Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci Koła Naukowego HAUZ07 w czasie wyjazdu studyjnego do Muzeum Vitry w Weil am Rhein; fot. Piotr Urbanowicz

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2022-06-29 16:21

To jedyny kierunek w Polsce, który ma własną, autorską metodę nauczania zawodu, opartą na systemie klas mistrzowskich, w których zajęcia z projektowania architektonicznego prowadzone są przez architektów-praktyków. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Akademii Krakowskiej pisze Bartłomiej Bogucki.

Co znajdziesz w artykule:

1. Historia Wydziału Architektury Krakowskiej Akademii2. Kampus Krakowskiej Akademii3. Koła naukowe na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii4. Dlaczego warto studiować architekturę w Akademii Krakowskiej?5. Podstawowe informacje o Wydziale Architektury Krakowskiej Akademii

Historia Wydziału Architektury Krakowskiej Akademii

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to jeden z pierwszych niepublicznych wydziałów kształcących na kierunku architektura w Polsce. Wniosek o zatwierdzenie programu studiów na ww. kierunku został opracowany w 2002 roku przez dr. Krzysztofa Ingardena z inicjatywy prof. Tomasza Mańkowskiego. Pierwszą siedzibą Wydziału był podnajęty od Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego budynek przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Ta piękna kamienica z fasadą projektu Józefa Sowińskiego i wnętrzami Stanisława Wyspiańskiego była inspirującym miejscem do realizacji ambitnych programów dydaktycznych. Pierwszym dziekanem WAiSP został prof. dr hab. Stanisław Hryń, a prodziekanem dr inż. arch. Krzysztof Ingarden. W 2004 roku Wydział został przeniesiony do nowej siedziby, do zaadaptowanej postindustrialnej przestrzeni przy ul. Lipowej 4.

W 2008 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WAiSP KAAFM uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka – jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce. W 2012 roku program nauczania na kierunku architektura został dostosowany do standardów dla kierunku architektura zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. oraz Dyrektywy 2005/36/WE dotyczącej kwalifikacji architektów w krajach UE, co zostało potwierdzone w 2013 roku przez UE w notyfikacji dyplomów kierunku architektura wydawanych na Krakowskiej Akademii. Od 2015 roku siedziba Wydziału mieści się na kampusie KAAFM przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, a od 2021 roku we własnym budynku. W listopadzie 2021 roku odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej i WAiSP uzyskał pozytywną decyzję akredytacji programowej dla studiów I i II stopnia do roku akademickiego 2027/2028. Głównym założeniem dydaktycznym na powstałym w 2002 roku kierunku architektura było kształcenie w klasach mistrzowskich. Założenie polegało na umożliwieniu studentom nauki kompozycji architektonicznej na zajęciach prowadzonych przez najważniejszych praktykujących architektów krakowskich o znaczącym dorobku naukowym, projektowym i realizacyjnym. Dzięki takiej koncepcji kształcenia absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci i wykładowcy Wydziału Architektury Krakowskiej Akademii podczas montażu fragmentu drewnianej instalacji Chmura; fot. archiwum KAAFM

Kampus Krakowskiej Akademii

Kampus Krakowskiej Akademii jest położony na Zabłociu – poprzemysłowym terenie, który od końca lat 90. XX wieku poddawany jest dynamicznemu procesowi rewitalizacji i stał się miejscem rozwijających się inicjatyw artystyczno-kulturalnych. W okolicy uczelni znajduje się nowoczesny akademik, restauracje i kawiarnie, a także Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Studenci mogą też odwiedzić położoną niedaleko Cricotekę, poświęconą sztuce Tadeusza Kantora, oraz spacerować po bulwarach wiślanych. Biblioteka Akademii zajmuje 2300 m² kampusu. Zbiory liczą ponad 134 tys. woluminów, w tym około 10 tys. publikacji obcojęzycznych, głównie w języku niemieckim i angielskim, a także ponad 1600 tytułów czasopism, z czego około 200 otrzymuje na bieżąco. Biblioteka ma ponad 100 miejsc w czytelniach oraz ponad 50 stanowisk komputerowych i jest czynna przez 7 dni w tygodniu. W bibliotece są dostępne stanowiska wyposażone w sprzęt oraz oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale i pomieszczenia dydaktyczne oznakowane są alfabetem Braille’a, na korytarzach umieszczone są przyciski call-hear, które zsynchronizowane z portiernią pozwalają w nagłych przypadkach na wezwanie pomocy, na korytarzach znajdują się ponadto makiety budynków, ułatwiające osobom niedowidzącym rozeznanie się w rozkładzie przestrzeni i odnalezienie właściwych sal dydaktycznych. Budynki kampusu mają podjazdy oraz szerokie windy, co ułatwia przemieszczanie się osobom na wózkach, a studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia asystenta. Na terenie kampusu Krakowskiej Akademii działają również stołówka oraz kawiarnia. Studenci mają możliwość dołączenia do Klubu Uczelnianego AZS, który obecnie liczy ponad 200 członków, systematycznie uczestniczących w zajęciach sekcji: lekkiej atletyki, piłki nożnej halowej, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, sportów siłowych. Studenci biorą udział w zawodach i rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Mistrzostwach Polski. Kampus ma liczne parkingi, stojaki na rowery oraz wygodne połączenie komunikacyjne transportem publicznym.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci Wydziału Architektury Krakowskiej Akademii podczas jednej z dyskusji dotyczących opracowanych projektów; fot. archiwum KAAFM

Koła naukowe na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii

Na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM działa Studenckie Koło Naukowe HAUZ07, założone w październiku 2007 roku przez arch. Piotra Urbanowicza – pracownika WAiSP, który pełni również funkcję opiekuna. W ramach działalności koła odbywają się spotkania, których celem jest pogłębianie wiedzy, ale też nauka prezentacji. Forma cotygodniowych zajęć jest luźna. To zwykle niezobowiązująca dyskusja na temat architektury, którą rozpoczynają krótkie wykłady wprowadzające, przygotowane przez opiekuna oraz studentów. Członkowie koła biorą czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez WAiSP, w tym w podróżach studialnych, m.in. do Kunsthaus w Bregenz (Austria) na wystawę architektury Petera Zumthora, a także do Berlina, Wenecji, Bregencji czy Bazylei. W roku akademickim 2021/2022 odbyły się dwa wyjazdy studialne do Wiednia oraz Oslo.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Dziekani Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden i dr inż. arch. Katarzyna Petri wraz z opiekunem koła naukowego HAUZ 07 Piotrem Urbanowiczem i śp. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciechem Kosińskim wraz ze studentami w czasie wyjazdu studialnego do Chin. Wizyta w Bamboo House w osiedlu Great Wall; fot. Krzysztof Ingarden

Dlaczego warto studiować architekturę w Akademii Krakowskiej?

WAiSP KAAFM oferuje studentom kierunku architektura multidyscyplinarny profil edukacyjny, zakładający edukację w dziedzinach architektury, inżynierii i sztuki. Jest to jedyny kierunek w Polsce, który ma własną, autorską metodę nauczania zawodu, opartą na systemie klas mistrzowskich, w których zajęcia z projektowania architektonicznego prowadzone są przez architektów-praktyków. Oprócz unikalnego systemu nauczania studenci mają możliwość angażowania się w różne przedsięwzięcia organizowane przez WAiSP (wystawy, konkursy, warsztaty, a także wyjazdy studyjne). Absolwenci Wydziału są przygotowani do szeroko pojętej działalności twórczej, szczególnie w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego oraz projektowania wnętrz. Według rankingu przygotowanego przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowanego w czasopiśmie „Zawód: Architekt”, w 2021 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni kształcących architektów.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Pracownia modelarska Wydziału Architektury Krakowskiej Akademii; fot. archiwum KAAFM

Podstawowe informacje o Wydziale Architektury Krakowskiej Akademii

Praktyki: Student zobowiązany jest do odbycia trzech praktyk warsztatowych w czasie trwania studiów: pleneru rysunkowego (2 tygodnie po II roku); praktyki inwentaryzacyjno-architektonicznej (1 tydzień po III roku); praktyki urbanistycznej (2 tygodnie po III roku) oraz praktyki zawodowej odbywającej się na VII semestrze studiów poza uczelnią, z udziałem izb architektów. WAiSP współpracuje z wieloma pracowniami architektonicznymi, które oferują możliwość odbycia praktyki zawodowej u architektów-praktyków prowadzących zajęcia projektowe na Wydziale, to m.in: Ingarden & Ewý Architekci, APA Czech Duliński Wróbel, NArchitekTURA Bartosz Haduch, Horizone Studio, Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne. Ponadto Wydział wspiera studentów w znalezieniu praktyk zawodowych i miejsc pracy poprzez swoją bogatą sieć kontaktów na całym świecie, a także dzięki organizacji szkoleń i doradztwa zawodowego oferowanych przez Biuro Karier.

Współpraca: Na Wydziale odbywają się liczne cykliczne konferencje, wykłady i warsztaty międzynarodowe. W ramach programu Visiting Professors rokrocznie WAiSP odwiedzają wykładowcy z zagranicznych uczelni. Wykłady gościnne wygłosili m.in. H. Qian (Arata Isozaki + Hu Qian Partners, Szanghaj), Takaharu Tezuka (Tokyo City University,Tokio), Wang Lu i Zhu Wenyi (Uniwersytet Tsinghua, Pekin), A. Legendre (XTU, Paryż) czy G. Maasland (dyrektor biura MVRDV), Marcin Sapeta (Kengo Kuma and Associates), Stanislaw Berbeć (Luksemburg). Wydział współpracuje cyklicznie z organizatorem międzynarodowych konferencji Share Architects.

Od lat aktywne są kontakty badawczo–naukowe z Uniwersytetem Tsinghua w Pekinie. W ramach współpracy organizuje się wyjazdy i warsztaty. Na Wydziale uruchomiono program współpracy z japońskim biurem Kengo Kuma & Associates, który oferuje corocznie staż i stypendium (Kengo Kuma Student Award) dla najzdolniejszego absolwenta II stopnia studiów magisterskich na kierunku architektura WAiSP KAAFM. W ramach współpracy z biurem w 2021 roku zostały zrealizowane warsztaty polsko–japońskie Chmura oraz wystawa monograficzna twórczości Kengo Kumy. W celu wspierania procesu kształcenia studentów oraz podnoszenia poziomu badań i edukacji architektonicznej pracownicy Wydziału KAAFM założyli Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej (SEA). Jego misją jest wspieranie aktywności studentów architektury i urbanistyki WAiSP w przedsięwzięciach o charakterze badawczo-naukowym, artystycznym i projektowym, a także kulturalnym. Wsparcie i pomoc organizacyjną Stowarzyszenia mogą otrzymać m.in. następujące inicjatywy społeczności akademickiej: warsztaty, konkursy, wystawy, wyjazdy badawczo-seminaryjne. Wydział zaprasza ponadto branżowe przedsiębiorstwa, organizując wspólnie przedsięwzięcia edukacyjne.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci podczas dyskusji nad projektami nagrodzonych prac na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych, na kampusie KAAFM; fot. archiwum KAAFM

Wyjazdy studialne: W ramach podpisanych umów o współpracy z uczelniami partnerskimi zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi mogą brać udział w wymianie międzynarodowej i wyjazdach naukowo-badawczych. Przy programie Erasmus+ Wydział współpracuje z wieloma uczelniami w Europie m.in. Hochschule Bremen (Niemcy), Escuela Technica Superior de Arquitectura de Sevilla (Hiszpania), École Supérieure d’Architecture de Nancy (Francja), Università IUAV di Venezia (Włochy), Architectural Institute in Prague (Czechy), University of Ljubljana (Słowenia), Universita degli Studi di Palermo (Włochy), Universitat de Barcelona (Hiszpania). W ciągu całych studiów można wykorzystać trzy semestry mobilności – dwa na I stopniu oraz jeden na II stopniu. Wyjazdy studialne są realizowane przez koło naukowe HAUZ07. Dwa razy w roku studenci wyjeżdżają do miejsc interesujących pod względem architektonicznym. W ostatnich latach członkowie HAUZ07 odwiedzili Pekin, Bazyleę i Bregencję, Brugię, Gandawę, Wiedeń i Oslo. Co dwa lata organizowany jest wyjazd studialny do Wenecji na Międzynarodowe Biennale Architektury.Kursy, szkolenia: Studenci, którzy uzyskają zaliczenie z przedmiotów związanych z programami komputerowymi, bezpłatnie otrzymują międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia Autodesk (Autodesk Certificate of Completion) w ramach zajęć prowadzonych przez instruktorów autoryzowanego centrum szkoleniowego Autodesk (Autodesk Authorized Traning Center) z następujących aplikacji: AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360. Dla chętnych są przeprowadzane dodatkowe egzaminy (odpłatnie): Autodesk Certified Professional (poziom zaawansowany) oraz Autodesk Certified User (poziom podstawowy) lub egzamin ECDL S8 (ECDL CAD). W ramach studiów prowadzi się obowiązkowe zajęcia z technologii BIM. Wszystkie odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. Studenci WAiSP są uprawnieni do pobrania 36-miesięcznych licencji 66 różnych aplikacji inżynierskich oprogramowania Autodesk.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; fot. Sebastian Dudek

Koła naukowe: Na Wydziale działa studenckie koło naukowe HAUZ07. W ramach wydawanego w KAAMF czasopisma „Państwo i Społeczeństwo” w sekcji Architektura studenci mogą publikować swoje artykuły naukowe oraz reportaże z wyjazdów studialnych.Wybrane przedmioty: Wydział w procesie kształcenia stawia na interdyscyplinarną wiedzę. Studenci na I stopniu studiów inżynierskich, w ramach zajęć ze specjalistycznego projektowania architektonicznego, mają do wyboru: projektowanie sal koncertowych lub obiektów sportowych. Mogą też rozwijać swoje humanistyczne pasje na zajęciach o profilu filozoficznym: wstęp do filozofii, wartości w kulturze współczesnej, estetyka lub współczesne doktryny filozoficzne. Artystyczne zdolności studentów rozwijane są na zajęciach: barwy i struktury wizualne lub psychologia kolorów. Na drugim stopniu studiów magisterskich studenci wybierają po jednym przedmiocie z danej dyscypliny, czyli: rzeźba lub fotografia artystyczna; sztuka współczesna lub estetyka ekologiczna; miasto; spojrzenie antropologiczne lub antropologia i socjologia kultury. W ramach przedmiotów uzupełniających jest realizowany specjalistyczny przedmiot projektowy, tj. projektowanie lotnisk.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Pracownia rzeźby Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; fot. archiwum KAAFM

Wybrani nauczyciele akademiccy: Na kierunku architektura na WAiSP w procesie kształcenia studentów zajęcia z projektowania architektonicznego w klasach mistrzowskich prowadzą architekci czynnie pracujący zawodowo i nagradzani w prestiżowych konkursach, teoretycy architektury i urbanistyki, planiści, artyści oraz archeolodzy. Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych wynosi 39. Profesorowie tytularni: Stanisław Hryń, Marek Kowicki, Romuald Loegler, Artur Jasiński, Elżbieta Przesmycka, Tomasz Węcławowicz. Profesorowie uczelni habilitowani: Krzysztof Ingarden, Elżbieta Kaczmarska, Agata Rościecha-Kanownik, Barbara Stec.

Akredytacje: Wydział ma akredytację programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyznaną kierunkowi architektura do roku akademickiego 2027/2028. Kierunek ten dysponuje notyfikacją unijną, pozwalającą absolwentom podjąć pracę w zawodzie architekta na terenie Unii Europejskiej (Dyrektywa 2005/36/WE).

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci i wykładowcy Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM podczas montażu drewnianej instalacji Chmura; fot. archiwum KAAFM

Infrastruktura: Akademia dysponuje nowoczesnym kampusem z czterema budynkami o łącznej powierzchni 29 tys. m2. W 2020 roku został oddany do użytku nowy gmach (tzw. budynek D) z przeznaczeniem m.in. dla WAiSP. W budynku tym oprócz pomieszczeń dydaktycznych oraz przestrzeni wystawowej znajdują się specjalistyczne multimedialne pracownie projektowe, pracownia komputerowa oraz pracownia modelarska. Dla studentów architektury przygotowane są także pracownie rzeźby oraz rysunku (budynek A). Kampus Krakowskiej Akademii ma również bogato wyposażoną biblioteką i czytelnię, własne studio telewizyjne i radiowe, strzelnicę, zaplecze sportowe oraz pracownię Uni–Lab dla projektowania uniwersalnego. Kampus jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Wybrane osiągnięcia studentów: - Bartłomiej Bogucki, wyróżnienie II stopnia w konkursie o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, edycja XII, 2022; - Jędrzej Idziak-Sępkowski, zwycięzca I edycji konkursu Kengo Kuma Student Award dla najlepszego dyplomanta WAiSP, 2021; - Mariia Katsan, Sanatorium nad Morzem Czarnym-Odessa, wyróżnienie I stopnia XI edycji Konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddziału Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, 2021; - Aleksandra Csorich, Schronisko wysokogórskie – Zawrat, wyróżnienie II stopnia XI edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddziału Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, 2021; - Martyna Mazurek, Wieżowiec obrotowy w Warszawie, finał ogólnopolskiego konkursu Dyplom Roku SARP 2020 im. Zbyszka Zawistowskiego, najlepsza praca dyplomowa w KAAFM, 2020; - Wioletta Nowak, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Nagroda Miasta Krakowa, Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prac inżynierskich, 2019; - Joanna Wójcik, Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prac inżynierskich – nagroda równorzędna (dwie z czterech przyznanych), 2019; - Jan Mazgaj, Modelowy Wydział Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM, nagroda za najlepszą pracę dyplomową KAAFM, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Architektura betonowa organizowanym przez WA PK, 2019. - Katarzyna Kołpa, nagroda Miasta Krakowa za pracę dyplomową magisterską pod tytułem Eksperymentalna Strefa Wystawiennicza – Artystyczny Start Up, promotor prof. KAAFM dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden, 2018.

Stypendia: Studenci mogą ubiegać się o: - stypendium socjalne, - stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, - zapomogę finansową, - stypendium rektora (za wyróżniające wyniki w nauce, za wybitne osiągniecia artystyczne lub naukowe, za osiągnięcia sportowe co najmniej we współzawodnictwie krajowym), - stypendium za wyniki w nauce w ramach Studenckiego Funduszu Stypendialnego KAAFM; - stypendium Kengo Kuma Student Award dla najzdolniejszego absolwenta WAiSP KAAFM.