Konkurs na najlepszy inżynierski dyplom roku 2020-2023 wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

i

Autor: Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Marta Lewicka i Dominika Karpiuk - laureatki I miejsc

Konkurs

Najlepsze dyplomy inżynierskie Politechniki Białostockiej: wyniki konkursu

2023-11-24 14:42

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Białystok rozstrzygnęło konkurs na najlepszy inżynierski dyplom roku 2020-2023 wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Marta Lewicka i Dominika Karpiuk otrzymały dwie pierwsze nagrody.

To konkurs, który narodził się wiele lat temu na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – przypomina dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. PB z Katedry Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – To jeden z niewielu, które doceniają prace inżynierskie.

Jedną z dwóch pierwszych nagród konkursie Białostockiego Oddziału SARP dostała Marta Lewicka za pracę Muzeum Pamięci wykonaną pod kierunkiem dr. inż. arch. Roberta Misiuka. Moja praca dotyczyła przestrzeni Stoczni Gdańskiej – tłumaczy Marta Lewicka. – W zamyśle wprowadza nową jakość na tereny postoczniowe i wchodzi w dialog z urbanistyką w Polsce. Dziś absolwentka studiów I stopnia na kierunku architektura Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej pracuje w warszawskiej pracowni BBGK Architekci i kończy studia II stopnia w Politechnice Warszawskiej.

Równorzędną pierwszą nagrodę zdobyła Dominika Karpiuk za pracę z tytułem Muzeum wykonaną pod kierunkiem dr. inż. arch. Piotra Trojniela. Mój promotor podsunął mi temat związany z żydowską historią Białegostoku – opowiada mgr inż. arch. Dominika Karpiuk. – Cieszę się, że mój projekt został nagrodzony. Dominika Karpiuk ukończyła studia I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

II nagrodę otrzymała Iza Kołodziejska za pracę Dom żelbetowy (promotor dr inż. arch. Adam Jakimowicz). III nagroda powędrowała do Daniela Jarmoca za pracę Obserwatorium (promotor dr inż. arch. Robert Misiuk). Poza nagrodami głównymi, jury przyznało trzy wyróżnienia. Jedno z wyróżnień przypadło Wiolecie Saczko za pracę Galeria sztuki w parku (promotor dr inż. arch. Agnieszka Januszkiewicz). Drugie wyróżnienie dostał Kamil Barszczewski za pracę Mur Pamięci (promotor prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz). Kolejne wyróżnienie otrzymał Paweł Matulewicz za pracę Budynek modularny (promotor dr inż. arch. Michał P. Chodorowski).

Konkurs im. Macieja Nowickiego organizujemy dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – mówi arch. Mirosław Siemionow, wiceprezes białostockiego Oddziału SARP. – Mieliśmy trzyletnią przerwę w rozstrzyganiu tego konkursu, przede wszystkim z powodu pandemii. Wielokrotnie byłem przewodniczącym sadów konkursowych, ale te wyniki są bardzo optymistyczne. Dla nas jako stowarzyszenia zawodowego poziom, jaki osiągnęli ci młodzi ludzie w ciągu ostatnich trzech lat jest specjalną nagrodą dla organizatora, bo mieliśmy z czego wybierać! Współorganizatorem konkursu jest Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP.