Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

2021-05-12 13:40

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy (ŁUD) działa przy Politechnice Łódzkiej od 2008 roku, oferując dzieciom w wieku 7-12 lat oraz młodzieży do lat 16 liczne, różnorodne zajęcia propagujące naukę oraz wiedzę z dziedzin, w których kształci Politechnika. W ofercie ŁUD znajdują się wykłady prowadzone przez wybitne postacie ze świata nauki i kultury oraz liczne warsztaty o mocno praktycznym charakterze.

W 2010 roku pojawiła się możliwość współpracy Instytutu Architektury z ŁUD w zakresie organizacji warsztatów architektonicznych. Działania w tym zakresie podjęły ówczesne doktorantki – Katarzyna Bernatek-Bączyk oraz Joanna Matuszewska, we współpracy z grupą studentów i absolwentów Instytutu Architektury. Wspólnymi siłami, jesienią 2011 roku zostały przygotowane warsztaty o nazwie Opakować przestrzeń. Architektura Twojego domu. Scenariusz zajęć był oparty na pomyśle gry zespołowej, w której nagrodą za rozwiązanie poszczególnych zadań były małe modele domów i kamienic. Modele te, w kolorach odpowiednich dla każdej z trzech drużyn w finale spotkania, stanowiły materiał do budowy makiety miasta. Był to sposób na płynne przejście od zagadnień projektowania pokoju, domu – czyli najbliższej dzieciom skali projektowej – do kwestii projektowania urbanistycznego.

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty Opakować przestrzeń: Miasto. Fot. K.Bernatek-Bączyk

Kolejną propozycją, tym razem dla absolwentów ŁUD w wieku 13-16 lat, był cykl czterech spotkań Czy można zbudować miasto w 16 godzin?, przygotowanych i prowadzonych przez Katarzynę Bernatek-Bączyk. Celem warsztatów było przedstawienie procesów kształtujących miasta na przestrzeni epok, ukazanie relacji urbanistyki z większością dziedzin życia oraz podkreślenie znaczenia dziedzictwa przeszłości. Znacznie ważniejsze od historycznych faktów było podkreślenie ciągłości trwania miast i uświadomienie złożoności czynników, które wpływały na ich wygląd. Każde ze spotkań składało się z teoretycznego wprowadzenia, zadania związanego z architekturą danej epoki oraz budowania makiety miasta, podczas którego uczestnicy wcielali się w rolę ówczesnych decydentów.

Kolejną propozycją, tym razem dla absolwentów ŁUD w wieku 13-16 lat, był cykl czterech spotkań Czy można zbudować miasto w 16 godzin?, przygotowanych i prowadzonych przez Katarzynę Bernatek-Bączyk. Celem warsztatów było przedstawienie procesów kształtujących miasta na przestrzeni epok, ukazanie relacji urbanistyki z większością dziedzin życia oraz podkreślenie znaczenia dziedzictwa przeszłości. Znacznie ważniejsze od historycznych faktów było podkreślenie ciągłości trwania miast i uświadomienie złożoności czynników, które wpływały na ich wygląd. Każde ze spotkań składało się z teoretycznego wprowadzenia, zadania związanego z architekturą danej epoki oraz budowania makiety miasta, podczas którego uczestnicy wcielali się w rolę ówczesnych decydentów.

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty dla absolwentów ŁUD. Makieta - ewolucja miasta w kolejnych epokach. Fot. K.Bernatek-Bączyk

Czasowo w ofercie ŁUD znajdowały się też warsztaty Jak zbudowano Łódź?, mające przybliżyć dzieciom historię powstania Łodzi jako miasta przemysłowego oraz jego dziedzictwa. Warsztaty miały formę gry z zadaniami, których rozwiązania stanowiły wskazówki do kolejnych etapów. Wskazówki umieszczone były na dużej mapie Łodzi, co również stanowiło element edukacyjny.Jednorazowo w ramach współpracy z ŁUD miały również miejsce warsztaty rodzinne Miasto w poczekalni. Były to warsztaty, podczas których rodzic z dzieckiem wykonywał w formie makiety propozycję tymczasowego zagospodarowania pustej działki w śródmieściu Łodzi.

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty rodzinne Miasto w poczekalni. Makieta - propozycja tymczasowego zagospodarowania śródmiejskiej działki. Fot. K.Bernatek-Bączyk

Współpraca z ŁUD była doskonałą okazją do propagowania edukacji architektonicznej w najciekawszej z możliwych, warsztatowej formie. Trudnością, z jaką należało się zmierzyć była, w większości przypadków, jednorazowość spotkań z uczestnikami. Jednak każda okazja do przekazywania życiowej wiedzy o architekturze jest niezwykle cenna, podczas gdy usystematyzowana edukacja architektoniczna w Polsce nadal jest rzadkością.

dr inż. arch. Katarzyna Bernatek-BączykPolitechnika ŁódzkaWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki

ZAPISZ SIĘ