszawa
zespół autorski
autorzy
Roman Dziedziejko
Mikołaj Kadłubowski
Krzysztof Mycielski
Michał Leszczyński
współpraca
Iwona Sierpińska
Damian Kotwicki
Rafał Grzelewski
Maciej Gruszecki
Monika Lhagwadżawyn

Inwestor: HARMONY OFFICE CENTRE, Warszawa
Wykonawca: SPS Construction Spółka z o.o., Kielce
Finansowanie: środki prywatne
Realizacja: 2008

Uzasadnienie przyznanego wyróżnienia:
Wyróżnienie przyznano za nadanie komercyjnemu budynkowi biurowemu cech architektury wysokiej wartości, właściwych budynkom użyteczności publicznej. Przyznane wyróżnienie jest dowodem uznania środowiska architektów dla inwestora zespołu Eko-Park za konsekwentne dążenie do tworzenia i promocji architektury o trwałej wartości.


CZYTAJ TAKŻE>> HONOROWA NAGRODA SARP 2009

Ogólnopolski konkurs Współczesna sztuka użytkowa dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Koło Naukowe Architektury Współczesnej Politechniki Lubelskiej ogłasza ogólnopolski konkurs dla uczniów i studentów „Współczesna sztuka użytkowa dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej”.
Trwa konkurs na najlepszy dyplom promujący zielone dachy lub ściany Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone ozaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki zielonych dachów lub ścian.
Gdyński Modernizm w Obiektywie: konkurs fotograficzny Trwa 12. edycja konkursu fotograficznego Gdyński Modernizm w Obiektywie 2022. Zgłoszenia do 12 sierpnia.
Top Woman in Real Estate 2022: wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu Top Woman in Real Estate 2022. Wśród nagrodzonych po raz pierwszy mężczyzna!
Konkurs na najpiękniejsze wizualizacje z drzwiami DRE Supreme by K. Miruć Jesteś projektantem, architektem, grafikiem lub designerem? Umiesz tworzyć piękne wizualizacje wnętrz? Koniecznie weź udział w konkursie organizowanym przez DRE! Stwórz wizualizację z drzwiami z linii DRE Supreme by K. Miruć i wygraj nawet 10 000 złotych. Zgłoszenia można wysyłać do 16 maja.
Ostatnie dni na zgłoszenie do konkursu o ekobudownictwie Jesteś studentem i interesujesz się ekologicznymi rozwiązaniami? Jeszcze tylko do 14 marca możesz zgłosić się do konkursu. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu ciekawego i ekologicznego rozwiązania, które może wpłynąć na zmianę sposobu, w jaki budujemy, mieszkamy i żyjemy.  Możesz je wykonać za pomocą infografiki, krótkiego filmu lub tekstu. Zaprezentowane przez Ciebie rozwiązanie może być zarówno Twoim autorskim pomysłem, jak i koncepcją, która jest już powszechnie stosowana. Zanim przystąpisz do pracy, zapoznaj się z krótką listą inspiracji.