Nauka poprzez doświadczenie w kole naukowym Humanizacja Środowiska Miejskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Żywa Ulica – przygotowania. fot. Dominika Gaja Jezierska

Nauka poprzez doświadczenie w kole naukowym Humanizacja Środowiska Miejskiego

2021-04-29 16:04

Humanizacja Środowiska Miejskiego (HŚM) to koło działające przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej od 2008 roku, realizując projekty z szeroko pojętego zakresu architektury. Charakter koła jest otwarty, a HŚMowa rodzina stale się powiększa.

Mimo swojej nazwy, nasuwającej na myśl projekty związane z miastem, działania HŚMu są dużo bardziej obszerne - partycypacja społeczna, organizacja warsztatów, budowanie pawilonów oraz projekty badawcze, to tylko część aktywności koła. Członkowie, to głównie studenci architektury, których ponadprogramowe poszukiwania, przekładają się coraz bardziej różnorodne aspekty działania HŚMu. Charakter koła jest otwarty – zaangażować się w projekt, lub przyjść z własnym pomysłem można w każdej chwili, zawsze dostając wsparcie od kolegów po fachu. Ale czy właściwie warto wstąpić do koła naukowego? Działalność w organizacji studenckiej to nie tylko realizowanie projektów w eterze pomiędzy brakiem czasu wolnego, a kolejnym goniącym deadlinem na studiach. To także niepowtarzalna okazja, żeby rozwinąć  zainteresowania poza swoją dziedziną oraz nabyć kompetencje miękkie, takie jak umiejętność pracy w grupie, odporność na stres, czy samoorganizacja pracy. Są oczywiście i mniej pragmatyczne wartości, jak moc niezapomnianych wspomnień, czy nowe znajomości, które często pomagają sprostać wyzwaniom czekającym na każdego młodego studenta.

Nauka poprzez doświadczenie w kole naukowym Humanizacja Środowiska Miejskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Letnia Szkoła Architektury 2019. fot. Marcel Bilow

HŚM to koło w którym atmosfera dobrej współpracy jest wartością nadrzędną. Wszystkie projekty realizuje się zespołowo, współdziałając nie tylko w obrębie koła, ale i z instytucjami i organizacjami wychodzącymi poza Politechnikę Wrocławską. Najbliższą współpracą jest kooperacja z TU Delft przy organizacji Letniej Szkoły Architektury (Summer School of Architecture), czyli projektu, który jest kwintesencją działalności koła – są to warsztaty projektowo – budowlane, podczas których bada się zastosowanie papieru jako materiału budulcowego. W projekty powstające podczas wydarzenia często zaangażowane są grupy społeczne, jak np. zespół Cafe Równik. Każdego roku wybierany jest motyw przewodni. W 2019 roku była to POP-UP Architecture, czyli architektura tymczasowa, a warsztaty miały swoje zwieńczenie na niemieckiej uczelni TU Darmstadt, gdzie projekty zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowej Building with Paper.

Zagadnienie papieru w architekturze pojawia się w kole nie tylko podczas Letniej Szkoły. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele prototypów, mebli czy pawilonów, które miały okazje zmierzyć się z warunkami świata zewnętrznego. Jedna z ostatnich realizacji to pawilon Awers-Rewers zbudowany na Dni Architektury w Opolu, który był ilustracją rozterek architekta, między tworzeniem form charakterystycznych i pragmatycznych, a puszczaniu wódź fantazji w świecie abstrakcji formalnej. Inną powstałą w ostatnim czasie eksperymentalną konstrukcją jest Obiekt Niemożliwy, będący polemiką z fetyszem trwałości oraz wyniosłości w architekturze, pozwalający na obserwację jak pod długotrwałym działaniem czynników atmosferycznych zachowa się biodegradowalna impregnacja papieru.  Pawilon zbudowany został z okazji 25-lecia magazynu „Architektura Murator".

Nauka poprzez doświadczenie w kole naukowym Humanizacja Środowiska Miejskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Otwarcie Obiektu Niemożliwego we Wrocławiu. fot. Przemysław Turlej / Architektura-murator

Projektem z pogranicza tematu budowlanego oraz społecznego była kooperacja z fundacją Dom Pokoju. Przy współpracy z pochodzącą z niej ekipą Inne Centrum powstała wrocławska edycja projektu Żywa Ulica, podczas którego wspólnie z mieszkańcami placu Kościuszki zostały zbudowane parklety, na odbywający się wówczas Europejski Tygodzień Zrównoważonego Transportu, który promuje alternatywne sposoby poruszania się po mieście. Nie jest to jednak jedyna skupiająca się na ekologii strona HŚMu. Przez ostatni rok koło rozszerzyło swoją działalność badawczą o tematy związane z bioróżnorodnością oraz retencją wody. Powstałe w ten sposób nowe grupy badawcze skupiają się na poprawie jakości życia w miastach – poprawie nie tylko dla ludzi ale również innych organizmów żywych. Ważnym aspektem działania koła są projekty poszerzające wiedzę studentów w zakresie architektury. Składają się na to luźne wykłady o tematyce około-architektonicznej Chill-out Architecture oraz młodsza siostry tego projektu - Inside-out Architecture (wycieczki podczas których można poznać architekturę „od wewnątrz”). Ponadto od kilku semestrów wydajemy czasopismo „Format E1”, który jest tworzony przez studentów dla studentów i cieszy się wśród niech niemałą popularnością. Do tej pory wyszło pięć numerów czasopisma z czego trzy są dostępne w wersji elektronicznej.