Woda jako nowe środowisko życia

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt  Motion Onions

Woda jako nowe środowisko życia

2021-07-08 13:00

Projekt ma na celu poszukiwanie nowego modelu zamieszkania w strefie zagrożonej powodziami. Ideą pracy było twórcze rozwinięcie popularnego motywu pływającego domu. Głównymi myślami przewodnimi Motion Onions było zaprojektowanie osiedla odpornego na wahania poziomu wód oraz gwałtowne przepływy sztormowe, które równocześnie nosi cechy struktury zrównoważonej.

Woda

Woda czyli  związek chemiczny wodoru i tlenu. Delikatna, przezroczysta, wylana na dłoń wręcz nikła. Stanowi ⅔ powierzchni kuli ziemskiej, co przedstawia jej ogromne znaczenie w naszym środowisku. Morza i oceany będące skupiskiem olbrzymiej ilości wody są bardzo podatne na wpływy atmosferyczne, co wiąże się z powstawaniem niebezpiecznych zjawisk naturalnych.  Ze względu na bezpośredni kontakt z lądem, zmiany w systemie wodnym globu mogą mieć istotny wpływ na aktualne modele mieszkalnictwa i na kierunki przekształceń środowiska mieszkaniowego.

Dlatego też stanowi to bardzo istotny element w architekturze i planowaniu przestrzeni miejskiej.

Zagrożenia

Podnoszenie się poziomu morza występuje w różnej skali na całym świecie, a przyczyn jest wiele. Według badań prowadzonych przez IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) w wyniku ocieplania się klimatu i będącym tego następstwem podnoszeniem się poziomu wód, do końca XXI w. 680 mln osób zostanie poszkodowanych przez żywioł. Ludzie żyjący na obszarach przybrzeżnych będą regularnie podtapiani.

Woda jako nowe środowisko życia

i

Autor: Archiwum Architektury Przykład zmian linii brzegowej w mieście Jakarta w Indonezji

Warto w tym miejscu wspomnieć, że około 28% światowej populacji żyje właśnie w takich miejscach. W tym około 11% żyje na lądzie poniżej 10 m n.p.m.  Jeżeli tempo zachodzących zmian klimatycznych nie ulegnie spowolnieniu, do 2050 roku wiele miast nisko położonych będzie corocznie doświadczać katastrof związanych z powodziami. Problem ten jest niebagatelny, rezultat tych zmian jak np. zakwaszenie wód, odtlenienie, degradacja zmarzliny są krokami nieodwracalnymi i wpływają nie tylko na mieszkalnictwo ale również na dalsze funkcjonowanie człowieka. Ważnym aspektem jest również ingerencja człowieka w zmiany obiegu wody w środowisku. Nadmierne działania człowieka w jej obrębie pogłebiają  problemy środowiskowe.

Woda jako nowe środowisko życia

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt  Motion Onions - plan koncepcji

Prezentowany projekt Motion Onions autorstwa  czterech członków  Koła Naukowego Habitat Now pod opieką Dr inż. arch. Wojciecha Januszewskiego: Julii Gębskiej, Jana Kwaśnika, Jana Warchoła i inż. arch. Pauliny Wojnarowicz, ma na celu poszukiwanie nowego modelu zamieszkania w strefie zagrożonej powodziami. Dlatego - główną ideą projektu było twórcze rozwinięcie popularnego motywu pływającego domu. Głównymi myślami przewodnimi projektu Motion Onions było zaprojektowanie osiedla odpornego na wahania poziomu wód oraz gwałtowne przepływy sztormowe, które równocześnie nosi cechy struktury zrównoważonej.

Osiedle  znajduje się w Indonezji, miejscu, w którym z roku na rok linia brzegowa ulega drastycznej zmianie, stąd pomysł na niezależną od lądu zabudowę stworzoną z modułowych elementów, które umożliwiają dobudowywanie kolejnych części wraz z podnoszeniem się poziomu wody.

Woda jako nowe środowisko życia

i

Autor: Archiwum Architektury Idea projektu

Moduły utrzymywane są na powierzchni dzięki pływakom oraz stabilizowane przez kotwy i mostki, dzięki czemu nie są narażone na trzęsienia ziemi. Tzw. Bulwarki są elementami stałymi, które chronią jednostki podczas trudnych warunków sztormowych. Cebulkowaty kształt jednostek zmniejsza absorpcję fal oraz pozwala na zastosowanie naturalnej wentylacji wnętrz mieszkalnych. Dodatkowo domy posiadają system farm 3D. Zbudowany jest z siatek oraz lin przymocowanych do ram podestu. Jest to miejscem produkcji żywności np. wodorostów, przegrzebków czy małż; nawozów lub paszy dla zwierząt. Atutem farm oceanicznych jest ich bardzo dobry wpływ na środowisko dzięki sekwestracji CO2 i wspieraniu bioróżnorodności , co przyczynia się do odbudowy ekosystemu.

Motion Onions jest przykładem projektu, odpowiadającego na pojawiające się zmiany klimatyczne i będące tego konsekwencją problemy mieszkalne. Projekt powstał w ramach ponad programowej aktywności studenckiej w ramach działalności koła naukowego Habitat Now.

ZAPISZ SIĘ

Woda jako nowe środowisko życia

i

Autor: Archiwum Architektury Schemat adaptacji do trudnych warunków atmosferycznych
Woda jako nowe środowisko życia

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt  Motion Onions