Architektura MuratorStudenciWyniki konkursu studenckiego na modernizację fontanny w Sandomierzu

Wyniki konkursu studenckiego na modernizację fontanny w Sandomierzu

Poznaliśmy wyniki realizacyjnego konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji fontanny na Małym Rynku w Sandomierzu. Główna nagroda przypadła Natalii Szymańskiej z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Wyniki konkursu studenckiego na modernizację fontanny w Sandomierzu
Modernizacja fontanny na Małym Rynku w Sandomierzu, proj. Natalia Szymańska z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

W marcu 2021 roku Pilkington Polska oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie podpisały porozumienie, które stało się podstawą do ogłoszenia konkursu architektonicznego na rewitalizację fontanny na sandomierskim Małym Rynku. Konkurs skierowany był do studentów architektury, którzy w ten sposób mogli zdobyć doświadczenie w projektowaniu.

Fontanna na Małym Rynku to jego centralny punkt, miejsce spotkań wielu osób. Opracowanie koncepcji jej modernizacji pozwoli rozpocząć prace zmierzające do zmiany wizerunku tej przestrzeni. Cieszymy się, że możemy brać udział w projektach, które wpływają na rzeczywistość oraz umożliwiają wdrożenie odważnych i nowoczesnych wizji studentów architektury. To jedno z wielu działań, które realizujemy wspólnie z miastem Sandomierz. Zwycięski projekt zostanie wykonany w przyszłym roku, z zastosowaniem szkła Pilkington OptiShower™, które powlekane jest trwałą powłoką pirolityczną zapobiegającą korozji w wyniku długotrwałego działania wilgoci – mówi Mariusz Kołodziej, dyrektor sprzedaży Pionu Szkła Architektonicznego NSG Group w Europie Wschodniej.

Oceny prac konkursowych dokonywała komisja, w której skład weszli architekci Piotr Gastman i Maciej Wyszogrodzki, burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, Leszek Polanowski, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach oraz  przedstawiciele NSG Group w Polsce Mariusz Kołodziej, Monika Kuczyńska i Ryszard Jania.

W ramach zajęć z projektowania architektonicznego studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zmierzyli się z tematem przebudowy istniejącej fontanny usytuowanej w eksponowanej lokalizacji – centralnym miejscu Małego Rynku w Sandomierzu. Jednym z założeń było wykorzystanie w projekcie szkła budowlanego. Konkurs jest dobrym przykładem, że kooperacja jest korzystna dla wszystkich zaangażowanych stron – miasto otrzymało ciekawe pomysły, a studenci możliwość odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby w istniejącej lokalizacji – mówi architekt Piotr Gastman z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Nadesłane prace prezentowały zupełnie różne podejście do przestrzeni miejskiej i do tematu fontanny. Wybór zwycięzcy był zatem nie tylko wyborem najciekawszej propozycji, ale również całościowej koncepcji, w jakim kierunku powinny podążyć zmiany na Małym Rynku. Pierwszą nagrodę w kwocie 3000 zł przyznano Natalii Szymańskiej. Zwycięska praca to kompozycja szklanych prostopadłościanów rozstawionych w istniejącym basenie fontanny. Nagrodzona forma wzmacnia wyraz plastyczny obiektu, do którego mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić a jednocześnie stwarza nowy kontekst dla obserwacji wody o różnych porach dnia – czytamy w informacji prasowej. Jury przyznało także trzy wyróżnienia po 1000 zł każde. Otrzymały je projekty Anny Panfilovej, Tarasa Polnyuka i Leny Olszewskiej.

Wyniki konkursu studenckiego na modernizację fontanny w Sandomierzu
Modernizacja fontanny na Małym Rynku w Sandomierzu, proj. Natalia Szymańska z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Świętokrzyskiej pisze Weronika Adamek. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy kierunek architektura na Politechnice Świętokrzyskiej.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Znaczące miejsce w procesie kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zajmują aspekty budowlane – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Lubelskiej pisze Kamil Świstoń. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Liceum Przyrodnicze w Lublinie Projekt Liceum Przyrodniczego jest wynikiem pracy nad stworzeniem przestrzeni edukacyjnej, wspierającej rozwój uczniów oraz otwartej na otoczenie. Obiekt ma współpracować z sąsiadującym ogrodem botanicznym, wykorzystując jego zasoby w celach edukacyjnych.
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Wydział Architektury Politechniki Białostockiej jako jedyny w Polsce dysponuje laboratorium rzeczywistości indywidualnej z innowacyjnym sprzętem. Dzięki niemu powstała m.in. gra promocyjna dla uczelni stworzona przez studentów – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Białostockiej piszą Natalia Mąka i Eliza Kazimierczyk-Wawer. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
OSSA Wrocław 2021: Nasze Trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury OSSA 2021. Warsztaty pod hasłem „Nasze” odbędą się w dniach 4-10 października we Wrocławiu.
Polka Weronika Zdziarska z prestiżowym stypendium RIBA Norman Foster Travelling Scholarship 2021 Tegoroczne stypendium RIBA Norman Foster Travelling Scholarship 2021 otrzymała Polka Weronika Zdziarska za projekt ukazujący współzależności między projektowaniem przestrzennym a nierównością płci.