Warszawskie wieżowce

i

Autor: Archiwum Architektury Panorama Warszawy od strony zachodniej, z lewej strony apartamentowiec Cosmopolitan zaprojektowany przez Helmuta Jahna, z prawej wieżowiec Złota 44 Daniela Libeskinda, fot. Marcin Czechowicz

Wieżowce w Warszawie: apartamentowiec Cosmopolitan Helmuta Jahna i Złota 44 Daniela Libeskinda

2014-05-15 13:51

Kto buduje centrum Warszawy? W majowym numerze "Architektury-murator" prezentacja dwóch warszawskich wieżowców: apartamentowca Złota 44 zaprojektowanego przez Daniela Libeskinda oraz Cosmopolitan autorstwa Helmuta Jahna

Warszawskie wieżowce

i

Autor: Archiwum Architektury Panorama Warszawy od strony zachodniej, z lewej strony apartamentowiec Cosmopolitan zaprojektowany przez Helmuta Jahna, z prawej wieżowiec Złota 44 Daniela Libeskinda, fot. Marcin Czechowicz

Pod względem liczby wieżowców Warszawa zajmuje dziś piąte miejsce w Europie. Wyprzedzają ją tylko Moskwa, Londyn, Frankfurt i Paryż. Obecnie w trakcie realizacji są dwa nowe drapacze chmur, a kilkanaście kolejnych ma zostać oddanych do użytku w ciągu najbliższych lat.

"Jak podaje amerykańska organizacja Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Warszawa zajmuje dziś piąte miejsce w Europie pod względem liczby budynków o wysokości powyżej 100 metrów. Jednocześnie jest drugim po Londynie miastem na naszym kontynencie, które deweloperzy uznali za najbardziej korzystne dla tego typu inwestycji. W ciągu ostatnich 7 lat zgłosili blisko 70 propozycji nowych drapaczy chmur w stolicy. Szczęśliwie realizację części z nich zatrzymał kryzys i dziś wydaje się mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek powstały. Planując lokalizację wieżowców w centrum Warszawy, urbaniści od lat biorą pod uwagę przede wszystkim dwa aspekty: przełamanie dominacji górującego nad nim Pałacu Kultury (o wysokości 231 metrów) i ochronę sylwety Starówki w widoku z prawego brzegu Wisły, do czego dodatkowo obliguje wpisanie tego zabytkowego zespołu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

(...)

Po 1989 roku powstało w Warszawie w sumie 15 ponad 100-metrowych wieżowców, ale żaden na terenie przylegającym do Pałacu Kultury, a tylko kilka, które bezpośrednio oddziałują na jego bryłę w panoramie miasta. Zdecydowaną większość zrealizowano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Warto przy tym pamiętać, że analizy wysokościowe na wirtualnym modelu, pozwalającym dokładnie ocenić kubaturę planowanych wież w krajobrazie stolicy, wykonywane są w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju dopiero od 2008 roku. Kompozycje nowych dominant przewiduje się dziś m.in. w rejonie Portu Praskiego, w okolicach dworca Gdańskiego i na zachód od centrum (wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wzdłuż ul. Towarowej), a lokalizację najwyższej zabudowy po wschodniej stronie ul. Emilii Plater, w najbliższym sąsiedztwie socrealistycznego wieżowca. Do inwestorów należą już dwie działki po północnej i południowej stronie Sali Kongresowej, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia PKiN z 2010 roku dopuszcza budynki o wysokości 245 i 220 metrów."

- Tomasz Żylski

Prezentacja dwóch warszawskich wieżowców w ścisłym centrum miasta – apartamentowca Cosmopolitan Helmuta Jahna i Złotej 44 Daniela Libeskinda w majowym numerze "Architektury-murator".