Architektura MuratorRealizacjeRzeszów – miasto przyszłości

Rzeszów – miasto przyszłości

Rzeszów znalazł się w czołówce rankingu „Polskie miasta przyszłości 2019/2020” opublikowanego ostatnio przez opiniotwórczy fDi Magazine. Autorzy brali pod uwagę różne czynniki, w tym główne inicjatywy podejmowane w celu przyciągnięcia inwestorów oraz realizowane projekty miejskie.

Rzeszów – miasto przyszłości
Okrągła kładka dla pieszych, proj. MWM Architekci, Promost Consulting, 2012

Ranking „Polskie miasta przyszłości 2019/2020” opracował zespół magazynu „fDi”, należącego do grupy Financial Times. Autorzy przeanalizowali dane z 50 polskich miast. Pod uwagę brano takie czynniki jak potencjał ekonomiczny, jakość życia, transport, a także dostępne zachęty inwestycyjne czy realizowane projekty infrastrukturalne i miejskie. Wśród ośrodków średniej wielkości Rzeszów zwyciężył w dwóch kategoriach: Kreowanie Przyjaznych Warunków dla Rozwoju Biznesu oraz Kapitał Ludzki i Lifestyle, a w ostatecznej klasyfikacji znalazł się na 4. miejscu. To zresztą nie jedyne sukcesy stolicy Podkarpacia.

Zajął też pierwsze miejsce w przygotowanym przez Związek Powiatów Polskich Rankingu Gmin i Powiatów 2017 w kategorii „Miasta na prawach powiatu”, a trzecie w zestawieniu najbardziej obywatelskich ośrodków w naszym kraju Europolis 2018 przygotowanym przez Fundację Schumana. W tym zakresie Rzeszów wiele zawdzięcza miejskim inwestycjom, realizowanym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ze względu na możliwość korzystania z funduszy unijnych. Zaczęło się od infrastruktury drogowej. Później dochodziły inwestycje z innych dziedzin życia – budowa parków, infrastruktury rekreacyjnej, nowoczesnych szkół, przedszkoli i żłobków. Dochodziły innowacyjne rozwiązania – okrągła kładka, fontanna multimedialna, ogrzewane i mówiące przystanki autobusowe.

Najnowszą inwestycją miejską jest otwarty w ubiegłym roku Dworzec Komunikacji Lokalnej przy ul. Towarnickiego. Ten samowystarczalny energetycznie obiekt to jeden z najnowocześniejszych terminali autobusowych w Polsce. W ramach przedsięwzięcia powstał m.in. trzykondygnacyjny pawilon obsługi podróżnych, z poczekalnią, sanitariatami, przechowalnią bagażu oraz kasami. Za projekt obiektu odpowiada lokalna pracownia Orlewski. Budynek wyposażono w moduły fotowoltaiczne, pompę ciepła i zaplecze teleinformatyczne dla systemów teletechnicznych, sterowania ruchem i obsługi podróżnych.

Rzeszów – miasto przyszłości
Dworzec Komunikacji Lokalnej, proj. Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Orlewski, 2018; fot. Maciej Jeżyk

Zastosowano też fasady wentylowane z okładzinami oraz żaluzjami fotowoltaicznymi. Dzięki temu rozwiązaniu w okresie letnim można zmniejszyć nagrzewanie się ścian i wnętrza budynku, a co za tym idzie – ograniczyć ilość energii elektrycznej potrzebnej do działania klimatyzacji. Jako źródło ciepła dla obiektu zaplanowano gruntową pompę zasilaną z poziomych kolektorów zlokalizowanych na placu manewrowym. Pompa pracuje w zależności od zapotrzebowania w trybie grzania lub chłodzenia. Dodatkowo przez cały rok zapewnia ciepłą wodę użytkową.

Rzeszów – miasto przyszłości
Dworzec Komunikacji Lokalnej, proj. Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Orlewski, 2018; fot. Maciej Jeżyk

W technologie oparte na wykorzystaniu systemów solarnych Rzeszów inwestuje zresztą już od 2004 roku. Odnawialne źródła energii pozwalają miastu na oszczędności w utrzymaniu obiektów użyteczności publicznej, takich jak: baseny, żłobki, domy pomocy społecznej, ale mają także oczywiście pozytywny wpływ na środowisko. Liczne proekologiczne inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków przeprowadziło ostatnio Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W latach 2014-2015 został zmodernizowany ciąg biologiczny, a w 2016 roku dla potrzeb zasilania oczyszczalni także i tu wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW i powierzchni blisko 2 ha. Składa się ona z 3220 paneli i produkuje rocznie 0,85 GWh energii elektrycznej.

W ramach inwestycji powstała też suszarnia mechaniczna osadów ściekowych. Rzeszowska oczyszczalnia w procesie biologicznego oczyszczania ścieków produkuje rocznie ok 20 000 ton osadu o zawartości 18% suchej masy (tj. 82% wilgotności). Wybudowana w ramach kontraktu instalacja daje możliwość wysuszenia powstałego osadu do zawartości 93% suchej masy. Efekt ten jest osiągnięty poprzez zastosowanie dodatkowych procesów przeróbki tj. wysokoefektywne odwadnianie na dwóch prasach tłokowych (o wydajności 336 kg suchej masy/godz. każda) oraz suszenie osadów odwodnionych w suszarni średniotemperaturowej (w temperaturze do 130° C), w efekcie czego uzyskany zostaje osad o zawartości od 65% - 93% suchej masy. Wydajność instalacji suszenia osadu wynosi 1 800 kg odparowanej wody/godz.  Dla zmniejszenia uciążliwości rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów zostały zhermetyzowane dwa osadniki wstępne i zbiornik retencyjny – zostały one przykryte zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego. Uciążliwe związki zapachowe są utylizowane w instalacji dezodoryzacji w oparciu o biofiltry.

Wykonawca rozpoczął prace związane z realizacją w lipcu 2017 roku. W czerwcu ubiegłego roku zakończono pomyślnie rozruch wraz z badaniami procesowymi instalacji odwadniania i suszenia osadów, osiągając wymienione w umowie parametry m.in. w zakresie suchej masy i zużycia energii. Termin zakończenia realizacji to czerwiec 2019 roku. Dokumentację projektową inwestycji wykonało Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD z Warszawy.

Rzeszów – miasto przyszłości
Suszarnia mechaniczna osadów ściekowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, proj. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD