Szkoła otwarta dla społeczności. Nordøstamager School z pracowni Christensen & Co Architects

2024-04-30 11:44

Do takiej szkoły chcielibyśmy chodzić. Projekt publicznej szkoły na kopenhaskiej wyspie Amager w cieśninie Sund pochodzi z pracowni Christensen & Co Architects i zrealizowany został kilkanaście miesięcy temu. Jest kolejną realizacją z najwyższej półki przygotowaną nie dla elitarnych użytkowników, a dla społeczności lokalnej.

Architekci wciąż, realizacja za realizacją, przedefiniowują znaczenie terminu "elita", jako adresata swoich prac. Tak jest w przypadku elementarnej szkoły położonej w należącym częściowo do Kopenhagi zurbanizowanym fragmencie wyspy Amager, którą zamieszkuje prawie 200 tysięcy osób.

Architektura szkoły ma z założenia i w praktyce charakter otwarty, otwierający swoją przestrzeń nie tylko dla uczniów, ale również dla wszystkich członków lokalnej społeczności. Przypadkowy przechodzień może z ulicy znaleźć się i odpocząć w otwartej przestrzeni wypoczynku. Z tętniącą życiem tkanką miasta łączą szkołę bowiem skierowane wprost z ulicy kaskady schodów, wręcz zapraszające głośnym "Zapraszamy, wpadnij do nas na chwilę". O swoim projekcie architekci piszą...

Szkoła to otwarty dom, w którym każdy centymetr architektury oferuje przestrzeń do nauki. Centralnym elementem jest strefa wypoczynku, wpleciona prze nas w tkankę miasta, pozwalająca architekturze szkoły stopić się z otoczeniem. Strefa spełnia wiele funkcji, zapraszając przechodniów do interakcji ze szkołą. Budynek skierowany w stronę ulicy zaprojektowaliśmy jako architekturę społeczności z dużymi klatkami schodowymi, które pełnią zarówno funkcję tarasów do siedzenia, jak i przestrzeni do ćwiczeń.

Klient: Gmina Kopenhaga

Powierzchnia: 10 592 m2 

Rok oddania: 2023

Położenie: Amager, Kopenhaga, Dania

Współpracownicy: Kjaer & Richer Architects / NCC / 1:1 Landscape / Lyngkilde Engineers / Sori Engineers

Wybrane projekty pracowni Christensen & Co Architects:

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym