Projekt studencki

Stacja Zieleń: projekt parku kieszonkowego na osiedlu Kamionek w Warszawie

2023-04-19 16:02

Prezentujemy projekt Igi Wrzosek – studentki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wyróżniony przez SARP wśród prac inżynierskich obronionych w lutym 2023 roku na kierunku Architektura Krajobrazu.

Autor: Iga Wrzosek
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Rok studiów: 4
Rok rozpoczęcia studiów: 2019
Opieka naukowa: dr inż. Ewa Kosiacka-Beck

Koncepcja zagospodarowania terenu znajdującego się przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Bliskiej i Lubelskiej  zakłada stworzenie przestrzeni rekreacyjnej spełniającej wymogi wypoczynkowe dużej grupy odbiorców. Unikatowa lokalizacja sprawia, że przekrój użytkownika jest bardzo szeroki pod względem wieku i możliwych wykonywanych czynności na terenie obiektu.

Nazwa obiektu „Stacja Zieleń” nawiązuje do znajdującego się w pobliżu dworca. Podkreślona  w ten sposób została bliska relacja tych dwóch obiektów oraz  idei jaką kierował się autor. Uaktywnienie tego miejsca społecznie i zaprojektowanie go w unikatowy sposób nada przestrzeni charakter i tożsamość.

Unikatowością tego miejsca jest jego położenie. Bliskie sąsiedztwo zabudowy wielorodzinnej, oraz infrastruktury  komunikacyjnej sprawia, że miejsce  jednocześnie jest podwórkiem i widokiem z okna dla mieszkańców pobliskich bloków,  oraz terenem który jako pierwszy zobaczą podróżni po opuszczeniu  dworca Wschodniego. Obszar ten zatem powinien mieć charakter rodzinnego ogródka za domem, rozbudowanego o elementy, przykuwające uwagę, promującą osiedle Kamionek i budujące nową wizytówkę miasta

Za temat przewodni miejsca został wybrany ogród społeczny. Pozwoli to na spełnienie oczekiwań pierwszej grupy stałych użytkowników, natomiast rozbudowanie tego ogrodu o strefy wypoczynkowe, już nie związane z samą w sobie pracą w ogrodzie i zaprojektowanie tego terenu w konkretnym stylu pozwoli na spełnienie reszty przyjętych założeń.

Tematem przewodnim który tworzy charakter miejsca jest kolej.  Miała ona znaczący wpływ na przemiany i rozkwit dzielnicy Pragi. W ten sposób autor symbolicznie chce podkreślić jej znaczenie w tworzeniu historii osiedla Kamionek. Układ ścieżek, nasadzeń roślinnych czy wyprofilowana rzeźba terenu nawiązuje swoim wyglądem do torów kolejowych. Zaś dobór roślinności i mebli miejskich jest podyktowany chęcią stworzenia wrażenia czegoś znajomego, przypominającego domowe.

Równocześnie podczas tworzenia koncepcji wzięto pod uwagę takie aspekty jak: pobudzenie aktywności prozdrowotnych, prospołecznych, stworzenie przestrzeni  umożliwiającej tworzenie więzi społecznych, zwiększenie różnorodności biologicznej miejsca czy zwrócenie uwagi na możliwość powiększenia parku o sąsiadujące tereny.