Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieNowy Kleparz 2.0. Projekt dyplomowy wyróżniony w polsko-niemieckim konkursie

Nowy Kleparz 2.0. Projekt dyplomowy wyróżniony w polsko-niemieckim konkursie

Nowy Kleparz 2.0 to praca dyplomowa Marcina Ewý, absolwenta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Projekt został wyróżniony w ramach Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP. W konkursie rywalizowały najlepsze dyplomy polskich i niemieckich uczelni architektonicznych.

Nowy Kleparz 2.0
Marcin Ewý, "Nowy Kleparz 2.0" - projekt modernizacji placu targowego w Krakowie

Założenia autorskie:

W Krakowie zachowało się już niewiele miejsc, które swoją funkcję petnilyby niezmiennie od czasów średniowiecza. Wśród nich, jednymi z najistotniejszych dla struktury miasta, są place targowe.

Życie targowe na Nowym Kleparzu niestety powoli zamiera. Zdaniem kupców jest to związane z nowym, niekorzystnym dla nich systemem połączeń transportu publicznego oraz niewystarczają, liczbą miejsc parkingach. Z perspektywy architektonicznej zdaje się jednak, iż poprawę funkcjonowania targowiska przynieść mogłaby również nowa infrastruktura placu.

Projekt Nowy Kleparz 2.0 stanowi próbę znalezienia nowej formy architektoniczno- funkcjonalnej dla tradycyjnego handlu prowadzonego na placach śródmiejskich. Jego głównym założeniem jest wykorzystanie podwieszonych stołów, obniżających się do poziomu ulic, w czasie godzin targowych. Ich mobilność pozwala na zachowanie elastyczności funkcjonalnej, niezbednej dla placów w centrum miasta.

Nowy Kleparz 2.0 multiplikuje powierzchnię placu na dodatkowych kondygnacjach. W projekcie przewidziany został parking podziemny, który ze względu na sąsiedztwo Alei Trzech Wieszczów, mógłby stać się punktem przesiadkowym z transportu samochodowego na komunikację publiczną i rowerową. Tym samym zabytkowa ul. Długa, dodatkowo wyłączona z ruchu samochodowego, mogłaby przekształcić się w reprezentacyjny początek popularnego szlaku turystycznego pólnoc-południe (Kleparz - Rynek Główny - Kazimierz - Podgórze). Ponad placem przewidziany został wielofunkcyjny pawilon, mogący pełnić rolę centrum turystycznego wraz z przestrzenią ekspozycyjną. Funkcje te uzupełniają się i wzajemnie wspierają z działalnością handlową.

Tagi:
Znamy wyniki finału polsko-niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2019 Nagrodę główną wygrała Dominika Strzałka z Politechniki Krakowskiej za pracę Miedzianka, the history of disappearing. Ceremonia wręczenia Nagród i wyróżnień odbyła się 16 czerwca 2019 r. w siedzibie ZG SARP w Warszawie.
Laureaci nagrody integracyjnej BDA-SARP 2016 W tegorocznej edycji polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej BDA-SARP 2016 przyznano dwie równorzędne nagrody. Autorami zwycięskich projektów są architekci Wojciech Cebula z Politechniki Wrocławskiej oraz Roy Herzog z Fachhochschule Potsdam.