Architektura MuratorStudenciWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studia na kierunku architektura są jednymi z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim, piszą ambasadorki „A-m” – Adrianna Maksymczak i Kornelia Markuszewska.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wystawa rysunków odręcznych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego; fot. M. Psycykowski

Co znajdziesz w arykule:

1. Historia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
2. Kampusy Uniwersytetu Zielonogórskiego
3. Komunikacja
4. Dlaczego warto studiować w Zielonej Górze?
5. Dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim?
6. Podstawowe informacje na temat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Historia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski jest największym ośrodkiem akademickim i naukowym w województwie lubuskim. Uczelnia powstała 1 września 2001 roku z połączenia dwóch zielonogórskich szkół wyższych: Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Zielona Góra stała się ośrodkiem akademickim w czerwcu 1965 roku, kiedy to Rada Ministrów powołała Wyższą Szkołę Inżynierską im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze. Wydział Budownictwa Lądowego rozpoczął swoją działalność zaledwie trzy lata później – 1 października 1968 roku, będąc trzecim wydziałem nowo powołanej uczelni. Kierunek architektury powołany został wraz z uruchomieniem od roku akademickiego 2008/2009 kształcenia na kierunku architektura i urbanistyka, do Instytutu Budownictwa włączono Zakład Architektury i Urbanistyki. Zakład ten w roku 2013 przekształcono w Katedrę Architektury i Urbanistyki i wyłączono ze składu Instytutu. W związku z prowadzeniem przez Wydział kształcenia na trzech kierunkach i istnienia w jego strukturze trzech jednostek strukturalnych, w roku 2014 postanowiono zmienić jego nazwę na: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ), pod którą funkcjonuje do dzisiaj. Od początku swojego istnienia kierunek architektura cieszy się zainteresowaniem kandydatów na studia.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wyjazd studyjny Architour – Żary, Złotnik; fot. P. Sobierajewicz

Kampusy Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet ma dwa kampusy w dwóch lokalizacjach miasta. Kampus A tworzą byłe jednostki Politechniki Zielonogórskiej; mieści się on przy ulicy Podgórnej (ok. 2 km od centrum miasta). Kampus B zlokalizowany jest przy alei Wojska Polskiego, tam również znajduje się budynek Biblioteki Uniwersyteckiej. W skład każdego kampusu wchodzą domy studenckie, kluby studenckie, stołówki i tereny zielone. Rektorat jest położony w centrum miasta przy ulicy Licealnej, w pobliżu Starego Rynku.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska znajduje się w Kampusie A w budynku A-8. Na parterze znajduje się szatnia oraz hol, w którym organizowane są wystawy prac studentów. Na pierwszym piętrze ulokowany jest dziekanat – obecnie Biuro Obsługi Studentów nr 2. W budynku są pracownie komputerowe, laboratoryjne, plastyczne. Na korytarzach zaaranżowane są miejsca pracy i odpoczynku studentów z możliwością włączenia urządzeń do prądu. Na terenie całego kampusu dostępna jest bezpłatna sieć wi-fi. To wszystko sprawia, że studenci mają warunki do wspólnej pracy nad projektami. W pobliżu znajdują się również punkty usługowe, sklepy spożywcze, jadłodajnie i bezpłatne parkingi.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Tydzień adaptacyjny, struktura tensegrytyczna zbudowana przez studentów I roku i członków KN Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej; fot. A. Wierzbicka

Komunikacja

Uczelnia jest dobrze skomunikowana z resztą miasta. Między kampusami funkcjonuje bezpośrednie połączenie komunikacji miejskiej. W okolicy budynku A-8 znajdują się przystanki autobusowe i wypożyczalnie rowerów miejskich. W Zielonej Górze działa też system hulajnóg elektrycznych i samochodów.

Dlaczego warto studiować w Zielonej Górze?

Zielona Góra jest miastem z 800-letnią historią. Jest to największe miasto województwa lubuskiego, a także polska stolica wina, w związku z czym coroczne święto studentów przybrało nazwę Bachanalia, a święto miasta – Winobranie.

Zielona Góra to miasto o ciekawej architekturze, której udało się przetrwać wojenną zawieruchę w nienaruszonym stanie. Jest to miejsce o wielu twarzach, prężnie rozwijające się, umożliwiające korzystanie z uroków życia. Odbywają się tutaj festiwale, wydarzenia o skali krajowej i międzynarodowej, które przyciągają do miasta tysiące turystów (m.in. Winobranie, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Zielona Góra – Stolica Polskiego Kabaretu, Kozzi Film Festiwal, Lato Muz Wszelakich). Wyróżnia się walorami przyrodniczymi – w okolicy płynie Odra, znajdują się jeziora i lasy. Zielona Góra położona jest w pobliżu drogi ekspresowej S3.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Warsztaty Od projektu do realizacji. Design Thinking; fot. J. Juchimiuk

Dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim?

Uniwersytet Zielonogórski jest miejscem przyjaznym, w którym nikt nie jest anonimowy, gdzie każdy z każdym jest na ty. Jesteśmy wspólnotą, która opiera się na budowaniu wzajemnych więzi i relacji, tworzeniu własnej tożsamości, ale też pamięta o zachowaniu i pielęgnowaniu tradycji wspólnej dla wszystkich uniwersytetów.

Studia na kierunku architektura są jednymi z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury. Uczelnia kładzie nacisk na przedmioty techniczne i artystyczne. Nie zapomina jednak o rozwoju wyobraźni, tak ważnej w zawodzie architekta. Umożliwia też realizowanie swoich pasji i zainteresowań. Uczy, jak istotny wpływ na kształtowanie jakości środowiska naszego życia ma praca.

Absolwent uczelni jest przygotowany do zatrudnienia w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem.
Adrianna Maksymczak

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
ARCHITOUR; fot. P. Sobierajewicz

Instytut Architektury i Urbanistyki oferuje studentom nowoczesny i innowacyjny system kształcenia. Rekrutacja nie wymaga egzaminu wstępnego z rysunku. Aby wyposażyć studentów w umiejętności rysunkowe warsztatu architekta potrzebne w dalszym kształceniu oraz w przyszłości w zawodzie, w pierwszym tygodniu studiów odbywa się tydzień adaptacyjny – intensywna nauka rysunku odręcznego i koncepcyjnego. Następnie dzięki pracy w małych grupach możliwe jest indywidualne podejście do studenta, tak aby w maksymalnym stopniu rozwijać jego talenty oraz pracować nad brakami.

Program studiów stawia na naukę projektowania, zarówno architektonicznego, jak i urbanistycznego. Zajęcia projektowe prowadzone są przez praktyków architektury, a zlecane przez nich projekty są osadzone w rzeczywistych realiach. Polegają na tworzeniu rozwiązań na miarę potrzeb dzisiejszych czasów, są osadzone w konkretnych lokalizacjach, zgodnie z obowiązującymi MPZP, co daje możliwość wdrożenia się w przyszłą pracę.

Wydział daje studentom możliwość udziału w szkoleniach, kursach i webinariach, które odbywają się na platformach internetowych. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia wiedzy na wysokim, ogólnopolskim i światowym poziomie.

W obecnej sytuacji pandemicznej niemal wszystkie sale dydaktyczne i wykładowe są wyposażone w sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz prowadzenia zajęć hybrydowych, także realizowania wykładów w formie on-line.
Kornelia Markuszewska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Budynek Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego od strony ul. Szafrana; fot. Adrianna Maksymczak

Podstawowe informacje na temat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studia podyplomowe: gospodarka nieruchomościami, stosowanie eurokodów w budownictwie

Praktyki: Podczas studiów I stopnia odbywają się dwa obowiązkowe cykle praktyk studenckich. W znalezieniu praktyk zawodowych pomaga uczelnia wraz z Biurem Karier. Praktyka budowlana: w semestrze czwartym, po zaliczeniu semestru trzeciego, czas trwania: 3 tygodnie; praktyka projektowa: w semestrze szóstym, po zaliczeniu semestru piątego, czas trwania: 3 tygodnie.

Wyjazdy zagraniczne/programy: Uniwersytet uczestniczy w programach wymiany zagranicznej – Erasmus+ oraz krajowej – Program Mobilności Studentów MOST. Działa również w programie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który pozwala na realizacje projektów z partnerami z grupy Wyszehradzkiej. Współpracuje też z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wyjazdy studyjne: W każdym roku akademickim studenci mają możliwość udziału w wyjazdach studyjnych, organizowanych przez wydział lub społeczność kół naukowych. W semestrze 2021/2022 studenci wizytowali Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku w ramach współpracy z Katedrą Architektury i Designu Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku i projektu Odkrywanie wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa architektonicznego z okresu 1921-1939 na terytorium Wołynia oraz uczestniczyli w architourze Żary-Złotniki. W latach poprzednich były organizowane: Architour Katowice (2020), Architour Warszawa (2019), Architour Cottbus (2019).

Współpraca: Uniwersytet Zielonogórski uczestniczy w wielu projektach, pracach badawczych czy też wydarzeniach o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym. Dzięki temu ma bogatą sieć kontaktów.

IAiU WBAiIŚ za swój cel obrał rozwój architektury, urbanistyki i ich potencjału w zielonogórskim subregionie, w związku z tym współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi czy instytucjami, takimi jak: IARP – Lubuska Okręgowa Izba Architektów, SARP Zielona Góra, Komisje Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku (Ukraina), Santander Universidades Polska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Wrocławska, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Efektami wspólnej pracy są międzynarodowe lub ogólnopolskie konferencje (np. Mój piękny Habitat, 2016), warsztaty, wystawy, wydawnictwa oraz wyjazdy studyjno-naukowe (np. Feeding The Planet, Energy For Life – Mediolan Expo 2015).

Uniwersytet Zielonogórski ma rozległe kontakty międzynarodowe. W ciągu całych studiów można wykorzystać trzy semestry mobilności w ramach programu Erasmus – dwa na studiach I stopnia i jeden na studiach II stopnia. Koordynator wydziałowy pozostaje z kandydatami w stałym kontakcie i monitoruje na bieżąco, które uczelnie są gotowe na przyjęcie studentów. Wydział prowadzi wymianę zagraniczną przede wszystkim z uczelniami Unii Europejskiej oraz Ukrainą i Turcją, organizując wspólne kursy, warsztaty i wycieczki studyjne. Ze względu na bliskie sąsiedztwo z Niemcami kraj ten stał się miejscem pracy dla wielu absolwentów, ta współpraca ma zatem charakter priorytetowy – studenci uczestniczą w wymianie naukowej w ramach wspólnych projektów.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wnętrze Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Galeria Architektury i Sztuki UZ – foyer budynku A-8; fot. Adrianna Maksymczak

Kursy, szkolenia i wydarzenia: Poza obowiązkowymi zajęciami z programów komputerowych studenci mogą brać udział w szkoleniach cyklicznych, m.in. z technologii modelowania BIM, danych geoprzestrzennych (GIS), organizowanych w ramach wydziałowej Akademii Przyszłego Inżyniera i Akademii Przyszłego Architekta. Wszyscy studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki otrzymują licencje studenckie na użytkowanie takich programów, jak: Autodesk, Rhinoceros, Bentley, Corona Renderer, Corel Suite, Graphisoft BIMCloud, Artlantis, Lumion, a także dostęp do pakietu Microsoft Office 365. Ponadto Biuro Karier realizuje mnóstwo bezpłatnych kursów, które poszerzają umiejętności studentów w różnorakich dziedzinach. Wydarzenia: Bachanalia – święto studentów, Festiwal Nauk – wydarzenie odbywające się na każdym wydziale UZ, Dni Kariery – targi pracy, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Akcja Ewaluacja – Oceń Belfra.

Wybrane przedmioty: Projektowanie architektoniczne; pracownia plastyczna; projektowanie bioniczne i laboratorium 3D, historia architektury; historia urbanistyki; geometria i perspektywa wykreślna; budownictwo i materiałoznawstwo; instalacje budowlane i infrastruktura miasta; projektowanie energooszczędne; projektowanie urbanistyczne; projektowanie zrównoważone; archeologia i teoria konserwatorstwa; krytyka architektoniczna i esej; filozofia architektury i dyskurs architektoniczny; integracja procesów projektowania.

Student nabywa wiedzy z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, prawa budowlanego, ekonomiki, planowania przestrzennego, a także projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Na wydziale odbywają się też zajęcia z technik komputerowych, które poszerzają umiejętności z obsługi programów ze środowiska BIM, Microsoft Office, a także dotyczących grafiki czy kosztorysowania.

Wybrani nauczyciele akademiccy: Na WBAiIŚ zatrudnione są zarówno osoby pracujące w zawodzie, jak i teoretycy architektury, urbanistyki, historii, a także planiści, artyści. To zróżnicowanie kadry naukowej daje możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia.

Liczba pracowników: 25.

Wybrani nauczyciele: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, dr hab. inż. arch. Marta Skiba, dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, dr Barbara Bielinis-Kopeć, dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska, dr inż. arch. Justyna Juchimiuk, dr inż. Alena Kononowicz, dr inż. arch. Alicja Maciejko, dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz, dr hab. Michał Pszczółkowski, dr hab. inż. arch. Krzysztof Skwara, dr Małgorzata Czerniawska.

Koła naukowe: Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej, Historia kołem się toczy, ArtQuarium.

Akredytacje: Wydział ma Akredytację Instytucjonalną PKA z oceną bardzo dobrą przyznaną kierunkowi architektura oraz kategorię naukową B, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierunek uzyskał notyfikację dyplomów w Unii Europejskiej.

Wybrane osiągnięcia studentów: Ilona Pisera (obecnie Turczyn) – laureatka w konkursie Nagrody Ministra Infrastruktury, wyróżnienie w konkursie im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, organizowanym przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, za pracę Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu;

Agata Boruszewska – nominacja w roku 2021 w ogólnopolskim konkursie Drewno w architekturze organizowanym przez WAPB za pracę Planetarium im. Marii Kunic w Świdnicy;

Aleksandra Vu Van – laureatka w roku 2021 w konkursie Lubuskiej Izby Budownictwa dla Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na najlepsze prace dyplomowe za projekt Proekologiczne osiedle budynków jednorodzinnych w Lubsku.

Stypendia: rektora, socjalne, socjalne dla osób z niepełnosprawnością, zapomogi. Dodatkowo marszałek województwa lubuskiego finansuje stypendium naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów mieszkających w woj. lubuskim.

Infrastruktura niezbędna do prowadzenia kształcenia: O jakości zaplecza dydaktycznego decyduje nie tylko wyposażenie sal projektowych, laboratorium materiałów budowlanych, laboratoriów komputerowych w najnowocześniejsze oprogramowanie do projektowania architektonicznego, wizualizacji, animacji i BIM oraz tworzenie modelarni, lecz także współpraca z otoczeniem gospodarczym i zapewnienie dostępu do współczesnych narzędzi i technologii, używanie uniwersalnego języka projektowania.

Pomieszczenia dydaktyczne i pracownie są wyposażone w sprzęt tradycyjny właściwy dla pracowni projektowania, rysunku, grafiki, malarstwa i modelowania oraz w sprzęt informatyczny, w tym komputery, projektory i skanery. Pracownie projektowe umożliwiają prowadzenie zajęć w relacji mistrz – uczeń, w formie korekt indywidualnych i zespołowych oraz organizację zajęć klauzurowych, przeglądów i ocen zbiorowych prac.

Niemal wszystkie sale dydaktyczne i wykładowe są wyposażone w sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz prowadzenia zajęć hybrydowych, także realizowania wykładów on-line.

Uczelnia zapewnia studentom dostęp do bazy bibliotecznej, uwzględniającej tekstowo-graficzny sposób przekazu treści dotyczących teorii architektury i praktyki architektonicznej, dostępnych w formie tradycyjnej (monografie, podręczniki, skrypty, czasopisma) i cyfrowej (bazy danych, e-booki).

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wystawa konkursowa; fot. A. Wierzbicka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej Oromnym plusem są zajęcia w małych grupach, dzięki czemu każdy student ma możliwość dokładnego skonsultowania swojego projektu z prowadzącym. Kolejnym jest to, że praktycznie każdy wykładowca to aktywny zawodowo architekt. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Bydgoskiej pisze studentka Klaudia Szóstak.
Architektura w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Od czwartkowych karaoke po jam sessions ze studentami jazzu – Nysę zdecydowanie można określić mianem miasta przyjaznego studentom – o studiach w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych pisze studentka Patrycja Margazyn.
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach stale poszerza ofertę studiów. Absolwenci kierunku architektura są przygotowani do świadomego funkcjonowania zarówno w zawodzie, jak i społeczeństwie – o swojej uczelni pisze studentka Agnieszka Wajs.
Architektura na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu na tle innych szkół wyższych wyróżnia indywidualne podejście do studenta – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej pisze Anna Urbaniak.
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego To jedyny kierunek w Polsce, który ma własną, autorską metodę nauczania zawodu, opartą na systemie klas mistrzowskich, w których zajęcia z projektowania architektonicznego prowadzone są przez architektów-praktyków. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Akademii Krakowskiej pisze Bartłomiej Bogucki.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Uczelnia przygotowuje swoich studentów na to, co czeka ich w życiu i w pracy zawodowej. Dzięki małym grupom projektowym wykładowca jest w stanie w indywidualny sposób podejść do projektów swoich podopiecznych. O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Opolskiej piszą Wioleta Rał i Karol Konieczny.