Muzeum Architektury

i

Autor: Archiwum Architektury Prowadzący warsztaty. Od lewej: architekci Fernando Menis, Jakub S. Bil wykładowca Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „A-m”, Marek Cyunel wykładowca Politechniki Krakowskiej, Fot. Bartek Barczyk

Muzeum Architektury w hotelu Cracovia – relacja z warsztatów

2017-06-30 11:44

Studenci z 13 polskich uczelni wzięli udział w warsztatach poświęconych dawnemu hotelowi Cracovia. Zorganizowała je redakcja „A-m” w ramach naszej tegorocznej inicjatywy Innowacje w architekturze 2017. Pod okiem hiszpańskiego architekta Fernando Menisa powstało 78 projektów przystosowania budynku do funkcji muzeum dizajnu i architektury – pisze Agnieszka Skolimowska. W numerze także prezentacja 20 najciekawszych projektów wytypowanych przez prowadzących warsztaty i redaktor naczelną „A-m” na wystawę powarsztatową, którą można było oglądać w dawnym hotelu Cracovia oraz fotorelacja Bartka Barczyka.

Dawny hotel Cracovia to jeden z najważniejszych przykładów modernistycznej architektury Krakowa. W grudniu ubiegłego roku zaprojektowany przez Witolda Cęckiewicza obiekt z połowy lat 60. został zakupiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie, w celu utworzenia nowego oddziału placówki poświęconego architekturze i dizajnowi. Wydarzenie to poprzedziła długa, bo trwająca kilka lat batalia o zachowanie nieużytkowanego od 2011 roku budynku (szczegółowo przedstawiliśmy ją w dziale O tym się mówi w nr 3/2017). Budynek został zakupiony w grudniu ubiegłego roku. Było to działanie opiniotwórcze – przez ten gest chcemy pokazać, że architektura, która dla wielu osób jest czymś niechcianym, dzięki znalezieniu dla niej nowej funkcji może stać się bardzo ważnym elementem miastotwórczym a jej adaptacja istotnym zadaniem architektonicznym. W naszym mieście Cracovia ma też szczególne znaczenie z uwagi na kontekst urbanistyczny. Jest jednym z najbardziej eksponowanych budynków w centrum miasta, wokół niego znajduje się plac i tereny zielone. To wszystko powoduje, że obiekt i jego otoczenie mogą stać się jednym z symboli Krakowa, nowym rynkiem, gdzie koncentruje się życie kulturalne i turystyka, a przede wszystkim miejscem pokazywania architektury – mówił Andrzej Szczerski, zastępca dyrektora ds naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie przed rozpoczęciem warsztatów studenckich poświęconych dostosowaniu hotelu Cracovia do nowych funkcji, odbywających się na Politechnice Krakowskiej 19 maja 2017 roku.

Uważam, że przekształcenie hotelu w muzeum to ogromne wyzwanie i fantastyczny temat. Można przeżyć całe życie zawodowe i nie otrzymać takiego zlecenia. Dla studentów to okazja, by właśnie teraz kiedy się uczą, skonfrontować się z bardzo trudnym zadaniem. Chodzi o to, by otworzyć ich wyobraźnię, żeby mogli zastanowić się w jakim kierunku to wszystko mogłoby zmierzać – powiedziała Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „A-m” i inicjatorka wydarzenia. Na zaproszenie „A-m” zajęcia poprowadził hiszpański architekt Fernando Menis we współpracy z architektem Jakubem Bilem z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz architektem Markiem Cyunelem z Politechniki Krakowskiej. Były to pierwsze z cyklu warsztatów zorganizowanych w ramach całorocznej inicjatywy naszej redakcji Innowacje w Architekturze, która obejmuje również konkurs dla architektów. W spotkaniu wzięli udział studenci z uczelni krakowskich: Politechniki, Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Uniwersytetu Jagiellońskiego i ASP im. Jana Matejki oraz z innych polskich uczelni, nie tylko tych nieodległych jak Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, PWSZ Racibórz czy Politechnika Świętokrzyska, lecz także Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania z Warszawy, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, a nawet Politechniki Gdańskiej. Oprócz studentów swoje pomysły przeprojektowania hotelu Cracovia, na papier przelali też młodzi architekci. W dniu poprzedzającym pracę nad projektami uczestnicy warsztatów mieli możliwość zwiedzenia dawnego hotelu Cracovia oraz kina Kijów wraz z Fernando Menisem. Dla niektórych była to pierwsza okazja, by obejrzeć wnętrza obu budynków i zapoznać się z ich otoczeniem. Dodatkowych wskazówek dostarczył wykład wprowadzający poświęcony muzeom i innym obiektom kulturalnym, wygłoszony przez głównego prowadzącego. Szczególnie ciekawe w kontekście późniejszych zajęć były przykłady połączenia funkcji hotelowej z ekspozycyjną (m.in. hotel H10 Art Gallery w Barcelonie oraz hotel Astoria w Walencji). Hotele mogą być centrami sztuki, są tego przykłady na całym świecie, a sama sztuka nie przypomina tej sprzed stu lat. Dlatego moja najważniejsza rada dla studentów jest taka, by stworzyli elastyczny budynek przygotowany do różnych funkcji. Hotel Cracovia to bardzo dobra architektura, zaprojektowana przez cenionego architekta, dlatego jednocześnie powinniśmy respektować jego pracę. Aby budynek był elastyczny, potrzebne są niewielkie interwencje. Chciałbym pogratulować „Architekturzemurator” pomysłu. To źródło nowych idei i duży krok w myśleniu o przyszłości ważnego dla Krakowa budynku – powiedział po rozpoczęciu warsztatów Fernando Menis. Jednym z największych wyzwań stojących przed uczestnikami był krótki czas przeznaczony na pracę, który wymagał wcześniejszego namysłu i umiejętności syntetycznego myślenia. To utrudnienie okazało się jednak jedną z motywacji do udziału w wydarzeniu. Możemy się wykazać dzięki temu, że wpada nam do głowy jeden pomysł, który przelewamy na kartkę za pomocą szybkiego szkicu, schematu, niekoniecznie skupiając się na aspektach konstrukcyjnych i typowo budowlanych, ale próbując w bardzo syntetyczny sposób przedstawić ideę – mówiła Anna Mardyła z Politechniki Śląskiej.

Oprócz chęci zmierzenia się z trudnym zadaniem i sprawdzenia swoich możliwości, studentów przyciągnęła postać Fernando Menisa oraz szansa pochylenia się nad istotnym dla miasta tematem. Cracovia jest bardzo kontrowersyjnym, ciekawym budynkiem, który w pewnym sensie dzieli Kraków, jest głośny i polityczny – stwierdziła Dominika Strzałka z I roku studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – studentka, która w ubiegłym roku odbyła praktykę w pracowni Fernando Menisa na Teneryfie. Od wielu lat przejeżdżam Alejami Trzech Wieszczów i widzę budynek pokryty wielkim billboardem. Strasznie mi to przeszkadza, jestem świadomy tego, że jest to perła modernizmu, która niestety stoi i niszczeje. Chciałbym coś z tym zrobić – dodał Dominik Klecha, student IV roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Podczas prac uczestnicy warsztatów mieli całkowitą dowolność, określone zostały jedynie warunki ramowe – obowiązkowe było nadanie tytułu, który miał stanowić motto przewodnie oraz przygotowanie krótkiego opisu streszczającego ideę projektu. Tworząc swoje koncepcje, studenci mogli posiłkować się rzutami i przekrojami budynku oraz stworzonymi specjalnie na potrzeby warsztatów wytycznymi konserwatora zabytków, a także uzyskać konsultację „na gorąco” z prowadzącymi. Do dyspozycji mieli materiały dostarczone przez partnera technologicznego, firmę WSC Witold Szymanik i S-ka, a także sponsorów wydarzenia – firmy Aluprof, Röben, Ruukki i Velux. Mogli również skorzystać z wiedzy zdobytej podczas wykładów Innowacyjne systemy aluminiowe dla najbardziej wymagających projektów (Andrzej Białas, przedstawiciel firmy Aluprof) oraz ARCHICAD – modelowanie parametryczne (Konrad Zabiełło, specjalista BIM w firmie WSC Witold Szymanik i S-ka). Łącznie w ciągu zaledwie czterech godzin studentom, którzy pracowali indywidualnie bądź w zespołach, udało się stworzyć aż 78 projektów, bardzo zróżnicowanych zarówno pod względem idei, jak i sposobów ich prezentacji (wszystkie można obejrzeć na www. innowacjewarchitekturze.pl). Tempo było bardzo duże, ale uczestnicy świetnie wywiązali się z zadania. Budynek hotelu Cracovia jest obiektem zlokalizowanym w trudnym miejscu i każde zadanie zmieniające jego funkcję i formę wymaga nie tylko świetnego warsztatu architektonicznego, ale także ogromnej wrażliwości i umiejętności wyeksponowania wartości tej architektury. Pomysły były zróżnicowane, począwszy od bardzo zachowawczych po takie, które ingerują w tkankę samego hotelu i otoczenia. Zaproponowane przez uczestników zmiany w zakresie wnętrza obiektu, elewacji, jak i często całej jego formy, czy też obejmujące szerszy kontekst, pozwalają na spojrzenie w nowy sposób na hotel Cracovia – podsumował Jakub Bil. Większość studentów skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z samą bryłą. Starali się skorelować zewnętrze z wnętrzem, a na tym nam najbardziej zależało. Natomiast niektóre prace oprócz tego, że są formalnie spójne pod względem architektonicznym, wychodzą w przestrzeń urbanistyczną w taki sposób, że z powodzeniem można by je zrealizować – dodał.

Jako przykład wymienił pracę Patchwork, której autorki (Anna Eckes, Monika Haniewska, Zuzanna Kasperczyk, Agata Motyka, Dominika Strzałka, Natalia Strzałka, Martyna Tomsińska z Politechniki Krakowskiej) zaproponowały zamknięcie placu przed hotelem Cracovia dla ruchu i rozciągnięciu Błoni aż do alei Adama Mickiewicza, dzięki czemu powstała nowa przestrzeń publiczna. Studenci niejednokrotnie odwoływali się również do tematu głównego wydarzenia – innowacyjności w architekturze. Nowatorskie rozwiązanie zastosowali autorzy pracy FiDU w mozaice (Karolina Leicht, Mariia Shapoval, Kajetan Przybylski z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego), którzy zaproponowali wykorzystanie na elewacji opracowanej przez Oskara Ziętę technologii FiDU, polegającej na wtłoczeniu powietrza pomiędzy spłaszczone, zgrzane płaty stali. W ten sposób autorzy nadali fasadzie trójwymiarowości, a jednocześnie wprowadzili na nią kolor, nawiązując do znajdujących się wewnątrz budynku mozaik. Inne pomysły na połączenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań z modernistycznym obiektem to montaż ruchomych elementów na elewacji, które mogą przemieszczać się w dwóch kierunkach, dynamizując jej płaską powierzchnię (Gabriela Gawlewicz, Katarzyna Głogowska i Jakub Jedynek z Politechniki Krakowskiej), wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (google VR) lub pokrycie budynku kodami QR z zaszyfrowanymi informacjami, na przykład o aktualnych wydarzeniach w muzeum, które można odczytać za pomocą smartfona (praca [Archi]code – Jakub Fularski i Adrianna Kaczor z Politechniki Krakowskiej). Niecodzienne rozwiązania pojawiły się także we wnętrzach, chociażby w projekcie TAPE museum (Marta Mochniak, Michał Wasielewski i Ewelina Wiciak z Politechniki Wrocławskiej), odwracającym relację ruchomy widz – statyczne dzieło, dzięki zastosowaniu przesuwającej się pomiędzy salami ruchomej taśmy, na której umieszczono prace z kolekcji muzeum. Autorzy tych projektów w większości zdecydowali się na wykroczenie poza wytyczne konserwatora. Jak zauważyli studenci, na samym końcu dokumentu znalazła się adnotacja, że w każdej chwili mogą one jeszcze ulec zmianie i wielu uczestników warsztatów stwierdziło, że w tych okolicznościach można sobie pozwolić na więcej – stwierdził Marek Cyunel. Zwieńczeniem warsztatów była wystawa 20 koncepcji w hotelu Cracovia otwarta w ramach krakowskiej Nocy Muzeów (zaprezentowane tam projekty publikujemy na stronach 26-32). Podczas oceny prac pod uwagę brane były złożone kryteria. Wszystkie prace były interesujące, ale zależało nam na wyborze tych reprezentatywnych. Ustaliliśmy, że istotna jest czytelność i komunikatywność przesłania oraz rozwiązań projektowych. Zwracaliśmy uwagę na powiązanie i równowagę wszystkich elementów. Bardzo ważne było zastosowanie innowacji i nowych technologii. Wielu studentów wykazało się naprawdę bardzo dużą wiedzą i intuicją w tym zakresie. W podjęciu decyzji istotny był też osobisty kontakt ze studentami – od samego początku mieliśmy szansę śledzić postępy prac i w ciągu tych czterech godzin patrzeć, w jaki sposób ewoluują. Ocena miała charakter całościowy, dlatego na koniec oglądaliśmy wszystkie prace poświęcając im jednakową uwagę – podsumował Marek Cyunel. Dla wielu studentów była to pierwsza możliwość zetknięcia się z architektem światowej sławy. Spotkanie dało pozytywną dawkę motywacji, pobudziło zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi i praktykami – dodał. W ramach Nocy Muzeów oprócz studenckich projektów szerokiej publiczności udostępniono wnętrza hotelu Cracovia wraz z wyeksponowanymi na nowo mozaikami projektu Heleny i Romana Husarskich, zdobiącymi dawną siedzibę biura podróży Orbis. Do 4 czerwca zorganizowaną przez „Am" wystawę obejrzało 4,5 tys. osób.

Tytuł projektu: MOAD

Uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Autorzy: Michał Bylica, Inez Rusnak

Opis autorski

Założenie projektowe przewiduje pozostawienie kondygnacji parteru w stanie obecnym celem zachowania „ducha czasu”. Kondygnacje +1 i +2 oraz podobnie +3 i +4 zostały połączone w jedną wysoką i długą przestrzeń. Ramowa konstrukcja otulająca ściany i podłogi pozwoli na stworzenie otwartej dwupoziomowej przestrzeni ekspozycyjnej przeplecionej podestami, rampami, schodami prowadzącymi odwiedzających do prezentowanych eksponatów. Elewację pozostawiono w pierwotnym charakterze, dodanymi elementami są poziome pasy pod oknami wykończone kolorową mozaiką nawiązującą do tej w środku hotelu Cracovia. Na elewację nałożono drugą transparentną z syntetycznego, plastycznego materiału która otula budynek.

MOAD

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: MOCRA – Moderna i Cracovia

Uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Autorzy: Sofia Gadzikovskaia, Artur Leśniewski, Daryna Sermiienko, Ewelina Szczepanowska

Opis autorski

Idea projektu zakłada stworzenie budynku reagującego na procesy wewnątrz i odpowiadającego bezzwłocznym przekazem informacji na zewnątrz. Cel został zrealizowany dzięki podwójnej fasadzie o wysokiej entropii i walencji, eksponującej jednocześnie fragment oryginalnej elewacji. Elementem nowej fasady jest tekstylna membrana, którą cechuje zmienna spoistość w zależności od stopnia napięcia materiału. Użytkownicy będący w środku, za pomocą mechanicznych receptorów mogą zmieniać geometrię i stopień przezroczystości fasady. Parter obiektu jest ogólnodostępny, galeria od al. Focha została przekształcona na ciąg strefy ekspozycyjnej. Zdecydowano o zachowaniu istotnych elementów wnętrza: recepcji, schodów oraz zabytkowych mozaik.

MOCRA – Moderna i Cracovia

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: FiDU w mozaice

Uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Autorzy: Karolina Leicht, Mariia Shapoval, Kajetan Przybylski

Opis autorski

FiDU w mozaice wprowadza nową jakość i formę do historycznej tkanki dawnego hotelu Cracovia autorstwa Witolda Cęckiewicza. Idea obejmuje szerszy kontekst obiektu, wykorzystując pierwotny zamysł autora hotelu – motyw słońca z zewnętrznej mozaiki kina Kijów. Elewację zaprojektowano wykorzystując technologię FiDU – pompowanie zgrzewanych elementów metalowych opracowaną przez polskiego dizajnera Oskara Ziętę. System został wykorzystany do formowania barwnych, miedzianych płyt elewacyjnych. Jest to pierwsze, innowacyjne wykorzystanie tej technologii. Pierzeja od strony alei jest kontynuacją elewacji kina Kijów. Wnętrze Muzeum Architektury i Designu, składające się z 3 kondygnacji spaja atrium wraz z otwarciem na ogród.

FiDU w mozaice

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Koherencja dziur

Uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych; Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorzy: Kazimierz Janusz (PK), Michał Sajdek (KA), Anita Tokarski (KA)

Opis autorski

Tytuł projektu ściśle odzwierciedla przedstawioną koncepcję, gdyż został postawiony nacisk na stworzenie nowych przestrzeni funkcjonalnych, poprzez odejmowanie substancji z pierwotnej wersji budynku, bez ingerencji w charakterystyczne elementy, tworząc tytułowe „dziury”. Wykazano potrzebę stworzenia czytelnego połączenia pomiędzy hotelem a muzeum za pomocą placu oraz przejścia podziemnego. Ważną częścią koncepcji jest pasaż biegnący wzdłuż tylnej elewacji budynku. Składa się on z części podziemnej przechodzącej pod restauracją hotelową, oraz nadziemnej umożliwiającej wejście do holu głównego. Aby zapewnić optymalne warunki ekspozycyjne, utworzono przebicia w stropach części hotelowej.

Koherencja dziur

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Most kultury

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorki: Olga Ciastko, Dorota Gazda, Joanna Konstanty, Katarzyna Kosar

Opis autorski

Adaptacja respektuje charakter bryły, szanując obecny kształt modernistycznej fasady. Elewacja została nieznacznie zmieniona przez dodanie szklanego panelu podkreślającego główne wejście. Proste fasady boczne ze szklaną szczeliną biegnącą przez całą wysokość ściany podkreślają osiowość budynku. Najistotniejsze zmiany wprowadzono we wnętrzu. Przestrzeń pozostaje całkowicie otwarta, ruch odbywa się przy udziale lekkich pomostów. W podziemiu obiekt łączy się komunikacyjnie z gmachem Muzeum Narodowego, w parterze z kinem Kijów oraz wystawami plenerowymi. Nowy budynek ma być pomostem łączącym różne obiekty kulturalne, scalając je w jeden spójny kompleks.

Most kultury

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Sztuka w przestrzeni

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorka: Aleksandra Drelich

Opis autorski

Założeniem projektu było stworzenie koncepcji przebudowy budynku, która zaznaczy swoją obecność, ale nie zdominuje przestrzeni. Projekt zakłada wykorzystanie wyjątkowego położenia, łatwo dostępnego dla krakowian i turystów odwiedzających miasto. Istniejące wnętrze o charakterze hotelowym zostało przebudowane i wprowadzono pochylne ściany, aby stworzyć wrażenie przenikania się kształtów i brył. Powstała otwarta przestrzeń, która ze względu na przypisaną mu funkcję będzie miejscem spotkań ze sztuką i dizajnem. Elewacja od strony kina Kijów zostałaby w nieregularny sposób przeszklona doświetlając wnętrze. Projekt otwiera przestrzeń tak, aby stała się ona monumentalna i zachwycała surową formą.

Sztuka w przestrzeni

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Patchwork

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorki: Anna Eckes, Monika Haniewska, Zuzanna Kasperczyk, Agata Motyka, Dominika Strzałka, Natalia Strzałka, Martyna Tomsińska

Opis autorski

Nasz pomysł na Cracovię to Patchwork, czyli łączenie wielu elementów (ludzi, funkcji, przestrzeni, skali). Wykorzystujemy jednorodną strukturę hotelu do stworzenia serii mniejszych i większych przestrzeni odpowiadających nowemu zastosowaniu. Zależy nam na atrakcyjnej prezentacji oryginalnej formy, dlatego stosujemy grę skalą: wyjście z niższego pomieszczenia do wysokiej sali wystawowej, gdzie widać piękny rytm przeszkleń na elewacji, dojście hotelowym korytarzem na taras na dachu, czy zaprojektowany przez nas „tunel” łączący Cracovię z budynkiem Muzeum Narodowego, zwieńczony wyjściem do ogrodu. Wierzymy, że skupienie się na detalu, przy rozwinięciu urbanistyki, pozwoli wykorzystać wszystkie walory budynku.

Patchwork

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Dom handlowy Cracovia

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorka: Magdalena Fornagiel- -Nowak

Opis autorski

Pracę podczas warsztatów poświęciłam wyłącznie wnętrzom hotelu, w których dostrzegam ogromny potencjał. Inspiracją dla mnie była atmosfera i wystrój Cracovii w czasach świetności. Marmurowe kolumny i kręcone schody z elementami mosiądzu w towarzystwie złotych mozaik stanowią doskonałą bazę do kreacji. Całość aranżacji wnętrz zamierzałam wypełnić polskim dizajnem z lat 60. Chciałam, aby każdy element łącznie z ceramiką w restauracji stanowił ,,żywą” ekspozycję muzeum. Celowym było przewrotne nazwanie muzeum domem handlowym, aby stworzyć przestrzeń ogólnodostępną, która funkcjonalnie będzie tradycyjną galerią handlową z tym, że produktem do sprzedaży będą design i sztuka.

Dom handlowy Cracovia

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: [Archi]code

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorzy: Jakub Fularski, Adrianna Kaczor

Opis autorski

Głównym założeniem było stworzenie czegoś unikalnego i funkcjonalnego przy jak największym poszanowaniu walorów istniejącej architektury dawnego hotelu Cracovia. Wydobycie tego, co najlepsze z bryły stało się kluczowe. Analizując fasadę budynku zrodził się pomysł, żeby wykorzystać ją jako duży QR kod możliwy do zeskanowania smartfonem. W ten sposób istniejącej elewacji dodaliśmy nową, znaczącą funkcję z zachowaniem jej obecnego wyglądu i charakteru. Panele elewacyjne składają się z blachy perforowanej, która została podświetlona, w celu imitacji QR kodu. Kod może być zmieniany i przedstawiać różne treści, a przechodnie i turyści będą codziennie mogli sprawdzić, co obecnie znajduje się na wystawie lub zapoznać się z krótką historią miejsca.

[Archi]code

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Dezign

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorzy: Gabriela Gawlewicz, Katarzyna Głogowska, Jakub Jedynak

Opis autorski

Głównym założeniem było nawiązanie do istniejących podziałów elewacji w wyniku czego powstały dwa alternatywne pomysły. Zachowując modularny podział, opracowaliśmy lekką ażurową konstrukcję, którą można dowolnie kształtować tworząc trójwymiarowe formy, dzięki czemu budynek może się zmieniać w zależności od pomysłu i nasłonecznienia. Kolejny pomysł polegał na wykorzystaniu zmienności kąta padania promieni słonecznych. Wybrane elementy elewacji zostały uwypuklone i wykonane z materiału reagującego na światło, dzięki temu podczas dnia budynek zyskuje różne oblicza. Podążając z duchem innowacji muzeum może wykorzystać technologię VR (wirtualna rzeczywstość) do atrakcyjnego prezentowania architektury

Dezign

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Cracovia open

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorka: Małgorzata Petelenz

Opis autorski

Koncepcja zakłada swobodny przepływ przestrzeni publicznej zarówno wokół, jak i wewnątrz budynku. To założenie przede wszystkim urbanistyczne, respektujące kontekst miejsca, a ingerencja w formę jest subtelna. Cracovia open przewiduje połączenie z głównym budynkiem MNK ścieżką edukacyjną, której towarzyszą pawilony ekspozycyjne. Droga prowadzi do głównego wejścia i kontynuowana jest na dachu obiektu. Tam rozpościera się atrakcyjny widok na panoramę miasta i Kopiec Kościuszki. Muzeum zostało wzbogacone o przestrzeń warsztatową. Pracownie i studia – zgromadzone wokół wewnętrznej agory – są otwarte dla designerów. Na tyłach budynku stworzono publiczną przestrzeń ekspozycyjną w formie ścieżki edukacyjnej w zieleni.

Cracovia open

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Design i Architektura

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autorka: Małgorzata Skała

Opis autorski

Od strony południowej dobudowano dynamiczną bryłę, dzięki czemu obiekt zyskał nowe oblicze oraz powstało także miejsce na przestronne Muzeum Architektury i Designu. Charakterystyczna rytmiczna kompozyja elewacji nie została zmieniona, lecz części z ryflowanej blachy aluminiowej zastąpiono panelami z mchu, które przyczyniają się do walki z krakowskim smogiem. Przeszklone lokale na parterze od strony północnej budynku wykorzystano jako galerię sztuki, której eksponaty widoczne są również dla osób przechodzących zewnętrznym ciągiem pieszym, ma to na celu zaciekawienie i zachęcenie do spojrzenia do wewnątrz. Połączenie modernistycznych elementów wystroju wnętrza z innowacyjnością i dizajnem.

Design i Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Właściwie nie ma nic nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autor: Maciej Wojcieszyn

Opis autorski

Przewrotny tytuł ma na celu zwrócenie uwagi na typowość założeń wprowadzonych w projekcie w kontraście do przejmowanych funkcji. Centrum Designu w hotelu Cracovia jako rodzimy „landmark” na skalę krajową jest mauzoleum stylu lat przeszłych. Stojący na przecinających się osiach widokowych budynek, poprzez degradację, staje się zwyczajnym, opuszczonym obiektem, straszącym swą przeszłością, zapominając o swej świetności. Jego fenomen przekładamy na równie przekorne, oportunistyczne stwierdzenie, że jego „spożywanie” jest niewiele więcej warte. Ta właśnie przekorność, skromność jest niczym innym jak fałszem, którego doświadczamy pod skorupą starej elewacji. Jak my sami – skromni i schludni na zewnątrz, piękni i innowacyjni wewnątrz.

Właściwie nie ma nic nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Materia – innowacja – potrzeba – idea

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Autor: Daniel Wojsz

Opis autorski

Punktem wyjścia do projektu było rozłożenie architektury na czynniki pierwsze. Zrozumienie każdego architektonicznego atomu pozwoliło stworzyć metodologię pracy, której celem było dokładne przedstawienie dziejów architektury. Muzeum ma pełnić funkcję wystawienniczą, edukacyjną, konferencyjną i rekreacyjną. Na dachu zarezerwowano miejsce dla ogólnodostępnego ogrodu – strefy zrównoważonego rozwoju, stanowiącego podstawę edukacji dla najmłodszych użytkowników o współczesnej architekturze. Elementem łączącym wszystkie funkcje będzie szklana parametryczna wieża – symbol nowoczesności oraz upamiętnienie sukcesu polskiego pawilonu na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w 1925 roku.

Materia – innowacja – potrzeba – idea

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: The Chameleon

Uczelnia: Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Autorzy: Mateusz Dąbek, Anna Mardyła

Opis autorski

The Chameleon to próba rozwinięcia pytania „co będzie dalej?”. Uważamy, że projekt powinien odpowiadać nie tylko na potrzeby w przeciągu kolejnych 20 lat, ale również w perspektywie 50, 100 lat. Kameleon potrafi dopasować kolor swojej skóry do otoczenia. Tutaj „skóra” już istnieje, dopasować należy wnętrze. Mobilność, multifunkcjonalność, elastyczność. Architektura i dizajn ciągle się zmieniają, technologie idą do przodu, przeszłość zostaje za nami, a Muzeum musi to wszystko pomieścić. Nie precyzujemy rozwiązań, chcieliśmy rozpocząć dyskusję jak powinno wyglądać rozwiązanie umożliwiające aranżowanie przestrzeni na wiele sposobów, aby móc przedłużyć cykl życia budynku.

The Chameleon

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: JEDEN człowiek = JEDEN pokój = JEDEN eksponat

Uczelnia: Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Autor: Maciej Moszant

Opis autorski

Cracovia w swoim obecnym układzie wydaje się niezwykle uciążliwa do zaaranżowania na muzeum. W mojej koncepcji chciałem ukazać, że te hipotetyczną wadę można przekuć w zaletę. Dlaczego tak często odwiedziny w muzeum sprowadzają się do bezrefleksyjnego przejścia przez pełne dzieł wielkie sale? Układ pokoi hotelowych może stanowić ciekawą alternatywę dla modelu nagromadzenia zbyt wielu eksponatów jednocześnie. Pomysł zakłada aranżację każdego z pokoi hotelowych jako osobnej przestrzeni poświęconej tylko jednemu obiektowi. Odwiedzający podążając korytarzem mogliby sami decydować na czym chcą skoncentrować uwagę wybierając konkretny pokój. Tam, w intymnej atmosferze, mogliby całkowicie poświęcić się przeżywaniu sztuki.

JEDEN człowiek = JEDEN pokój = JEDEN eksponat

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Cra-cave

Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Autorki: Maja Balwierz, Weronika Graś, Bożena Ryt

Opis autorski

Założeniem projektu było podkreślenie modernistycznego charakteru Cracovi. Wszystkie wprowadzone zmiany dotyczą wnętrza budynku, przy całkowitym zachowaniu istniejącego stanu elewacji. Motywem przewodnim projektu jest gradacja intensywności światła. Użytkownik przechodzi z dobrze oświetlonej strefy wejściowej do coraz węższego, ciemnego korytarza, następnie znów do jasnych, przestronnych sal wystawowych. Labiryntowy ciąg komunikacyjny zmusza do meandrowania pomiędzy eksponatami. Akcentem strefy wejściowej jest spiralna klatka schodowa, dodatkowo podkreślona kontrastującymi, ciemnymi ścianami. Projekt podzielony jest na kilka stref funkcjonalnych w zależności od kondygnacji.

Cra-cave

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: TAPE museum

Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Autorzy: Marta Mochniak, Michał Wasielewski, Ewelina Wiciak

Opis autorski

Głównym założeniem projektu TAPE museum było zachowanie ducha dawnego hotelu Cracovia. Zaproponowany został system, w którym zwiedzający otrzymuje klucz w recepcji do własnego pokoju, w którym ogląda ekspozycję ustawioną na poruszającej się taśmie. Krąży ona wokół wewnętrznej strony ścian budynku. W pokoju występują dodatkowe efekty multimedialne, które pomagają w zrozumieniu wystawy. Wraz z poruszaniem się taśmy, zmienia się także wygląd elewacji. W zależności od potrzeby oświetlenia, dzieła będą prezentowane na różnym tle, które będzie przesuwać się i tworzyć efekt zmieniającej się fasady.

TAPE museum

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Muzeum przestrzeni – przestrzeń w muzeum

Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Autorzy: Łukasz Wacławek, Joanna Wirkus

Opis autorski

Głównym założeniem naszego projektu było nienaruszanie modernistycznej bryły oraz elewacji budynku. Takie posunięcie wydało się nam bardzo na miejscu, elewacja jest znakiem czasów, wielkim wyzwaniem ówczesnej architektury powstającej w trudnych warunkach materialnych, ale o bardzo wysokiej jakości – wymaga jedynie modernizacji i wyczyszczenia. Największa zmiana zachodzi wewnątrz. Dotychczasowe kondygnacje zastąpiliśmy prostopadłościanami o różnej kubaturze, zestawiliśmy je na zasadzie pustki i pełni, kreując nowe wnętrza i rozróżniając funkcje. Wszystkie razem dzielą się na: strefę architektury Krakowa, architektury powszechnej, dizajnu, miejsca dla twórczości artystycznej oraz administrację.

Muzeum przestrzeni – przestrzeń w muzeum

i

Autor: Archiwum Architektury

Tytuł projektu: Interior

Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Autorki: Aleksandra Dudziak, Anna Klechamer, Dominika Kukawka, Gabriela Malanowska, Kamila Skoczylas

Opis autorski

Słowo klucz projektu: wewnątrz (z hiszpańskiego: Interior). Innowacyjność: – wykorzystanie zasobów naturalnych otoczenia i włączenie ich do wnętrza budynku jako integralnej części – dach zielony nawiązujący do zrównoważonego budownictwa, stanowiący również miejsce wypoczynku dla zwiedzających muzeum oraz stanowiący dopełnienie zieleni znajdującej się na elewacji – wykorzystanie naturalnych materiałów na elewacji, co zbliża człowieka do natury – duża liczba przeszkleń tworząca rozległą przestrzeń, gdzie człowiek nie czuje się przytłoczony wielkością budynku – wykorzystanie samego budynku jako eksponatu muzealnego – zachowanie formy obiektu a wprowadzenie na elewacji nowoczesnych materiałów.

Interior

i

Autor: Archiwum Architektury