Nowa architektura Szczecina

Teatr Polski w Szczecinie według projektu Atelier Loegler. Mamy pierwsze zdjęcia realizacji!

Zakończyła się rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie według konkursowego projektu Atelier Loegler z 2010 roku. Większa część nowej kubatury znalazła się pod ziemią. To żelbetowo–szklana konstrukcja wkomponowaną w nadodrzańską skarpę.

Spis treści

  1. Teatr Polski w Szczecinie: od konkursu do realizacji
  2. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie: wyzwanie inżynieryjne i architektoniczne
  3. Teatr w teatrze, czyli scena szekspirowska w Szczecinie
  4. Teatr Polski w Szczecinie po modernizacji [FILM]
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie
Autorzy: Atelier Loegler
Inwestor: Teatr Polski w Szczecinie
Konstrukcja: KB – Projekty Konstrukcyjne
Fundamenty: Soletanche Polska
Akustyka: ewkAkustika
Generalny wykonawca: Budimex
Powierzchnia zabudowy: 955 m²
Powierzchnia użytkowa: 585 m²
Projekt konkursowy: 2010
Realizacja: 2020-2023
Koszt inwestycji: 170 000 000 PLN

Teatr Polski w Szczecinie: od konkursu do realizacji

Koncepcja rozbudowy i modernizacji Teatru Polskiego w Szczecinie została wyłoniona w konkursie architektonicznym z 2010 roku. Według jego założeń dotychczasowa siedziba teatru przy ul. Swarożyca miała powiększyć się o trzy nowe sceny: na 600, 200 i 120 miejsc. Główną nagrodę zdobyło Atelier Loegler z Krakowa. Autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali umieszczenie prawie całego programu pod ziemią, w skarpie od strony ul. Jana z Kolna, na której stoi budynek. Myślą przewodnią było uszanowanie historycznych wartości, a zarazem dodanie nowej, wyrażonej językiem architektury naszych czasów – wyjaśniał Romuald Loegler, zaznaczając, iż zależało mu przede wszystkim na zachowaniu charakteru tego fragmentu miasta. W koegzystencji z budynkiem dzisiejszego teatru, zrealizowanym w latach 20. XX wieku dla loży masońskiej, próbujemy stworzyć miejsce spotkań ze sztuką, miejsce wymiany doświadczeń i emocji – mówił po ogłoszeniu wyników. Zgodnie z konkursową koncepcją program użytkowy uzupełniać miały kawiarnie i ogród zimowy. Rozbudowa Teatru Polskiego rozpoczęła się w 2020 roku. Wykonawcą prac była Firma Budimex.

Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie: wyzwanie inżynieryjne i architektoniczne

Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie była prawdziwym inżynieryjnym wyzwaniem. Aby mogła powstać znajdująca się pod ziemią kilkukondygnacyjna część, konieczne było obniżenie zwierciadła wody gruntowej. W tym celu wywieziono ponad 60 tys. m³ ziemi i przepompowano ok. 150 tys. m³ wody. To nie wszystko. Na wykonanie ściany szczelinowej, stanowiącej pionowe zabezpieczenie wykopu leżącego na skarpie budynku, zużyto ponad 5000 m³ betonu i ponad 2000 ton stali zbrojeniowej. W efekcie prac powstała konstrukcja o powierzchni ponad 4500 m², z których najwyższa ma ponad 22 metry. Same liczby nie mówią jednak wszystkiego.

Realizacja tego przedsięwzięcia była dużym wyzwaniem nie tylko z powodów czysto konstrukcyjnych. Pandemia, galopujące ceny materiałów oraz odpływ pracowników z Ukrainy, to tylko niektóre z przeszkód, z jakimi przyszło nam się zmagać. Finalnie budowę zakończyliśmy tylko pięć miesięcy później niż planowaliśmy – przyznaje Artur Popko, prezes zarządu firmy Budimex. Uznanie dla wykonawcy wyraża zresztą sam Romuald Loegler. Dzięki firmie Budimex substytutem nadzorów autorskich były tzw. konsultacje autorskie. Stały się one szansą wpływu autora na zrealizowanie budynku w technicznym i estetycznym standardzie, odpowiadającym randze publicznego obiektu kultury wpisującego się na dziesięciolecia w pejzaż miasta – pisał architekt w „A-m” 6/2022.

Teatr w teatrze, czyli scena szekspirowska w Szczecinie

Wyzwaniem podczas rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie było też połączenie starej części z  nowoczesną żelbetowo–szklaną konstrukcją wkomponowaną w nadodrzańską skarpę. Nowy budynek o wysokości 17 m składa się z czterech podziemnych sal, w tym sceny głównej z 569 miejscami, sceny teatru szekspirowskiego (549 miejsc) i sceny eksperymentalnej (200 miejsc). Realizując tę skomplikowaną konstrukcję wykonaliśmy jedno z największych podbić fundamentów budynku w technologii jet-grouting. Dzięki temu możemy się pochwalić pierwszą w Polsce tak wysoką żelbetową ścianą dociskową, która zabezpiecza stateczność gmachu starego teatru, a jednocześnie jest elementem konstrukcyjnym nowego budynku – mówi Jarosław Maślanka, dyrektor rejonu zachodniopomorskiego w firmie Budimex. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego i rozbudowanego Teatru Polskiego w Szczecinie odbyło się 6 sierpnia.

Teatr Polski w Szczecinie po modernizacji [FILM]