Architektura MuratorRealizacjeWokół katowickiej Strefy Kultury: .KTW i Pierwsza Dzielnica

Wokół katowickiej Strefy Kultury: .KTW i Pierwsza Dzielnica

Skala realizacji i strategiczne położenie obiektów autorstwa Przema Łukasika i Łukasza Zagały w przestrzeni Katowic sprawiają, że zaczynają one rywalizować z dotychczas dominującą w sylwecie przemysłowej stolicy Górnego Śląska zabudową uformowaną pół wieku temu przez legendarną parę architektów Henryka Buszkę i Aleksandra Frantę – pisze Andrzej Duda.

Wokół katowickiej Strefy Kultury: .KTW i Pierwsza Dzielnica
Budynki .KTW w Katowicach, proj. medusa group; fot. Tomasz Zakrzewski / archifolio.pl

Obserwując projekty i realizacje ostatnich dziesięcioleci w Polsce można stwierdzić, że ich poziom konceptualny i technologiczny systematycznie rośnie. Szczególnie ważną rolę w tym procesie odegrał ośrodek górnośląski rozwijający ideę racjonalizmu i wolnej myśli inżynierskiej, czerpiący ze swojej mocno ugruntowanej tradycji architektury przemysłowej i wielkomiejskiej. Na uwagę zasługuje twórczość pracowni medusa group prowadzonej przez Przema Łukasika i Łukasza Zagałę. Skala realizacji i strategiczne położenie obiektów ich autorstwa w przestrzeni Katowic sprawiają, że zaczynają one rywalizować z dotychczas dominującą w sylwecie przemysłowej stolicy Górnego Śląska zabudową uformowaną pół wieku temu przez legendarną parę śląskich architektów Henryka Buszkę i Aleksandra Frantę.

Projekt Pierwszej Dzielnicy wybrany został w drodze zamkniętego konkursu. Obszar opracowania nie był objęty planem miejscowym, zapisy studium określały go jako teren przeznaczony na strategiczne inwestycje o wysokiej intensywności. Zwycięski zespół zobowiązany był do wystąpienia o ustalenie warunków zabudowy sformułowanych na podstawie studium i nagrodzonej koncepcji. Projekt obejmował niezwykle ważny teren znajdujący się po północnej stronie ścisłego centrum miasta, w pobliżu „ikonicznej” zabudowy nazywanej katowicką Strefą Kultury.

Dodatkowym walorem poprzemysłowego, wielohektarowego obszaru (stanowiącego pozostałość po kopalni Katowice, wcześniej Ferdynand) jest jego wyniesienie na wysokość ok. 15 m ponad poziom ulic Roździeńskiego, Korfantego i Rynku, czyli ścisłego centrum miasta. Widok w kierunku południowym z tego „płaskowyżu” obejmuje całą sylwetę Katowic. Ogromna odpowiedzialność ciążąca na wszystkich stronach biorących udział w strategicznej inwestycji inicjującej zabudowę całkiem nowego, ważnego fragmentu miasta, wygenerowała serię debat, w których ścierały się dwa główne poglądy. Czy budować gęsto, ale umiarkowanie nisko? A może raczej luźno i wysoko?

Autor: Andrzej Duda
Dworzec Tygrysów: Aleksander Franta o nieistniejącym już dworcu kolejowym w Katowicach W latach 1997-2003 na łamach „Architektury-murator” publikowaliśmy cykl Mój ulubiony budynek. Zapraszani przez redakcję architekci opisywali realizacje, które nieustannie ich inspirują, budzą szacunek i fascynację. Przypominamy tekst z nr. 7/1999, w którym Aleksander Franta przywołuje budynek dworca kolejowego w Katowicach. Brutalistyczny gmach według projektu Tygrysów, czyli Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, został rozebrany w 2011 roku.
Zespół biurowo-usługowy Face2Face w Katowicach Ideą projektu było stworzenie takiego miejsca na mapie biurowej centrum Katowic, gdzie strefa do pracy spotyka się z zieloną przestrzenią – pisze o realizacji Face2Face Justyna Swoszowska.
Kopalnia Wieczorek z nową funkcją. Wyniki konkursu na projekt Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach Na działce po kopalni Wieczorek w Katowicach powstać ma tzw. Dzielnica Nowych Technologii. Konkurs na projekt zagospodarowania terenu wygrała pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński, która większość nowych funkcji zaproponowała pod ziemią. Na powierzchni zaprojektowała zielone założenie integrujące historyczne budynki.
Ogrody Tysiąclecia w Katowicach projektu Atelier PS Projekt Ogrodów Tysiąclecia w Katowicach zakłada realizację dziewięciu punktowców o dachach i elewacjach prawie całkowicie pokrytych zielenią. O idei tego nowatorskiego w skali Polski założenia pisze dla nas Marek Skwara.
Gmach prokuratury w Katowicach: wyniki konkursu Katowicki SARP rozstrzygnął konkurs na nową siedzibę prokuratury. Gmach, mieszczący siedem różnych instytucji, zaplanowano w Załężu, między Drogową Trasą Średnicową a zborem zielonoświątkowców.
Biurowiec Craft w Katowicach W bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Silesia City Center w Katowicach powstanie nowy biurowiec projektu pracowni architektonicznej Czora & Czora