Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieCentrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub

Centrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub

Projekt skupia w sobie opracowanie wytycznych urbanistycznych i architektonicznych, dzięki którym będzie możliwe uporządkowanie przestrzenne Wdzydz. Szczegółowo rozwiązywana jest jedna z działek w centrum wsi, na której projektowane jest Centrum Minimalizmu jako implementacja filozofii minimalizmu.

Centrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub
Budynek restauracyjny
nazwa projektu:
Centrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub
autor: Joanna Szulfer
nazwa uczelni: Politechnika Gdańska
wydział: Wydział Architektury
rok studiów: Absolwent
rok rozpoczęcia studiów: 2015
opieka naukowa
: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG

Praca magisterska Joanny Szulfer Centrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub otrzymała Nagrodę Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej dla dyplomu wykonanego na kierunku Architektura, Wyróżnienie SARP oddział Wybrzeże oraz znalazła się w gronie 25 finalistów w ogólnopolskim konkursie Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU (finałowy etap odbędzie się 7 października).

Analiza problemu
W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą popularność wsi jako turystycznych destynacji. Zjawisko to niesie za sobą wiele negatywnych (ale też i pozytywnych) skutków, które odciskają swoje piętno m.in. na wizualnym charakterze wsi. Przykładem takiej miejscowości są właśnie Wdzydze – niewielka miejscowość położona w malowniczym otoczeniu jezior i lasów. Brak odpowiednich planów oraz wytycznych spowodował, że we wsi rozpoczął się proces degradacji przestrzennej. Turystyka wiejska prowadzona w sposób zrównoważony i całościowy może mieć jednak niezwykle zbawienny wpływ m.in na problem „wymierania” wsi.  W związku z powyższym, ważnym dla autorki pracy było stworzenie fizycznego zapisu wytycznych urbanistyczno-architektonicznych dla Wdzydz, który przyczyni się do jej pozytywnego rozwoju.


Centrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub
Analizy - urbanistyka

Projekt w skali urbanistycznej
Jednym z głównych założeń urbanistycznych koncepcji jest projekt nawodnej kładki łączącej wieżę widokową wraz z stanicą PTTK z znajdującym się na drugim końcu wsi obszarem Muzeum. Ponadto projektowane są m.in. zejścia do wody (obecnie możliwe jedynie w kilku miejscach) czy zielony, wielofunkcyjny parking przy wjeździe do wsi (wspomagający wykluczenie ruchu samochodowego z centrum wsi). Masterplan zakłada także cofnięcie niekorzystnych podziałów parcelacyjnych oraz wskazuje kierunek rozwoju dla konkretnych działek. Wszystkie wytyczne urbanistyczne skupiają się na zachowaniu pierwotnego charakteru wsi – jej niezwykłego związku z historią, kaszubską tradycją i przyrodą.


Centrum Minimalizmu we Wdzydzach – wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub
Analizy - architektura

Projekt w skali architektonicznej
Szczegółowo rozwiązywana jest działka w sercu wsi. Projekt zakłada stworzenie na niej tytułowego Centrum Minimalizmu – czyli kompleksu sprzyjającemu wyciszeniu i poznaniu. Założenie składa się z siedmiu, niewielkich budynków będących we wzajemnej korelacji. Każdy z budynków posiada odrębną funkcję, możemy wyróżnić: budynek lobby, budynek hotelowy, budynek restauracyjny, budynek medytacji, budynek saun, budynek basenowy oraz budynek gospodarczy.
Istotnym dla charakteru proponowanej architektury była analiza a następnie wykorzystanie w projekcie tradycyjnego budownictwa Kaszub, dlatego też forma budynków oraz ich usytuowanie na działce to zabawa historycznymi założeniami – np. formą podcieni, czy wariacją na temat centralnego trzonu kominowego widocznego jako wygięte po łuku ściany wyrastające z budynków.
Całość założenia budowana jest na zasadzie kontrastu czerni z bielą, czyli tradycji z tytułowym minimalizmem.


Projekt ekspertów z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej na Biennale Architektury w Wenecji Nieinwazyjny System Pomiarowy, pozwalający analizować ruch miejski, został zaprezentowany podczas tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji. Za jego opracowaniem stoi zespół ekspertów z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku Poznaliśmy wyniki konkursu studenckiego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji rejonu ulicy Partyzantów w Gdańsku. Główną nagrodę przyznano za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei na segmenty korespondujące z istniejącymi obiektami historycznymi.
Zajęcia on-line na Politechnice Gdańskiej: rozmowa z Katarzyną Barnaś, nową ambasadorką „Architektury-murator” Na studiach II stopnia, po uzyskaniu tytułu inżyniera, dużo osób podejmuje się pierwszej pracy w zawodzie. W normalnych warunkach zazwyczaj wiąże się to z ciągłą walką z czasem. W trakcie domowej izolacji pracę i studia mamy w jednym miejscu, co bardzo ułatwia organizację – o prowadzonej zdalnie nauce na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej rozmawiamy ze studentką Katarzyną Barnaś, nową ambasadorką „Architektury-murator”.
Architektura i budownictwo proekologiczne: rusza nabór na studia podyplomowe Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej ogłasza nabór na drugą edycję studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”.
Living buildings. Przyszłość biurowców 2050 Zorganizowany przez Politechnikę Gdańską we współpracy z infuture hatalska foresight institute konkurs postawił studentów przed zadaniem stworzenia koncepcji spekulatywnego biurowca. Projekty stały się illustracją do zaproponowanych przez instytut w raporcie scenariuszy przyszłości.
Przebudowa Wydziału Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej Władze Politechniki Gdańskiej zorganizowały konkurs na przebudowę zabytkowego kompleksu Hydromechaniki. Wygrało Biuro Techniczne Kowiel – Ksenia Piątkowska, Jakub Figel, Filip Kurasz.