Architektura MuratorStudenciInwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych

Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych
Nota inwentaryzacyjna

autorzy pomiaru: studentki Katarzyna Pabjan, Paulina Moszczyńska, Weronika Mrozińska
miejsce pomiaru: ul. Kolbego 1, w Pabianicach.
termin pomiaru: lipiec 2019 r.
nazwa uczelni: Politechnika Łódzka
wydział: Wydział Budownictwa, Architektury, Inżynierii Środowiska PŁ
rok: II rok studiów, pierwszego stopnia
rok rozpoczęcia studiów: 2017/18
opieka nad przedmiotem i pomiarem: dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych to dwutygodniowe ćwiczenia rozpoczynające się następnego dnia, po zakończeniu letniej sesji (na IV sem.), w miesiącu lipcu lub wrześniu na Politechnice Łódzkiej. Trwa ona dwa tygodnie (10 dni roboczych) w trakcie których studenci wykonują pomiar wybranego obiektu murowanego na terenie miasta. Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.W trakcie inwentaryzacji architektonicznej obiektów murowanych studenci zapoznają się z wymaganiami stawianymi do wykonania dokumentacji techniczno-architektonicznej, z metodami pomiaru wybudowanych obiektów murowanych, z tradycyjnymi technologiami budowlanymi oraz konstrukcjami. W trakcie wykonywania inwentaryzacji prowadzone są korekty rysunków roboczych (tzw. notat), roboczych rysunków technicznych oraz dokumentacji fotograficznej budynku. Przed zakończeniem praktyki wszystkie grupy pomiarowe podlegają sprawdzeniu kompletności i jakości gotowej dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej (w wersji papierowej i elektronicznej).

Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych
Pabianice, elewacja
Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych
Inwentaryzacja, elewacja
Liść Łódzki: modernizacja amfiteatru w parku Poniatowskiego w Łodzi Ideą projektu jest nawiązanie do tytułowego „liścia” zarówno pod względem formy, jak i funkcji. Nieestetyczne, stalowe biegi schodów mają zostać zastąpione organicznym zadaszeniem, które jednocześnie stanie się nową widownią i miejscem rekreacyjnym dla odwiedzających park. Prezentujemy projekt Krzysztofa Galanta z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Projektowanie Architektoniczne w kontekście Śródmiejskim Wyróżnione prace w ramach zajęć z Projektowania Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/21.
Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce Umiejętność projektowania w BIM i tworzenia modelu informacji o budynku staje się istotnym elementem edukacji przyszłego adepta kierunku architektura. Kiedy dołączymy do tych osiągnięć umiejętność pracy w zespole i współdzielenia modeli między branżami, mamy profil absolwenta przygotowanego na złożone wyzwania w pracy zawodowej.
Plener rysunkowo-malarski jako subiektywne doświadczanie i zapis rzeczywistości Plener rysunkowo-malarski jest kolejnym etapem kształcenia ogólnoplastycznego. Praktyka plenerowa po pierwszym roku studiów zwiększa ogólną wrażliwość plastyczną studentów i wyostrza ich zmysł obserwacji.
Projekt szkoły podstawowej przyjaznej dzieciom – adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne Jak architektura wpływa na nasze życie i czy może zdeterminować podejście do nauki? Odpowiedź na pytanie zawarta w projekcie eksperymentalnej szkoły zlokalizowanej na łódzkim Polesiu.
Adaptacja ruin dawnej fabryki Birnbauma w Łodzi Projekt obejmuje adaptację pozostałości dawnej przędzalni kamgarnu Henryka Birnbauma na budynek mieszkalny z zielonym patiem i parkiem kieszonkowym, pod powierzchnią którego znajdowałby się automatyczny parking dla mieszkańców i użytkowników lokali usługowych na parterze.