Nagroda Integracyjna BDA – SARP: wyniki konkursu na identyfikacje wizualną

i

Autor: Archiwum Architektury Zwycięska praca (forma przestrzenna), autor  Mikołaj Niewęgłowski

Nagroda Integracyjna BDA – SARP: wyniki konkursu na identyfikację wizualną

2020-10-20 13:38

Poznaliśmy laureatów konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP. Jury poza nagrodą główną przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia honorowe.

W dniu 24 września w siedzibie SARP przy ul. Foksal w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników w konkursie na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Architektów  Polskich oraz Bund Deutscher Architekten BDA.Konkurs skierowany był do studentów wydziałów architektury, a jego celem było zwiększenie rozpoznawalności i dalsza promocja Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP. Nagroda BDA – SARP przyznawana jest od 19 lat za najlepszy projekt dyplomowy magisterski PL/DE, którego autor uzyskał w roku poprzednim stopień magistra inżyniera architektury, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości. Finał Nagrody wraz warsztatami odbywa się przez 4 dni każdego roku w maju/czerwcu, naprzemienne w Polsce lub w Niemczech.

Laureaci konkursu

Jury w składzie: Jacek Lenart (przewodniczący), prof. Ryszard Wilk (wiceprzewodniczący), Jan Wirth, dr Olaf Bahner, Grzegorz Stiasny i Agnieszka Mietlicka (sekretarz organizacyjny ze strony SARP, bez prawa głosu) postanowiło przyznać:Nagrodę Główną w wysokości 5000 PLNMikołajowi NiewęgłowskiemuUzasadnienie:Nagrodę przyznano za oryginalny logotyp Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP, który stanowi zupełnie nowe spojrzenie na wspólna granicę Niemiec i Polski jako znaku. Znaku, nie podziału, a łącznie, gdzie prosty ścieg krawiecki zszywa wysiłek BDA i SARP w sięganiu po lepsze w kreowaniu wspólnej przestrzeni.Jury postanowiło również przyznać trzy równorzędne wyróżnienia honorowe

  • Karolinie Kajdzie

Uzasadnienie:Wyróżnienie przyznano za czytelnie architektoniczny w wyborze języka znak graficzny, będący bezspornym formalnie symbolem niemiecko-polskiej wspólnoty w kształtowaniu myśli o budowie przestrzeni.

  • Aleksandrze Żak i Michałowi Starzakowi

Uzasadnienie:Wyróżnienie  przyznano za wyraz estetyczny wielowarstwowej formy kolorowego medalu zawierającego w abstrakcyjnej formie odniesienia  do narodowych barw Polski i Niemiec. Jury doceniło kreatywność  zawierającej wiele wariantów zastosowań projektu łącznie z propozycją  projektu znaczków pocztowych

  • Krzysztofowi Żakowi

Uzasadnienie:Wyróżnienie przyznano za jasny i zwięzły język, który przekłada niemiecko-polską relację na piękną współczesną grafikę. Rzeźba reprezentuje szczególną zmysłowość dzięki ręcznie wykonanej materialności.Konkurs zorganizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej