Architektura MuratorStudenciArchitektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy (ŁUD) działa przy Politechnice Łódzkiej od 2008 roku, oferując dzieciom w wieku 7-12 lat oraz młodzieży do lat 16 liczne, różnorodne zajęcia propagujące naukę oraz wiedzę z dziedzin, w których kształci Politechnika. W ofercie ŁUD znajdują się wykłady prowadzone przez wybitne postacie ze świata nauki i kultury oraz liczne warsztaty o mocno praktycznym charakterze.

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego
Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

W 2010 roku pojawiła się możliwość współpracy Instytutu Architektury z ŁUD w zakresie organizacji warsztatów architektonicznych. Działania w tym zakresie podjęły ówczesne doktorantki – Katarzyna Bernatek-Bączyk oraz Joanna Matuszewska, we współpracy z grupą studentów i absolwentów Instytutu Architektury. Wspólnymi siłami, jesienią 2011 roku zostały przygotowane warsztaty o nazwie Opakować przestrzeń. Architektura Twojego domu. Scenariusz zajęć był oparty na pomyśle gry zespołowej, w której nagrodą za rozwiązanie poszczególnych zadań były małe modele domów i kamienic. Modele te, w kolorach odpowiednich dla każdej z trzech drużyn w finale spotkania, stanowiły materiał do budowy makiety miasta. Był to sposób na płynne przejście od zagadnień projektowania pokoju, domu – czyli najbliższej dzieciom skali projektowej – do kwestii projektowania urbanistycznego.

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego
Warsztaty Opakować przestrzeń: Miasto. Fot. K.Bernatek-Bączyk

Kolejną propozycją, tym razem dla absolwentów ŁUD w wieku 13-16 lat, był cykl czterech spotkań Czy można zbudować miasto w 16 godzin?, przygotowanych i prowadzonych przez Katarzynę Bernatek-Bączyk. Celem warsztatów było przedstawienie procesów kształtujących miasta na przestrzeni epok, ukazanie relacji urbanistyki z większością dziedzin życia oraz podkreślenie znaczenia dziedzictwa przeszłości. Znacznie ważniejsze od historycznych faktów było podkreślenie ciągłości trwania miast i uświadomienie złożoności czynników, które wpływały na ich wygląd. Każde ze spotkań składało się z teoretycznego wprowadzenia, zadania związanego z architekturą danej epoki oraz budowania makiety miasta, podczas którego uczestnicy wcielali się w rolę ówczesnych decydentów.

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego
Warsztaty dla absolwentów ŁUD. Makieta - ewolucja miasta w kolejnych epokach. Fot. K.Bernatek-Bączyk

Czasowo w ofercie ŁUD znajdowały się też warsztaty Jak zbudowano Łódź?, mające przybliżyć dzieciom historię powstania Łodzi jako miasta przemysłowego oraz jego dziedzictwa. Warsztaty miały formę gry z zadaniami, których rozwiązania stanowiły wskazówki do kolejnych etapów. Wskazówki umieszczone były na dużej mapie Łodzi, co również stanowiło element edukacyjny.
Jednorazowo w ramach współpracy z ŁUD miały również miejsce warsztaty rodzinne Miasto w poczekalni. Były to warsztaty, podczas których rodzic z dzieckiem wykonywał w formie makiety propozycję tymczasowego zagospodarowania pustej działki w śródmieściu Łodzi.

Architektura? Także dla małych studentów! Warsztaty Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego
Warsztaty rodzinne Miasto w poczekalni. Makieta - propozycja tymczasowego zagospodarowania śródmiejskiej działki. Fot. K.Bernatek-Bączyk

Współpraca z ŁUD była doskonałą okazją do propagowania edukacji architektonicznej w najciekawszej z możliwych, warsztatowej formie. Trudnością, z jaką należało się zmierzyć była, w większości przypadków, jednorazowość spotkań z uczestnikami. Jednak każda okazja do przekazywania życiowej wiedzy o architekturze jest niezwykle cenna, podczas gdy usystematyzowana edukacja architektoniczna w Polsce nadal jest rzadkością.

dr inż. arch. Katarzyna Bernatek-Bączyk
Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki


Liść Łódzki: modernizacja amfiteatru w parku Poniatowskiego w Łodzi Ideą projektu jest nawiązanie do tytułowego „liścia” zarówno pod względem formy, jak i funkcji. Nieestetyczne, stalowe biegi schodów mają zostać zastąpione organicznym zadaszeniem, które jednocześnie stanie się nową widownią i miejscem rekreacyjnym dla odwiedzających park. Prezentujemy projekt Krzysztofa Galanta z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.
Projektowanie Architektoniczne w kontekście Śródmiejskim Wyróżnione prace w ramach zajęć z Projektowania Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/21.
Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce Umiejętność projektowania w BIM i tworzenia modelu informacji o budynku staje się istotnym elementem edukacji przyszłego adepta kierunku architektura. Kiedy dołączymy do tych osiągnięć umiejętność pracy w zespole i współdzielenia modeli między branżami, mamy profil absolwenta przygotowanego na złożone wyzwania w pracy zawodowej.
Plener rysunkowo-malarski jako subiektywne doświadczanie i zapis rzeczywistości Plener rysunkowo-malarski jest kolejnym etapem kształcenia ogólnoplastycznego. Praktyka plenerowa po pierwszym roku studiów zwiększa ogólną wrażliwość plastyczną studentów i wyostrza ich zmysł obserwacji.
Projekt szkoły podstawowej przyjaznej dzieciom – adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne Jak architektura wpływa na nasze życie i czy może zdeterminować podejście do nauki? Odpowiedź na pytanie zawarta w projekcie eksperymentalnej szkoły zlokalizowanej na łódzkim Polesiu.