Darmowe kursy architektury on-line: MIT, Yale, Ohio State i University of Michigan

i

Autor: Archiwum Architektury Profesor Diana Kleiner, historyk sztuki prowadząca na Yale University m.in. zajęcia z architektury starożytnego Rzymu. Cykl jej wykładów dostępny jest bezpłatnie na stronie uczelni; fot. © Open Yale Courses

Darmowe kursy architektury on-line: MIT, Yale, Ohio State i University of Michigan

2016-08-18 15:11

Jak wygląda nauczanie projektowania architektonicznego i historii architektury na wiodących uczelniach w USA. Pięć najciekawszych, darmowych kursów on-line: MIT, Yale, Ohio State University i University of Michigan.

Coraz więcej uczelni i ośrodków naukowych na świecie publikuje na swoich stronach darmowe kursy i wideowykłady. To świetny sposób, aby poznać metody nauczania na zagranicznych wydziałach, zobaczyć, jak radzą sobie studenci z innych kręgów kulturowych i wysłuchać uznanych autorytetów w danej dziedzinie. Wybraliśmy pięć najciekawszych kursów dostępnych na stronach renomowanych amerykańskich uczelni: kilkadziesiąt godzin audio- i wideowykładów.

Massachusetts Institute of Technology

Przedmiot: Projektowanie w krajobrazie

Prowadzący: prof. Jan Wampler

Tematem zajęć jest nauka umiejętności potrzebnych do projektowania w krajobrazie. Poprzez analizę ukształtowania terenu i klimatu wybranej lokalizacji, a następnie tworzenie rysunków i modeli studenci uczą się budować odpowiednią relację pomiędzy architekturą i światem przyrody. Jednym z zaprezentowanych zadań jest projekt i realizacja jednoosobowych schronisk dla bezdomnych. Studenci mają zaledwie 50 dolarów i pięć dni, by z przetworzonych materiałów znalezionych w okolicy szkoły zbudować mobilne obiekty, które zapewniłyby bezdomnym schronienie.

Yale University

Przedmiot: Architektura rzymska

Prowadzący: prof. Diana E. E. Kleiner

W trakcie kursu studenci mają okazję poznać najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie architektury, inżynierii i urbanistyki starożytnego Rzymu. Szczególny nacisk położony jest przy tym na historię Rzymu, Pompei i środkowych Włoch, ale zajęcia stanowią także przegląd realizacji, które powstały na terenie dzisiejszej Francji, Hiszpanii, Niemiec, Turcji czy Afryki Północnej. Kurs składa się z 23 wykładów, którym towarzyszą fimy zamieszczone na YouTube

Ohio State University

Przedmiot: Historia architektury

Prowadzący: Jacqueline J. Gargus

Kurs skierowany jest do studentów architektury i kierunków pokrewnych, a na celu ma zaznajomienie ich z najważniejszymi wydarzeniami z historii architektury od czasów najdawniejszych po wiek XIX. Prowadząca nie podaje gotowych tez, stara się raczej zapewnić wgląd w strukturę formalną i przedstawić wyzwania technologiczne, jakie pojawiały się w środowisku zbudowanym na przestrzeni dziejów. Dąży do opracowania strategii, które pomogłyby młodym architektom docenić bogactwo świata materialnego oraz zrozumieć polityczne i społeczne konsekwencje każdej architektonicznej ingerencji.

Massachusetts Institute of Technology

Przedmiot: Teoria kształtowania przestrzeni miejskiej

Prowadzący: prof. Julian Beinart

W skład kursu wchodzi 26 wykładów poświęconych różnym teoriom kształtowania osiedli ludzkich. Na podstawie wybranych przykładów prowadzący analizuje początki nowoczesnego miasta i kolejne koncepcje organizacji przestrzeni, które pojawiały się wraz z transformacją miasta dziewiętnastowiecznego.

Czytaj też: Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę |

University of Michigan

Przedmiot: Struktury

Prowadzący: prof. Peter von Buelow

Kurs obejmuje podstawowe zasady elastycznego zachowania takich materiałów jak drewno, stal, beton czy kompozyty. Prowadzący porównuje ich właściwości i zastosowania, wyjaśnia zasady działania sił naprężeń i odkształceń elementów poddawanych ścinaniu czy skręcaniu, a także tłumaczy, jak zapewnić stabilność konstrukcji.