4 Freedoms – Muzeum w Nowym Yorku, czyli dyskurs na temat wolności słowa

i

Autor: Archiwum Architektury Nazwa projektu: 4 Freedoms – Muzeum w Nowym YorkuAutor: Krzysztof JędrzejewskiNazwa uczelni: Politechnika ŁódzkaWydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaRok rozpoczęcia studiów: 2013Rok ukończenia studiów: 2019Opieka naukowa: prof. dr inż. arch. Marek Pabich

4 Freedoms – Muzeum w Nowym Yorku, czyli dyskurs na temat wolności słowa

2021-05-20 15:36

4 Freedoms, muzeum zlokalizowane na Roosevelt Island w Nowym Yorku, stanowi opowieść o czterech wartościach będących fundamentem kształtowania się społeczeństwa amerykańskiego. Projekt tworzy narrację o stopniowym upadku jednej z nich, wolności słowa, korzystając z języka architektury dekonstruktywizmu.

4 Freedoms zlokalizowane zostało na wyspie Roosevelt Island w Nowym Yorku i stanowi bezpośrednią odpowiedź dla istniejącego tam 4 Freedoms Park autorstwa Louisa Kahna. Założenie parkowe w subtelny, lecz pełny teatralnej narracji sposób opowiada zarówno o Franklinie D. Roosevelt, ale też o głoszonych przez niego 4 wolnościach będących podstawą amerykańskiego społeczeństwa. Będące efektem pracy dyplomowej muzeum zlokalizowane zostało w sąsiedztwie parku wchodząc z nim w bezpośrednią dyskusję. Poddaje ono w wątpliwość aktualność oryginalnych założeń 4 wolności i sugeruje upadek jednej z nich.Żeby zrozumieć projekt należy wpierw zrozumieć oryginalne wolności głoszone przez Franklina Roosevelta, które symbolicznie przedstawiane były jako 4 prostokąty w pierwowzorze flagi United Nations. Zostały one sformułowane w następujący sposób:•    Wolność wyznania i wielbienia Boga na swój własny sposób•    Wolność do posiadania – stabilność oraz spokój ekonomiczny dla każdego społeczeństwa.•    Wolność od strachu – redukcja uzbrojenia wszystkich krajów na świecie do momentu, aż żaden z nich nie będzie w stanie podjąć zbrojnej akcji przeciwko drugiemu.•    Wolność słowa i wolnej wypowiedzi Wartości te stanowią syntezę, ale też rozszerzenie amerykańskiej konstytucji, która do dziś stanowi bazę amerykańskiego systemu wartości. Projektowane muzeum stawia jednak tezę, że mimo iż trzy pierwsze z wymienionych wartości przetrwały próbę czasu ostatnia z nich powoli zanika na trzech płaszczyznach: w wymiarze prawnym, wymiarze medialnym i wymiarze społecznym. Zdaniem autora efektem ubocznych starań społecznych, prawnych oraz medialnych jest stopniowe zanikanie wolności wypowiedzi, która pozwalała by na potencjalne kwestionowanie negatywnych zmian systemu.

4 Freedoms – Muzeum w Nowym Yorku, czyli dyskurs na temat wolności słowa

i

Autor: Archiwum Architektury

Wyrazem powyższych przemyśleń stał się projekt muzeum 4 Freedoms. Opowiada on historię o 4 wolnościach reprezentowanych przez 4 prostopadłościenne wieże z których 3 pod wpływem czasu dostosowały się do nowych porządków (Symboliczne pochylenie i dopasowanie układu założenia do budowanych na wyspie budynków kampusu uczelnianego). Ostatnia z wolności zawaliła się, pozostawiając ogromne wyżłobienia w sylwetach pozostałych wież. Ostateczny kształt bryły jest efektem optymalizacji ewolucyjnej generative design pod kątem powierzchni oraz widoków na sylwetę Nowego Yorku.Muzeum funkcjonalnie jest ogromną spiralą, w której użytkownik prowadzony jest kolejno przez 3 „wolności” doświadczając ich poprzez zróżnicowaną atmosferę tworzoną poprzez grę światła oraz bryły. Droga prowadzi na taras widokowy a następnie sprowadza użytkownika do punktu początkowego wędrówki – Tarasów powstałych w pustce po wolności słowa, które kadrują widok na sylwetę Nowego Yorku i dając nadzieję na lepszą przyszłość. W „fundamentach” poszczególnych wolności znajduje się muzeum mające na celu edukację w zakresie architektury Louisa Kahna, 4 wolnościach i przygotowujące do doświadczenia oryginalnego założenia architekta – Parku 4 wolności.4 Freedoms jest przede wszystkim opowieścią o wartościach z natury subiektywnych które jednak próbują być ubrane w ramy prawa i społecznych standardów i przez to – zmieniają się lub upadają z biegiem czasu. Ubrany w gramatykę architektury dekonstruktywistycznej projekt ma na celu wzbudzić refleksję nad pojęciem wolności słowa i stawia bardzo proste pytanie: Gdzie leży granica, której nie powinniśmy przekroczyć i na którym etapie prowadzi ona do zachwiania równowagi społecznej.Praca zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie „Architektura Betonowa 2019” na najlepszy dyplom roku organizowany przez Politechnikę Krakowską.

ZAPISZ SIĘ