Architektura MuratorStudenciNagroda Tygrysy 2018

Nagroda Tygrysy 2018

Jury spośród wszystkich prac magisterskich z lat 2017-2018 wytypowało do nagrody w pierwszym etapie 11 projektów, a w drugim dwa – pracę Stefana Angelovskiego pt. Strategia rewitalizacji wsi Lesnovo oraz Ruzhicy Minovej pt. Architektura gór, która otrzymała nagrodę.

Nagroda Tygrysy 2018
Wręczenie nagrody odbyło się w Muzeum Miasta Skopje podczas wernisażu wystawy Wieczność i Chwała. Polityka architektoniczna w latach 1918-1939; Fot. archiwum Ambasady RP w Skopje

Z inicjatywy Ambasady RP w Skopje, redakcja „Architektury-murator” po raz drugi przyznała nagrodę Tygrysy dla najlepszej pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Architektury tamtejszego Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego. Nazwa wyróżnienia upamiętniać ma Wacława Kłyszewskiego (1910- 2000), Jerzego Mokrzyńskiego (1909-1997) i Eugeniusza Wierzbickiego (1909-1991), żartobliwie nazywanych tygrysami, którzy w stolicy Macedonii zaprojektowali monumentalny gmach Muzeum Sztuki Współczesnej, w ramach pomocy Polski dla Skopje po trzęsieniu ziemi w 1966 roku. Jury w składzie: prof. Minas Bakalchev, Wydział Architektury UCiM w Skopje (przewodniczący), doc. dr Ana Ivanovska-Deskova, Wydział Architektury UCiM w Skopje, Pavel Veljanoski, laureat nagrody Tygrysy 2017, oraz dr Kinga Nettmann-Multanowska, Ambasada RP w Skopje, spośród wszystkich prac magisterskich z lat 2017-2018 wytypowało do nagrody w pierwszym etapie 11 projektów, a w drugim dwa – pracę Stefana Angelovskiego pt. Strategia rewitalizacji wsi Lesnovo oraz Ruzhicy Minovej pt. Architektura gór, która otrzymała nagrodę. Ceremonia wręczenia odbyła się 12 czerwca br. w Muzeum Miasta Skopje podczas wernisażu wystawy Wieczność i chwila. Polska polityka architektoniczna w latach 1918-1939 zrealizowanej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nagrodę wręczył ambasador RP w Skopje Jacek Multanowski.

(RED.)

Temat: Architektura gór

Autorka: Ruzhica Minova

Promotor: prof. dr Minas Bakalachev

Uczelnia: Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia), Wydział Architektury

Opis autorski

Wschodnia, górzysta część Republiki Macedonii jest jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów. Jednocześnie ma ona znakomite warunki do rozwoju turystyki górskiej. Szczególnie atrakcyjne są najwyżej położone obszary gór Osogovska Planina (szczyty: Ponikva 1614 m npm; Carev Vrv 2085 m npm; Sokol 2038 m npm) z dużym, choć do tej pory niewykorzystanym, potencjałem turystycznym. Brak bazy wypoczynkowej i noclegowej, szczególnie na dłuższych szlakach, jest tu jednak wyjątkowo uciążliwy. Celem niniejszej pracy jest ożywienie turystyki górskiej w tym regionie w oparciu o architektoniczną interwencję. Interwencja ta obejmuje stworzenie obiektów wypoczynkowych: bazy turystycznej, schroniska i centrum badawczego, ulokowanych odpowiednio w trzech punktach: Ponikva, Carev Vrv i Sokol. Projekt zakłada przekształcenie pozostałości architektury militarnej sprzed II wojny Światowej (lata 30.) w oparciu o zasadę wykorzystania „nadstruktury”. Pomysł pozostaje w zgodzie z otaczającą przyrodą, zmniejszając do minimum kontakt z terenem, bowiem cała struktura budynków opiera się na słupach nośnych tworzących konstrukcję w formie „nadstruktury”. Założenia koncepcyjne projektu to prostota, artykulacja horyzontalna, lekki i pozbawiony wizualnego ciężaru obrys, pozwalający na wniknięcie otaczającej przyrody do wewnątrz budynków.

Nagroda Tygrysy 2018
Lokalizacja projektowanych obiektów; Il. archiwum Ruzhicy Minovej

Opinia Jury (fragment)

Projekt w interesujący i niestandardowy sposób zajmuje się pewnym specyficznym terenem górskim. Są to najwyższe szczyty gór Osogovska Planina. Wykorzystując pozostałości wojennych zabudowań, projekt wyznacza mapę punktów-stanic przeznaczonych do różnych celów turystycznych i badawczych, zachowując jednocześnie zasadę minimalnej interwencji w otaczający teren i grunt. Dawne punkty strategiczne o znaczeniu militarnym – posiadające ze swej natury fantastyczną widoczność i dominujące w przestrzeni – stają się miejscami przeznaczonymi dla wielbicieli przyrody, gór i pejzaży. Projekt w oczywisty sposób nawiązuje do idei dobrej architektury opisanej przez Tygrysy.

Saint-Gobain Glass Design Award: konkurs dla architektów i studentów projektowania Firma Saint-Gobain zaprasza wszystkich architektów i studentów, którzy w swoich realizacjach bądź projektach wykorzystują produkty marki do udziału w konkursie Saint-Gobain Glass Design Award. Pula nagród wynosiż 70 tys. zł.
Architektura Roku Województwa Śląskiego 2022 – wyniki konkursu Poznaliśmy laureatów konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2022 organizowanego przez katowicki SARP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Grand Prix zdobyła pracownia SLAS Architekci  za rozbudowę szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju. Jury doceniło też realizacje Marleny Wolnik i Karoliny Więcławik, biura Dyrda Fikus Architekci oraz Michała Kucharskiego i Mateusza Piwowarskiego.
Zaprojektowane Po Ludzku: konkurs na przestrzenie publiczne i inicjatywy Jeszcze tylko do 15 listopada można przesyłać zgłoszenia na konkurs Zaprojektowane Po Ludzku. Jury z udziałem m.in. Agaty Twardoch, Agnieszki Labus i Zygmunta Borawskiego czeka na projekty miejsc, przestrzeni publicznych i inicjatywy, dzięki którym miasto staje się bardziej przyjazne mieszkańcom.
Nagroda BDA-SARP 2022 – Agnieszka Kępa zwyciężczynią konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną SARP i niemieckie zrzeszenie architektów BDA wybrały najlepsze projekty dyplomowe 2022 roku. Międzynarodowe jury Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej przyznało Grand Prix oraz cztery wyróżnienia. Zwyciężyła Agnieszka Kępa z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Najlepsze realizacje Poznania 2022: laureaci konkursu o Nagrodę Jana Baptysty Quadro Poznaliśmy wyniki konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro 2022! W 24. edycji konkursu na najlepszą realizację minionego roku zwyciężyła Pracownia Projektowa J.P. Woźny z ekspozycją reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim. Wyróżnienia przypadły biurom Ultra Architects za kamienicę przy rynku Wildeckim  i medusa group za Nowy Rynek D.
Najlepsze przestrzenie publiczne według TUP: 2022 Towarzystwo Urbanistów Polskich po raz szesnasty wybrało najlepsze przestrzenie publiczne w kraju. W tym roku jest ich wyjątkowo dużo. Jury przyznało w sumie 9 nagród i 11 wyróżnień w sześciu konkursowych kategoriach.