Architektura MuratorStudenciArchitektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

Od czwartkowych karaoke po jam sessions ze studentami jazzu – Nysę zdecydowanie można określić mianem miasta przyjaznego studentom – o studiach w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych pisze studentka Patrycja Margazyn.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Iluminacje realizowane w ramach specjalności architektura światła; fot. archiwum PANS w Nysie

Co znajdziesz w artykule:

1. Historia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
2. Architektura na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
3. Specjaliści – zawodowcy na PANS w Nysie
4. Infrastruktura uczelni
5. Współpraca międzynarodowa
6. Studia w Nysie
7. Architektura w PANS w Nysie: podstawowe informacje

Historia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

1 czerwca 2001 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, wedle pomysłu prof. dr. hab. inż. Ryszarda Knosali. Od tamtej pory w nyskiej Alma Mater rokrocznie kształcą się kolejni specjaliści. W październiku tego roku uczelnia zmieniła nazwę na Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie. Studia na PANS realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla zawodu architekta, a ich ukończenie umożliwia staranie się o nadanie uprawnień zawodowych przez Izbę Architektów RP.

Architektura na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

W zakresie architektury na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie można się kształcić na dwóch stopniach – studiach inżynierskich, a od tego roku także magisterskich. Uczelnia nastawiona jest na doświadczenie – poza niezbędną wiedzą teoretyczną duży nacisk kładzie się na praktykę, co potwierdza m.in. liczba odbytych praktyk studenckich (na studiach I stopnia są to aż 24 tygodnie). Zdobyte umiejętności pozwalają na płynne wejście na rynek pracy po ukończeniu studiów lub jeszcze w ich trakcie. Wykładowcy na nyskiej PANS to praktycy – nauczą zarówno realiów zawodu, jak i teorii architektury. Dzięki stosunkowo niewielkiej liczbie studentów grupy są kameralne, a każdy ma możliwość indywidualnego podejścia do opracowywanych projektów. W PANS trudno być anonimowym studentem. Ma to swoje plusy i minusy. Wysłanie zamiast siebie na egzamin znajomego raczej się nie uda, za to jest możliwość indywidualnego omówienia podczas zajęć każdego nurtującego pytania czy swobodnych konsultacji projektowych.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Warsztaty podczas Architect Challenge Day; fot. archiwum PANS w Nysie

Specjaliści – zawodowcy na PANS w Nysie

Na architekturze wykładanej na PANS w Nysie wydzielono specjalności – w przypadku studiów inżynierskich są to architektura światła oraz konserwacja i ochrona zbytków, dla studiów magisterskich natomiast jest to projektowanie zintegrowane.

Infrastruktura uczelni

Warto wspomnieć o wyposażeniu PANS, które daje możliwość efektywnego kształcenia przyszłych architektów na wyżej wspomnianych specjalnościach. Uczelnia dysponuje sprzętem do realizacji mappingów oraz iluminacji urbanistycznych i architektonicznych. To sprawia, że PANS w Nysie pozwala zdobyć tak unikatowe umiejętności na rynku pracy, jak projektowanie oświetlenia oraz iluminacji budynków, a także zespołów urbanistycznych. To jedyna uczelnia w tym rejonie Polski, która oferuje studia na specjalności związanej z architekturą światła. Przy Collegium Artium, w którym odbywają się zajęcia oraz wykłady na kierunku architektura, funkcjonuje Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PANS w Nysie, które zapewnia możliwość wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy przy użyciu nowoczesnych metod badawczych i konserwatorskich.

Na terenie Wydziału Nauk Technicznych znajduje się również otwarta w 2022 roku pracownia wirtualnej rzeczywistości, gdzie odbywają się m.in. zajęcia z: projektowania, grafiki komputerowej, modelowania przestrzennego czy iluminacji architektonicznej. W wyposażeniu pracowni znajdują się takie sprzęty, jak skaner stacjonarny 3D FARO Focus M70, mobilna głowica skanująca FARO Freestyle 3D czy przenośna stacja robocza Microsoft Surface Pro 6 oraz niezbędne do ich użytkowania specjalistyczne oprogramowanie, tj. FARO EDU Scene, ENSCAPE 3D academic floating, Adobe Creative Cloud All Apps PL, Resolume Arena 7, Maxon Cinema 4D Studio Classroom R20. W budynku Wydziału Nauk Technicznych do dyspozycji studentów są stoliki, zapewniony jest również dostęp do prądu i Wi-Fi. Istnieją więc warunki do nauki czy pracy też poza godzinami zajęć.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Warsztaty podczas Architect Challenge Day; fot. archiwum PANS w Nysie

Współpraca międzynarodowa

Nyska uczelnia daje możliwość wzięcia udziału w wymianach studenckich w ramach programu Erasmus. Do wyboru jest wiele atrakcyjnych kierunków w Europie, a także za oceanem. Jeśli student nie czuje się gotowy na tego rodzaju wyjazd, ma szansę zostać tutorem oraz opiekować się osobami, którzy co semestr przyjeżdżają do PANS w ramach wymiany. To doskonała okazja do nawiązania znajomości, a także „podszlifowania” języków obcych. Istnieje również możliwość odbycia obowiązkowych praktyk studenckich poza granicami Polski – Biuro Praktyk Zawodowych pomaga w poszukiwaniu zagranicznych pracodawców. Lato, morze, palmy i… projekty! Czego chcieć więcej od życia? Na nyskiej uczelni można zrealizować również program Double Diploma, który umożliwia otrzymanie dyplomu ukończenia studiów dwóch uczelni – Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie oraz Branderburgische Technische Universität. W ramach tej inicjatywy studenci obu uczelni realizują część studiów (dwa semestry) na uczelni partnerskiej, odbywają zagraniczne praktyki zawodowe oraz podnoszą swoje kwalifikacje językowe. Kończąc program, zyskuje się niemiecki tytuł Bachelor of Arts oraz polski – inżynier architekt.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Warsztaty podczas Architect Challenge Day; fot. archiwum PANS w Nysie

Studia w Nysie

Lokalizacja Collegium Artium, w którym odbywają się zajęcia na kierunku architektura, jest doskonała – budynek znajduje się zaledwie ok. 600 m od akademików, podczas gdy do centrum miasta do pokonania jest ok. 1,5 km. W pobliżu uczelni mieszczą się także przystanki autobusowe, a przed samym obiektem zlokalizowano duży parking. Studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych mogą korzystać z dwóch akademików. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dla osób przybywających na uczelnię z innych części Polski funkcjonuje stypendium mieszkaniowe, przyznawane przez burmistrza miasta. Nysa jest stosunkowo nieduża, ale w ostatnich latach „przechodzi renesans”. Dzięki licznym inwestycjom nieustannie żyje, odczuwa się tu wzmożony napływ i obecność studentów. Od czwartkowych karaoke po jam sessions ze studentami jazzu – Nysę zdecydowanie można określić mianem miasta przyjaznego studentom.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Skanowanie 3D przy użyciu specjalistycznego oprogramowania; fot. archiwum PANS w Nysie

Architektura w PANS w Nysie: podstawowe informacje

Specjalności: W ramach studiów I stopnia student ma do wyboru dwie specjalności: architektura światła oraz konserwacja i ochrona zabytków. W ramach studiów II stopnia przewidziana jest jedna specjalność – projektowanie zintegrowane.

Praktyki: Podczas studiów I stopnia przeprowadza się obowiązkowe praktyki studenckie, podzielone na bloki tematyczne. W trakcie drugiego semestru jest to plener rysunkowy (tydzień praktyk), po drugim semestrze – praktyka budowlana (3 tygodnie), po czwartym semestrze – praktyka inwentaryzacyjna (2 tygodnie), po szóstym semestrze – praktyka urbanistyczna (3 tygodnie), zaś w czasie siódmego semestru – 15 tygodni praktyk architektonicznych. Łącznie praktyki podczas studiów I stopnia trwają aż 24 tygodnie, a zróżnicowanie ich tematyki pozwala na kompleksowe wdrożenie w realia zawodu architekta. Podczas studiów II stopnia zarówno w przypadku studiów dziennych, jak i weekendowych organizuje się łącznie 12 tygodni obowiązkowych praktyk architektonicznych, które są podzielone na dwa bloki – 4 tygodnie po ukończeniu drugiego semestru oraz 8 tygodni w trakcie trzeciego semestru. Na uczelni funkcjonuje Biuro Praktyk Zawodowych, które pomaga w znalezieniu miejsca praktyk dla tych, którzy takiego wsparcia potrzebują. Istnieje również możliwość odbycia obowiązkowych letnich praktyk studenckich za granicą, w ramach programu Erasmus.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Iluminacje realizowane w ramach specjalności architektura światła; fot. archiwum PANS w Nysie

Współpraca: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie współpracuje z licznymi placówkami dydaktycznymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na uczelni organizowane są cykliczne międzynarodowe studenckie warsztaty architektoniczne pod patronatem struktur administracyjnych, np. warsztaty dotyczące zagospodarowania terenu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zainicjowane przez OCR oraz Sejmik Województwa Opolskiego czy międzynarodowe warsztaty architektoniczne Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna – River as a user friendly public space pod patronatem burmistrza Nysy. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych współorganizuje również konferencje naukowe. Tylko w zeszłym roku miały miejsce dwie takie konferencje: Rewitalizacja krajobrazu kulturowego – szanse i zagrożenia przeprowadzona online we współpracy z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Piękno w architekturze – harmonia miejsca. Ponadto, nyska uczelnia wraz z lokalną rozgłośnią radiową organizuje cotygodniowe audycje z udziałem studentów – Akademickie Rytmy.

Wyjazdy studyjne: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie organizuje wyjazdy studyjne, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Państwa, które gościły studentów w ramach takich wizyt, to m.in. Austria, Niemcy, Francja czy Czechy.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Budynek Collegium Artium, widok od frontu; fot. archiwum PANS w Nysie

Wyjazdy zagraniczne: W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie od lat funkcjonuje program Erasmus, w ramach którego możliwe są zagraniczne wyjazdy na jeden lub dwa semestry, ale także letnie praktyki studenckie czy krótsze aktywności, takie jak warsztaty zagraniczne – intensywne zajęcia implementujące wiedzę i umiejętności projektowe w zadaniach praktycznych, np. warsztaty architektoniczno-konserwatorskie AKA Dialogue w Czarnogórze. Uczelnia współpracuje również z zagranicznymi szkołami wyższymi. Wśród uczelni partnerskich można wymienić: - HAWK Fachhochschule Hildesheim w Niemczech; - Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg w Niemczech; - Universidad Politecnica de Madrid w Hiszpanii; - Universidade de Beira Interior w miejscowości Covilha w Portugalii; - University of Calabria we Włoszech; - İstanbul Kültür University w Turcji. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie współpracuje także z uczelniami za oceanem, np. w Meksyku, Indiach czy USA, gdzie realizowane są wyjazdy oraz szkoły letnie dla studentów. Na kierunku architektura istnieje także możliwość uzyskania podwójnego dyplomu – uczelni polskiej i niemieckiej, w ramach programu Double Diploma. Studenci obu uczelni realizują w takim przypadku część studiów (dwa semestry) w uczelni partnerskiej. Kończąc program Podwójnych Dyplomów, uzyskują oni niemiecki tytuł Bachelor of Arts oraz polski inżynier architekt. Warunek udziału to dobra znajomość języka niemieckiego, który jest językiem wykładowym w czasie wymiany.

Kursy, szkolenia: Ważnym elementem kształcenia na kierunku architektura w PANS w Nysie są również liczne bezpłatne kursy i szkolenia dla studentów: zajęcia dodatkowe z matematyki, kursy językowe, międzynarodowe warsztaty i konferencje. Uczelnia oferuje bezpłatne szkolenia w ramach programu POWER 3.5. Szkolenia skupiają się na poznaniu programów przydatnych w pracy architekta, takich jak Archicad, Autocad, SketchUp, Revit, Twinmotion, PointCAB i udokumentowane są certyfikatem ukończenia. Poza nauką oprogramowania organizowane są również ciekawe kursy praktyczne, np. skanowanie 3D czy na uprawnienia pilota drona UAVO VLOS.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Warsztaty studenckie; fot. archiwum PANS w Nysie

Wybrane przedmioty: Wśród interesujących przedmiotów można wymienić chociażby takie jak: budynki zrównoważone ekologicznie, malarstwo i rzeźba, projektowanie wnętrz, iluminacja obiektów w przestrzeni urbanistycznej, teoria i techniki konserwatorskie, a także budownictwo bioklimatyczne.

Wybrani nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Jakub Lewicki; dr hab. Małgorzata Korpała, prof. PANS w Nysie; dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PANS w Nysie; dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PANS w Nysie; dr inż. arch. Grażyna Lasek; dr inż. arch. Piotr Opałka; dr inż. arch. Agata Pięt.

Koła naukowe: Studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach następujących organizacji: - Studenckie Koło Naukowe Compages, którego celem jest m.in. doskonalenie umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych oraz fizyki budowli, przez realizację konkretnych zadań praktycznych; - Studenckie Koło Naukowe NOIR – jego członkowie koncentrują się na rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i percepcji wizualnej oraz umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi; - Studenckie Koło Naukowe ReNova, które stawia sobie za cel poszerzanie wiedzy studentów z zakresu konserwacji i ochrony zabytków.

Akredytacje: Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku architektura na Wydziale Nauk Technicznych.

Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie
Warsztaty studenckie; fot. archiwum PANS w Nysie

Budynek wydziału: Budynek Wydziału Nauk Technicznych wyposażony jest w nowoczesne pracownie. Do dyspozycji studentów m.in. są: - pracownie rysunku, malarstwa i rzeźby; - pracownie komputerowe, w których można korzystać zoprogramowań BIM, CAD i CAE; - pracownia wirtualizacji rzeczywistości wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie wspomagające wirtualizację procesu projektowania, stacjonarną i mobilną głowicę do skanowania 3D obiektów i detali architektonicznych, a także stanowiska do wideoiluminacji form architektonicznych; - pracownia modelu architektonicznego, w której znajduje się sprzęt umożliwiający samodzielne opracowanie makiet obiektów architektonicznych (m.in.: frezarka CNC, minikomora lakiernicza wraz z zestawem sprężarek i aerografów, elektronarzędzia modelarskie do obróbki materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych); - laboratorium budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa.

Akademik: W wyposażeniu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie znajduje się Dom Studenta, który oferuje 91 miejsc. Dysponuje on pokojami 1- i 2-osobowymi. Budynek Domu Studenta mieści się przy ul. Kościuszki 2, blisko centrum, w pobliżu budynków dydaktycznych. W pokojach podłączony jest internet.

Wybrane osiągnięcia studentów: Studenci uczelni opracowali koncepcje architektoniczne, wśród nich były m.in.: Zagospodarowanie szpitala w Korfantowie; Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Nysie; Soli Deo Aleja Zadumy i Refleksji ks. Kardynała Wyszyńskiego w Prudniku.

Stypendium: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zapewnia możliwość zdobycia licznych stypendiów, np. stypendium rektora, stypendium pracodawcy, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych. Poza tym można ubiegać się również o stypendium ministra do spraw szkolnictwa wyższego czy stypendia burmistrza Nysy. Wśród nich jest stypendium mieszkaniowe, w ramach którego studenci pierwszego roku otrzymują dopłatę, jeżeli przeprowadzają się do Nysy w związku z edukacją.

 

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska szczyci się statusem uczelni badawczej, dzięki czemu studenci mają dodatkowe możliwości uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Śląskiej pisze Patryk Prychodko. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować je w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Autor: Patrycja Margazyn Patrycja Margazyn

studentka II stopnia architektury i stypendystka rektora w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Bierze aktywny udział w szkoleniach i webinarach. Łączy życie zawodowe ze studiowaniem. Fascynuje się wykorzystaniem prefabrykatów betonowych w architekturze oraz architekturą zrównoważoną

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej Oromnym plusem są zajęcia w małych grupach, dzięki czemu każdy student ma możliwość dokładnego skonsultowania swojego projektu z prowadzącym. Kolejnym jest to, że praktycznie każdy wykładowca to aktywny zawodowo architekt. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Bydgoskiej pisze studentka Klaudia Szóstak.
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach stale poszerza ofertę studiów. Absolwenci kierunku architektura są przygotowani do świadomego funkcjonowania zarówno w zawodzie, jak i społeczeństwie – o swojej uczelni pisze studentka Agnieszka Wajs.
Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu na tle innych szkół wyższych wyróżnia indywidualne podejście do studenta – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej pisze Anna Urbaniak.
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego To jedyny kierunek w Polsce, który ma własną, autorską metodę nauczania zawodu, opartą na systemie klas mistrzowskich, w których zajęcia z projektowania architektonicznego prowadzone są przez architektów-praktyków. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Akademii Krakowskiej pisze Bartłomiej Bogucki.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Uczelnia przygotowuje swoich studentów na to, co czeka ich w życiu i w pracy zawodowej. Dzięki małym grupom projektowym wykładowca jest w stanie w indywidualny sposób podejść do projektów swoich podopiecznych. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Opolskiej piszą Wioleta Rał i Karol Konieczny.
Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Misją Wydziału Architektury WSEiZ jest nowoczesne kształcenie oparte na koncepcji uczenia się przez całe życie, mające na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. O tym, dlaczego warto studiować architekturę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie piszą m.in. Anthony Weineis i Ewelina Kalużna.