Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieFala Dialogu: Miejskie Centrum Kultury w Częstochowie

Fala Dialogu: Miejskie Centrum Kultury w Częstochowie

Fala Dialogu to podłużny budynek z elastyczną przestrzenią, którego rolą jest wzmacnianie więzi społecznych. Projekt odpowiada aspiracjom boleśnie zdegradowanej Częstochowy.

Fala Dialogu: Miejskie Centrum Kultury w Częstochowie
Nazwa: Fala Dialogu: Miejskie Centrum Kultury w Częstochowie
Autor: Mateusz Michalak
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Architektury
Rok studiów: absolwent
Rok rozpoczęcia studiów: 2015-2020
Opieka naukowa: promotor dr inż. arch Rafał Zawisza, prof. PK
Współpromotor: dr inż. arch. Lukas Olma

Ponad dwustutysięczna Częstochowa to ofiara reformy administracyjnej z minionego wieku, po której usunęła się w cień kosztem większych ośrodków wojewódzkich. Czas na element układanki urbanistyczno-społecznej, który stanie się asumptem do zmian. Czas na falę odświeżającą przestarzałe i zastane struktury. Elastyczną przestrzeń, która idzie za ideą wzmacniania więzi społecznych przez tworzenie otwartej formy struktur. Architektura połączeń, ciągłości, kontaktu, architektura niesiona na Fali Dialogu.

Idea niniejszego projektu wywodzi się z toposu demokracji. Pagórkowate wzgórza w starożytnej Grecji były miejscami spotkań obywateli podczas debat. To tu rodziły się nowe pomysły i podejmowano ważne decyzje, mające wpływ na bieg wydarzeń. Z tego powodu symboliczne ukształtowanie terenu helladzkich wzgórz kojarzy nam się z publicznym dialogiem. Charakterystyczną rzeźbę terenu odwzorowują miękkie linie architektury placów i stropów. Zawiesza to architekturę i otoczenie w przestrzeni wzajemnych relacji, gdzie sinusoidalnie wzrastające wzgórza zaglądają z przestrzeni placu do wnętrz liniowego obiektu. W odróżnieniu od placów z polskich starówek, przestrzeń placu oferuje użytkownikowi metaforę prawdziwej natury życia w społeczeństwie – pogmatwanego i krzywoliniowego. Wielopoziomowość układu kreuje przestrzenie ułatwiające kontakty międzyludzkie. Każdy znajdzie tu przestrzeń dla siebie.

Fala Dialogu: Miejskie Centrum Kultury w Częstochowie

Z formuły płynnej linii wymyka się mocno geometryzujące opakowanie przestrzeni budynku. Nie oddziela to architektury od otoczenia, lecz tworzy stan napięcia między sztywną elewacją, a powierzchnią placu. Bryłę definiuje charakterystyczny parametr długości - 260 m. Dominujący wymiar w odniesieniu do skali człowieka, bez względu na miejsce w którym się znajdujemy, sprawia wrażenie imponującego. Lewitująca 6 m nad powierzchniową ziemi bryła podtrzymywana jest na modernistycznych słupach żelbetowych utrzymujących całą konstrukcję. Z perspektywy przechodnia zaprojektowana elewacja będzie postrzegana jako jednolita, nieskończona struktura złożona z pionowych elementów. Dopiero na poziomie detalu poliwęglanowe panele montowane na siłownikach w dwóch rzędach tworzą podwójną fasadę odporną na akustyczną problematykę związaną z ruchem kolejowym oraz przepuszczalnością światła do wnętrza. Rozwiązanie to zapewnia komfortowe warunki wewnątrz budynku do pracy i relaksu.

Miasta dwudziestego pierwszego wieku charakteryzują się dynamicznym rozwojem wszystkich dziedzin życia człowiek, co za tym idzie żądni bodźców użytkownicy stawiają coraz większe wymagania przed twórcami. Dlatego projekt oddaje płynnie dryfujące piętra  do władzy użytkownikom. Podróż po układzie funkcjonalnym naszego budynku zaczynam od holu głównego, który mieści się w północnej strefie budynku. Najbliżej wejścia znajduje się strefa ekspozycji, która jest bezpośrednim przedłużeniem przestrzeni holu. Strefę podziemną wieńczy płynna płyta placu. Głowna część budynku lewitująca nad placem połączona jest ze strefą podziemną czterema klatkami schodowymi. W tym płynnym układzie użytkownicy mają pełną dowolność w wykorzystywaniu przestrzeni bez przywiązania do programu. Układ został podzielony na 5 stref: salę wielofunkcyjną do 250 osób, strefę coworkingu, mediatekę oraz sale rękodzieła - modelarnie. Kubaturę głównych funkcji narzuca zewnętrzna forma budynku, przestrzenie mają charakter liniowy. Z pomieszczeń zapewniono wizualny kontakt z zewnętrzem, gdzie inteligentna fasada filtruje ilość promieni słonecznych oraz kadruje kolejowy krajobraz.

Ogłoszenie wyników XXII. edycji konkursu – Architektura betonowa 2021 25. października 2021 r. o w Galerii „Gil” przy Politechnice Krakowskiej odbyło się ogłoszenie wyników XXII. edycji konkursu – Architektura betonowa 2021. Zostały przyznane 3 wyróżnienia i 3 nagrody.
Plener malarski na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej W ramach praktyk studenckich na I roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej został zorganizowany plener malarski. Zajęcia odbywały się od 12 do 16 lipca w Krakowie. Podczas pleneru malarskiego studenci pierwszego roku Wydziału Architektury spotkali się pierwszy raz na żywo, po roku nauczania zdalnego. Mieli okazję poznać  zarówno swoich rówieśników jak i dydaktyków.
Zajęcia on-line na Politechnice Krakowskiej: rozmowa z Zuzanną Matuszną, nową ambasadorką „Architektury-murator” Korekty mailowe nigdy nie są tak pełne jak te przeprowadzane na żywo, brakuje mi również żywej dyskusji, która zawsze miała miejsce i była niezwykle inspirująca i motywująca. Podczas zajęć zdalnych jesteśmy zdani bardziej na siebie – o prowadzonej zdalnie nauce na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej rozmawiamy ze studentką Zuzanną Matuszną, nową ambasadorką „Architektury-murator”.
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2019 To już dziewiętnasta edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Definiowanie przestrzeni architektonicznej. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem Tradycja i nowoczesność architektury. Publikujemy tezy Marii Misiągiewicz oraz Dariusza Kozłowskiego, które staną się punktem wyjścia do dyskusji!
Definiowanie przestrzeni architektonicznej 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Definiowanie przestrzeni architektonicznej organizowana jest już po raz osiemnasty. W tym roku pod hasłem Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury. Publikujemy tezy Marii Misiągiewicz oraz Dariusza Kozłowskiego, które staną się punktem wyjścia do tegorocznej dyskusji!
Kraków i Tennessee: 25 lat współpracy Już 15 października z okazji jubileuszu 25-lecia współpracy pomiędzy College of Architecture and Design Uniwersytetu Tennessee a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej rozpocznie się dwudniowa konferencja podsumowująca program. Wśród zaproszonych gości m.in. Scott Poole, dziekan CA&D UT i profesor Jason Young, dyrektor programu Architektura.