Akustyka architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Eksperymentalna sala koncertowa – model 3d ze schematem propagacji dźwięku, projekt Eleni Efraimidou i Nikolaos Tsakas

Akustyka Architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

2021-06-21 14:15

Przestrzeń i dźwięk są ze sobą ściśle związane, oddziałują na siebie wzajemnie. Projektowanie tej relacji to jedno z ciekawszych zadań, jakie stoją przed studentami Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Architektura wielokrotnie inspirowała użytkowników i kompozytorów. W relacji do złożonej geometrii i znacznej kubatury kościołów średniowiecznych, powstała technika polichóralna. Natomiast współczesne piosenki, zawdzięczamy w pewnym stopniom twórcom wnętrz pałacowych. „Pudełkowa” forma tych wnętrz, sprzyjała bowiem zrozumieniu przekazywanej przez artystę treści. Współcześnie, proces ten bywa nieco odwrócony, szczególnie w przypadku projektowania sal widowiskowych, audytoriów dydaktycznych, sal konferencyjnych czy lekcyjnych. Tu architektura jest w pewnym zakresie dostrajana do wymaganych parametrów akustycznych, w zakresie rozwiązań geometrii i materiałów. Stąd też, bardzo ważne jest aby młodzi architekci, studenci i absolwenci, umieli projektować pole akustyczne zoptymalizowane pod kątem: czasu pogłosu (RT), chłonności akustycznej (A), zrozumiałości mowy (STI), ale też potrafili tak dobrać rozwiązania przestrzenne, plastyczne i materiałowe, aby zapewnić wysoką jakość funkcjonalną i artystyczną przestrzeni. Na Wydziale Architektury PWr na II stopniu studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka, studenci mają okazję zarówno zapoznać się z zagadnieniami akustyki budowlanej, jak i zmierzyć się z tematem projektowania sal widowiskowych – w ramach studiów wybieralnych pod opieką dr inż. arch. Andrzeja Sobolewskiego i dr inż. arch. Pawła Amałowicza. Kursy oferowane są zarówno dla specjalności w języku polskim, jak i angielskim. W zeszłym roku akademickim w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Master of Didactics zrealizowano wraz ze studentami zadanie, Interactive design studio: assembly halls design innovation project, którego efektem były koncepcje eksperymentalnych sal koncertowych i wystawa do dziś dostępna na stronie WA PWr – w języku angielskim. Z dedykowanych zajęć w formule międzynarodowych szkół letnich, skorzystać mogą też kursanci z zagranicy odwiedzający Politechnikę Wrocławską. Uczestniczą oni cyklicznie w zajęciach: Auditoria Design – Architectural Acoustics, realizowanych pod opieką dr hab. inż. arch. Joanny Jabłońskiej i dr inż. arch. Elżbiety Komarzyńskiej-Świeściak.

Akustyka Architektoniczna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Pierwszy model-szkic i finalny rzut sali koncertowej projekt Lucie Bethet

Zajęcia dotyczące akustyki w architekturze na WA PWr prowadzone są w formie praktycznej, warsztatowej, opartej zarówno o budowanie fizycznych makiet i modeli, jak i o testy oraz doświadczenia w przestrzeni wirtualnej dwu-i-trójwymiarowej, w środowisku CAD, BIM czy 3dsMax. Analizie graficznej poddawane są zaproponowane przez studentów rozwiązania przestrzenne, a w procesie optymalizacji powstają wykresy akustyczne i widoczności. Prowadzący zwracają uwagę, aby wybrane rozwiązania konstrukcyjne, budowlane i wykończeniowe, sprzyjały zdrowiu użytkowników, ich bezpieczeństwu, a także miały jak najkorzystniejszy wpływ na środowisko. Poszukiwania naukowe i mini-studia dla poszczególnych zagadnień, wspierają ten proces. Studenci mają okazję uczyć się od siebie, podczas przeglądów, dyskusji i przygotowania tablic inspiracji czy informacyjnych, a część danych mogą sprawdzić w oparciu o wykonywanie pomiarów. W czasie pandemii szereg wspomnianych działań udało się z powodzeniem przenieść do przestrzeni cyfrowej – od wspólnego modelowania przed kamerami – po synchroniczną pracę na wirtualnych tablicach. Wycieczki do sal koncertowych i miejsc ciekawych zjawisk akustycznych, przenieśliśmy w zakres multimedialnych prezentacji – pokazów dźwiękowych z wideo. Uproszczone pomiary akustyczne i kręcenie krótkich filmów z projektowanych wnętrz, umożliwiają nam chwilowo „apki” na Smartphone’y ;).

Zapraszamy też na wirtualną wystawę studencką Interactive design studio: assembly halls design innovation project (jako wynik prac w ramach działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Master of Didactics).

ZAPISZ SIĘ