Dyplom Roku SARP i BDA-SARP

i

Autor: Archiwum Architektury

wyniki Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego, a także Nagrody Integracyjnej BDA 2019

2019-07-31 10:34

Prezentujemy wyniki Dyplomu Roku 2019 — Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego, a także Nagrody Integracyjnej BDA 2019.

Wyniki konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego — Dyplom Roku ogłoszono 24 maja 2019 roku w pawilonie wystawowym SARP w Warszawie. Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, dla absolwenta, który uzyskał w danym roku na polskiej uczelni tytuł magistra inżyniera architekta. Sąd konkursowy w składzie: Paweł Kobylański (przewodniczący sądu konkursowego), Agnieszka Kalinowska- Sołtys (ekspert), sędziowie — Marek Chrobak, Marcin Kościuch, Przemo Łukasik, Zbigniew Maćków, Marek Orłowski, Stanisław Rewski i architekt krajobrazu Marek Szeniawski (sekretarz sądu konkursowego) w dniu 23.05.2019 r. dokonał oceny 25 prac finalistów konkursu. Po głosowaniu i dyskusji jury postanowiło przyznać nagrodę w wysokości 5000 zł Karolinie Chodurze, autorce pracy Topografia niepamięci. Projekt muzeum i parku pamięci w kamieniołomie Liban w Krakowie.

Sąd konkursowy postanowił także przyznać 2 równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia w wysokości 1000zł: Joannie Rozbrój (EC Szombierki. Adaptacja zabytkowej elektrociepłowni na centrum kultury, sztuki wizualnej i fonicznej) i Michałowi Wasielewskiemu (Magazyn dla Muzeum Narodowego we Wzgórzu Gajowym we Wrocławiu); a także 2 równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia w wysokości 2000 zł: Dominice Strzałce (Miedzianka, historia znikania) i Filipowi Strzeleckiemu (Klasztor Benedyktynów w Nursji. Manifest ciągłości kulturowej). Ponadto: Nagrody magazynu „ARCH” otrzymali: Michał Wasielewski oraz Dominika Strzałka. Nagrodę Specjalną za projekt z rozwiązaniami proekologicznymi, ufundowaną przez pracownię APA Wojciechowski w wysokości 2000 zł otrzymał: arch. Adam Jankowski (WA PP) autor pracy Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy.

Czytaj też: Architektura: studia w Polsce. Jak wyglądają, jak się dostać, gdzie najlepiej studiować architekturę |