Architektura MuratorStudenci[Nie]istniejące granice

[Nie]istniejące granice

Prezentujemy projekt dyplomowy Piotra Pasierbińskiego i Ewy Sroczyńskiej z Politechniki Krakowskiej, który otrzymał nagrodę krakowskiego oddziału SARP za najlepszy Dyplom Roku 2017.

[Nie]istniejące granice
Wizualizacja; Il. Piotr Pasierbiński, Ewa Sroczyńska

Projekt [Nie]istniejące granice wykonany pod kierunkiem profesora Andrzeja Kadłuczki otrzymał w czerwcu br. Krakowską Nagrodę SARP za najlepszy Dyplom roku 2017 oraz zakwalifikował się do ścisłego finału Dorocznej Polsko- Niemieckiej nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2017. Nagrodę równorzędną przyznano projektowi Muzeum Architektury i Designu w dawnym hotelu Cracovia. Koncepcja przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu autorstwa Alicji Nowak, który prezentowaliśmy w nr 5/2017 „A-m”

(RED.)

Temat: [NIE]ISTNIEJĄCE GRANICE

Autorzy: Piotr Pasierbiński, Ewa Sroczyńska

Uczelnia: Politechnika Krakowska,

Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Opis autorski (fragment)

[Nie]istniejące granice to projekt odnoszący się do aktualnej sytuacji na świecie, narastającego procesu zamykania granic i budowania murów. Zespół zlokalizowano na opuszczonym przejściu granicznym Sopron-Klingenbach. Składa się z symbolicznego, wysokiego muru (część C), zbudowanego na dawnym przejściu granicznym, w pasie tzw. ziemi niczyjej, przez który przebiega główna droga łącząca Węgry z Austrią, oraz z dwóch dużych kubatur (część A i B) zlokalizowanych po obu stronach granicy. Mur – jedyna kubatura na powierzchni ziemi, jako najbardziej prymitywna forma granicy, jest memoriałem, który poprzez swoją skalę i brutalność, wyzwala w człowieku uczucie bezsilności. Na jego szczyt prowadzi droga, zakończona platformą z widokiem na świat po drugiej stronie muru. Podziemna kubatura (część A) zlokalizowana po austriackiej stronie granicy, poświęcona jest sztuce wielokulturowego wyrazu rozwoju cywilizacji człowieka. Przestrzeń Galerii Sztuki rzeźbiona jest przede wszystkim za pomocą światła, które swoją niematerialnością próbuje przeciwstawiać się brutalnej formie muru. Kolejny element projektu to podziemna kubatura (część B) usytuowana po stronie węgierskiej granicy, dedykowana nauce, jako elementowi poznawczemu związanemu z charakterem ludzkim, który przez swoją dociekliwość nie akceptuje granic. Dwupoziomowe Centrum Nauki ma za zadanie obnażyć brutalizm idei muru. Koncepcja bryły jest skupiona wokół 26 szklanych atriów symbolizujących wszystkie kraje członkowskie strefy Shengen, które zadeklarowały zniesienie kontroli i granic. Przewidziano także symboliczne atrium oczekujące na dołączenie kolejnego kraju. Obie strefy łączą się w sercu projektu – centralnej platformie obrotowej, znajdującej się pod przebiegającą autostradą strefy Shengen, która łączy świat sztuki ze światem nauki. [Nie]isteniejące granice to manifest pokazujący, iż architektura może być bezpośrednio zaangażowana w rozwiązywanie konfliktów oraz wspomagać walkę o podstawowe prawa człowieka.

Tagi:
Centrum Muzyki w Tokio [projekt studencki] Obiekt jest w istocie przestrzennym instrumentem muzycznym, który reaguje na bliskość człowieka. Projekt otrzymał nominację do nagrody SARP Wrocław Dyplom Roku 2016.
Nagroda SARP Wrocław Dyplom Roku 2016 Prezentujemy wyniki konkursu Dyplom Roku 2016 dla absolwentów Wydziały Architektury Politechniki Wrocławskiej, organizowanego przez uczelnię we współpracy z lokalnym oddziałem SARP.
Obserwatorium przy twierdzy Cresmina Obserwatorium przy niszczejącej portugalskiej twierdzy to minimalistyczna, a jednocześnie wyrazista interwencja w nadmorski krajobraz. Projekt Martyny Cyran otrzymał drugą nagrodę w konkursie SARP Wrocław Dyplom Roku 2016.
Hala targowa we Wrocławiu - nagroda SARP Wrocław Dyplom Roku 2016 Targowiska na świeżym powietrzu często postrzegane są jako przeszkoda na drodze do zaprowadzenia ładu w miastach. W swojej pracy Anatomia nieformalnych przestrzeni. Architektura handlu ulicznego Joanna Zielińska proponuje obiekt, który porządkuje przestrzeń, nie tracąc nic ze swego otwartego charakteru. Projekt otrzymał magrodę SARP Wrocław Dyplom Roku 2016.
Dyplom Roku W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszamy na uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy magisterski projekt dyplomowy polskich uczelni architektonicznych.